Thiết kế quy hoạch đô thị

Thiết kế quy hoạch đô thị là tổ chức không gian bên ngoài của công trình, chẳng hạn như thiết kế bố cục, tạo cảnh quan và trang trí cho không gian phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị.

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com