Lập dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nông nghiệp công nghê cao

Lập dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nông nghiệp công nghê cao được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một khu du lịch tổng hợp nhiều loại hình du lịch sinh thái, văn hóa

Lập dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nông nghiệp công nghê cao

  • Mã SP:kdl NNCNC
  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi:    - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

 - UBND huyện Lập Thạch

 

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

- Tên doanh nghiệp: HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT THANH LONG LẬP THẠCH

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số  1902000030A

- Ngày cấp lần đầu ngày 28/01/2019 thay đổi lần 2 ngày     /08/2020.

- Cơ quan cấp: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Lập Thạch.

- Địa chỉ trụ sở: Xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại:  097 617676           ;               Fax:

- Email:                                                  ;  Website:

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, gồm:

- Họ tên:  Vũ Văn Thành     ;    Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

- Sinh ngày: 03/04/1982;

- Quốc tịch : Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số 135090647

- Ngày cấp:  13/07/2013  -  Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ thường trú: Xóm 8, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

- Chỗ ở hiện tại: Xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; 

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP

- (Không có)

 

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Tên dự án đầu tư: Khu du lịch sinh thái nông nghiệp Green Tech Farm Lập Thạch;

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của Hồ sơ đầu tư và các văn bản sao gửi cơ quan quản lý nhà nước.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

- Các hồ sơ liên quan khác:

ü Hồ sơ Thuyết minh dự án Đầu tư;

ü Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

ü Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

ü Đề xuất dự án;

ü Các bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất.

 

Vĩnh Phúc, ngày   tháng  07  năm 2020

  CHỦ ĐẦU TƯ

  GIÁM ĐỐC

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 4

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 4

I.4. Thời hạn đầu tư: 5

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 5

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 7

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 8

II.1. Phân tích thị trường đầu tư và phát triển du lịch 8

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2019 8

II.2. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. 8

II.2.1. Tỉnh Vĩnh Phúc 8

II.2.2. Vị trí địa lý và thuận lợi 9

II.2.3. Điều kiện tự nhiên 9

Điều kiện địa hình 9

II.2.4. Văn Hóa - Du lịch 11

II.3. Huyện Lập Thạch 11

II.4. Nhận định và phân tích tình hình thị trường phát triển du lịch 12

II.4.1. Tình hình phát triển du lịch và định hướng phát triển triển du lịch. 13

II.4.2. Một số giải pháp phát triển du lịch 16

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 20

III.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án 20

III.2. Mục tiêu đầu tư Khu du lịch 22

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 24

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 24

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 24

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 25

IV.4. Hiện trạng sử dụng đất 26

IV.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 26

IV.6. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 26

IV.7. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 26

Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất 26

IV.8. Nhận xét chung về hiện trạng 27

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 29

V.1. Hình thức đầu tư 29

Diện tích mặt bằng khu du lịch dự kiến 29

V.1.1. Mô hình các hạng mục đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái 30

Khu vui chơi dã ngoại 31

V.1.2. Giải pháp xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng bugalow 35

V.2.1. Công nghệ nhà màng áp dụng trong dự án. 37

V.2.2. Công nghệ trồng rau trong nhà màng. 43

V.2.3. Công nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản và chế biến sau thu hoạch dưa lưới. 44

V.2.4. Công nghệ sản xuất USDA 45

V.2.5. Công nghệ chế biến rau, quả của dự án. 47

V.2.6. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch. 48

V.2.7. Một số mô tả xây dựng công trình trong dự án 50

V.3. Thiết kế khu nhà lưới trồng cà chua leo giàn (cà chua bạch tuộc) 57

Hướng dẫn chi tiết từng bước trồng cà chua leo giàn 57

V.4. Kỹ thuật trồng cà chua trong nhà màng 59

V.5. Kỹ thuật trồng dưa lưới: 64

V.6. Kỹ thuật trồng rau sạch trong nhà lưới 67

Bước 1: Chuẩn bị vật tư – kỹ thuật trồng rau sạch trong nhà lưới 67

Bước 2: Chuẩn bị đất  trồng – khâu quan trọng nhất trong kỹ thuật trồng rau sạch trong nhà lưới 68

