Thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông

Cơ sở hạ tầng giao thông tạo kết nối cho không gian đô thị. Các quy chuẩn về quy hoạch, thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông tại các đô thị lớn và nhỏ rất khác nhau. Thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông bao gồm xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;…

 • Quy hoạch tổng thể, thiết kế bố trí tổng thể khu đất

  10-01-2022 // 51 lượt xem

  Quy hoạch đô thị và nông thôn đề cập đến quy hoạch là lập kế hoạch cho sự phát triển trong tương lai của không gian đô thị và nông thôn, chuẩn hóa việc sử dụng đất và hành vi xây dựng trong khu vực quy hoạch.

  Chi tiết →

 • Quy hoạch và thiết kế đường bộ

  01-11-2021 // 90 lượt xem

  Mục tiêu của Tổng cục là quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, lập kế hoạch và bảo vệ mạng lưới đường bộ hiện có, và đáp ứng nhu cầu trong tương lai bằng cách tính đến một cách toàn diện và toàn diện nhu cầu giao thông, các yếu tố kỹ thuật, các yếu tố kinh tế xã hội và các vấn đề môi trường.

  Chi tiết →