Thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông

Cơ sở hạ tầng giao thông tạo kết nối cho không gian đô thị. Các quy chuẩn về quy hoạch, thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông tại các đô thị lớn và nhỏ rất khác nhau. Thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông bao gồm xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;…

 • Báo cáo quy hoạch chi tiết cho khu công nghiệp

  17-05-2022 // 284 lượt xem

  Thủ tướng đã ra Quyết định 219/QĐ-TT phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 17/02/2022. Báo cáo quy hoạch chi tiết cho khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang được xác định có vị trí rất quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Chi tiết →

 • Quy hoạch và thiết kế xây dựng đường cao tốc miền Trung

  10-03-2022 // 283 lượt xem

  Trong quy hoạch và thiết kế đường bộ của đường cao tốc và đường bộ nói chung, những tác động cụ thể trở nên rõ ràng sau khi mở và nhận thức về việc mở đường tại thời điểm trước và sau khi mở được tiết lộ rộng rãi cho công chúng như tài liệu thông cáo báo chí.

  Chi tiết →

 • Quy hoạch tổng thể, thiết kế bố trí tổng thể khu đất

  10-01-2022 // 330 lượt xem

  Quy hoạch đô thị và nông thôn đề cập đến quy hoạch là lập kế hoạch cho sự phát triển trong tương lai của không gian đô thị và nông thôn, chuẩn hóa việc sử dụng đất và hành vi xây dựng trong khu vực quy hoạch.

  Chi tiết →

 • Quy hoạch và thiết kế đường bộ

  01-11-2021 // 466 lượt xem

  Mục tiêu của Tổng cục là quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, lập kế hoạch và bảo vệ mạng lưới đường bộ hiện có, và đáp ứng nhu cầu trong tương lai bằng cách tính đến một cách toàn diện và toàn diện nhu cầu giao thông, các yếu tố kỹ thuật, các yếu tố kinh tế xã hội và các vấn đề môi trường.

  Chi tiết →