Bước 3: Gieo trồng rau 68

Các mô hình nhà lưới 68

Kết quả thu được khi trồng rau trong nhà lưới 69

V.7. Mô hình nhà màng trông rau sạch công nghệ cao 70

Tổng quan về hệ thống nhà màng 70

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 74

VI.1. Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng 74

VI.2. Quy hoạch sử dụng đất 74

VI.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 74

VI.4. Giải pháp thiết kế công trình 75

VI.4.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 75

VI.4.2. Giải pháp quy hoạch 75

VI.4.3. Giải pháp kiến trúc 75

VI.5. Giải pháp kỹ thuật 75

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 77

VII.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức 77

VII.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 77

VII.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 77

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 79

VIII.1. Giải pháp thi công xây dựng 79

VIII.2. Hình thức quản lý dự án 79

CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 80

IX.1. Đánh giá tác động môi trường 80

IX.1.1. Giới thiệu chung 80

IX.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 80

IX.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 82

IX.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 84

IX.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 85

IX.1.6. Kết luận 87

CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 88

X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 88

X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 88

X.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 88

X.2.2. Chi phí thiết bị 89

X.2.3. Chi phí quản lý dự án 89

X.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 89

X.2.5. Chi phí khác 90

X.2.6. Dự phòng chi 90

X.2.7. Lãi vay của dự án 90

X.3. Tổng mức đầu tư 90

CHƯƠNG XI: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 94

XI.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 94

XI.2. Tiến độ sử dụng vốn 94

XI.3. Phương án hoàn trả vốn vay 95

CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 97

XII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 97

XII.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 97

XII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 97

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99

XIII.1. Kết luận 99

XIII.2. Kiến nghị 99

Lập dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nông nghiệp công nghê cao được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một khu du lịch tổng hợp nhiều loại hình du lịch sinh thái, văn hóa 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên công ty :  HTX Thương mại dịch vụ & Sản xuất Thanh Long Lập Thạch  

- Địa chỉ :   Xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại     :    (+84)   097 617676             ;  

- Đại diện        :   Ông Vũ Văn Thành  ; Chức vụ:  Chủ tịch HĐQT

- Ngành nghề chính: Kinh doanh mua bán máy móc thiết bị, trồng cây nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, …

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (028) 22142126    ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Khu du lịch sinh thái nông nghiệp Green tech Farm Lập Thạch.

- Địa điểm: Tại xã Hợp Lý và Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quỹ đất của dự án: 19,78 Ha có một phần thuộc đất rừng trồng do nhà nước quản lý giao cho các hộ dân thuê sử dụng vào việc trồng cây lâu năm, một phần đất nông nghiệp do người dân sở hữu được chủ đầu tư thuê lại để thực hiện dự án...

- Mục tiêu đầu tư: Khu du lịch sinh thái nông nghiệp Green tech Farm Lập Thạch; được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một khu du lịch tổng hợp nhiều loại hình du lịch sinh thái - văn hóa với các loại hình khai thác như: Khu nhà nghỉ dưỡng Bugalow, bể bơi nhân tạo, khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, vườn cây ăn trái trồng Thanh Long ruột đỏ phục vụ du lịch sinh thái, khu vui chơi du lịch sinh thái, khu câu cá giải trí, khu bơi thuyền tham quan quanh khu du lịch… các công trình và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của du khách, phù hợp với phát triển du lịch tổng thể của vùng với tiêu chuẩn cao cấp..

- Tổng vốn đầu tư:  42.000.000.000 đồng,

Bằng Chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn cố định: 41.0000.000.000  đồng, (Bằng chữ:  Bốn mươi mốt tỷ đồng).

- Vốn lưu động: 1.000.000.000 đồng, (Bằng chữ: Một tỷ đồng)

Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian xây dựng: từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 1 năm 2022.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ HTX Thương mại dịch vụ & Sản xuất Thanh Long Lập Thạch  trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

- Nguồn vốn đầu tư : đầu tư bằng nguồn vốn tự có

I.4. Thời hạn đầu tư:

- Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm và khả năng xin gia hạn thêm.

 

 

GỌI NGAY - 0907957895

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE