DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TRỒNG RAU SẠCH CHẤT LƯỢNG CAO

Tổ chức lập dự án đầu tư Trang trại trồng rau sạch theo phương châm "năng suất cao - chi phí thấp - phát triển bền vững"

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TRỒNG RAU SẠCH CHẤT LƯỢNG CAO

  • Mã SP:DADT TTR
  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:45,000,000 vnđ Đặt mua

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRAI TRỒNG RAU SẠCH CHẤT LƯỢNG CAO 1

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư 1

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 1

I.3. Cơ sở pháp lý 2

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ DỰ ÁN 4

II.1. Mục tiêu của dự án 4

II.2. Sự cần thiết phải đầu tư 5

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 9

III.1. Vị trí xây dựng 9

III.2. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án 13

III.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 13

III.2.2. Hiện trạng thông tin liên lạc 13

III.2.3. Cấp –Thoát nước 13

III.3. Nhận xét chung 13

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 14

IV.1. Quy mô dự án 14

IV.2. Các hạng mục công trình 14

IV.3. Tiến độ thực hiện dự án 14

IV.3.1. Thời gian thực hiện 14

IV.3.2. Công việc cụ thể 15

CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH QUI MÔ XÂY DỰNG LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 16

V.1. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 16

V.2. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. 16

V.2.1. Công nghệ nhà máng áp dụng trong dự án. 16

V.2.2. Công nghệ trồng rau thủy canh. 23

V.2.3. Công nghệ trồng rau trong nhà màng. 24

V.2.4. Công nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản và chế biến sau thu hoạch dưa lưới. 25

V.2.5. Công nghệ sản xuất USDA 28

V.2.6. Công nghệ chế biến rau, quả của dự án. 31

V.2.7. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch. 32

V.3. Phương án tổ chức thực hiện. 35

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 37

VI.1. Đánh giá tác động môi trường 37

VI.1.1. Giới thiệu chung 37

VI.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 37

VI.2. Các tác động môi trường 38

VI.2.1. Các loại chất thải phát sinh 38

VI.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. 40

VI.3. Kết luận 41

CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 43

VII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư 43

VII.2. Nội dung tổng mức đầu tư 43

VII.2.1. Nội dung 43

VII.2.2. Vốn lưu động 55

CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 56

VIII.1 Cấu trúc tổng mức đầu tư và phân bổ tổng mức đầu tư 56

VIII.2 Tiến độ sử dụng vốn 56

VIII.3 Nguồn vốn vay thực hiện dự án 57

VIII.4.  Phương án hoàn trả vốn vay và chi  phí lãi vay 57

CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 59

IX.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 59

IX.2. Tính toán chi phí của dự án 60

IX.2.1. Chi phí nhân công 60

IX.2.2. Chi phí hoạt động 61

CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67

X.1. Kết luận 67

X.2. Kiến nghị 67

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

- Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN SƠN

- Giấy phép ĐKKD   : Số 4200454417 do sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp

- Đại diện pháp luật : Nguyễn Đức Bình   Chức vụ:  Giám Đốc

- Địa chỉ trụ sở : Số 99 A đường 23 tháng 10 thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa

- Ngành nghề chính : Đại lý kinh doanh bán thuốc của doanh nghiệp, trồng cây gia vị, cây rau sạch , cây nông nghiệp…

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án đầu tư trang trai trồng rau sạch chất lượng cao

- Tên dự án   : Dự án Trang trại trồng rau sạch chất lượng cao

- Địa điểm xây dựng : Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Hòa Bình

- Diện tích đất : 30,000 m2 ( 3ha)

- Thành phần dự án    : Dự án Trang trại trồng rau sạch chất lượng cao bao gồm

- Thành phần chính:

ü Xây dựng nhà màng (nhà kính, nhà lưới với các thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau quả công nghệ cao, công nghệ Organic) và tổ chức thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện của địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất.

ü Trồng các loại rau sạch như: cà chua, dưa lưới và các loại rau củ, quả cung cấp cho thị trường.

- Mục tiêu đầu tư:  

ü Xây dựng cơ sở sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn.

ü Tổ chức Trang trại trồng rau sạch theo phương châm "năng suất cao - chi phí thấp - phát triển bền vững".

- Mục đích đầu tư:

ü Khi dự án đi vào sản xuất với công suất ổn định, thì hàng năm dự án cung cấp cho thị trường xuất khẩu khoảng 1.000 tấn rau quả các loại theo tiêu chuẩn của bộ Nông nghiệp Mỹ ( USDA Organic).

ü Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số);

ü Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh

- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.

- Tổng mức đầu tư :           25.305.230.000 đồng.

Trong đó:

- Vốn góp chủ đầu tư:

7,591,572

 đồng =30% vốn cố định

- Vốn vay thương mại:

17,713,667

 đồng =70% vốn cố định

- Vòng đời dự án: Trong vòng 20 năm, bắt đầu xây dựng từ quý II năm 2018 và đi vào hoạt động từ quý IV năm 2018.

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ DỰ ÁN

II.1. Mục tiêu của dự án đầu tư trang trai trồng rau sạch chất lượng cao

 Mục tiêu chung

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo khu đất, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu;

- Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương; 

- Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống tại địa phương; 

- Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận sản xuất thông qua các khoản thuế; 

- Đồng thời dự án là mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp. Hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. 

- Hình thành mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm xuất khẩu và cung ứng vào các hệ thống phân phối khó tính như siêu thị, nhà hàng,khách sạn…

 Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng nhà màng (nhà kính, nhà lưới với các thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ  (sản xuất rau quả công nghệ cao, công nghệ Organic) và tổ chức thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện của địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất;

- Khi dự án đi vào sản xuất với công suất ổn định, thì hàng năm dự án cung cấp cho thị trường xuất khẩu khoảng 1.000 tấn rau quả các loại theo tiêu chuẩn của bộ Nông nghiệp Mỹ ( USDA Organic). Sản xuất theo tiêu chuẩn USDA Organic với công nghệ gần như tự động hoàn toàn, sử dụng hệ thống tưới tự động;

- Toàn bộ sản phẩm của dự án được sơ chế, chế biến đóng gói và gắn mã vạch, từ đó có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến từng công đoạn trong quá trình sản xuất;

- Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường. Xung quanh khu vực thực hiện dự án, được trồng cây ăn quả cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất.

II.2. Sự cần thiết phải đầu tư trang trai trồng rau sạch chất lượng cao

Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Lâm Đồng đã tiến hành triển khai đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao với những hình thức, quy mô và kết quả hoạt động đạt được ở nhiều mức độ khác nhau.

Nhìn chung, tại tỉnh Khánh Hòa đất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao chưa được quan tâm đúng mức. Để tạo bước đột phá cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, rất cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh diện tích đất canh tác bị thu hẹp, điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thì việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu, thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Khánh Hòa. 

Các mô hình chủ yếu tập trung ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất rau, trồng lúa, hoa, cây ăn quả, cây rau sạch  an toàn với nguồn giống sạch bệnh và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong quy trình sản xuất, như hệ thống nhà lưới, nhà màng điều tiết ánh sáng, nhiệt độ, tưới nhỏ giọt, không sử dụng thuốc sâu, thuốc kích thích tăng trưởng…

Việc ứng dụng công nghệ đã nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, có giá trị cao, hay một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, thu nhập của nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, chỉ với mô hình, có thể nói là còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu về sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của nhân dân.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn còn ít và việc ứng dụng công nghệ cao còn nhiều hạn chế, mới chỉ được ứng dụng ở một số công đoạn nhỏ trong chuỗi sản xuất, sơ chế, bảo quản sản phẩm, dẫn đến năng suất, chất lượng và giá trị nông sản chưa cao, thiếu tính cạnh tranh. Nguyên nhân, chủ yếu là do vốn còn hạn chế. Để đầu tư làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ khá tốn kém, nhiều hệ thống trang thiết bị phải nhập của nước ngoài, trong khi người nông dân hạn chế về vốn, nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến còn hạn chế,…

Mặt khác, nền sản xuất nông nghiệp của Khánh Hòa tuy có nhiều thay đổi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao,… nhưng lại chưa có một đơn vị nào thực hiện mô hình canh tác nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ hữu cơ mang tính hang hóa thực sự, trong khi Công ty chúng tôi cơ bản đã có quỹ đất và hình thành bộ phận hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ… để chúng tôi có thể trực tiếp khảo nghiệm, thực nghiệm sản xuất các mô hình phù hợp với điều kiện sinh thái của thành phố, từ đó hình thành chuỗi khép kín chế biến thực phẩm công nghệ cao để cung cấp sản phẩm có chất lượng ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ đó hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời đây cũng là nơi tiếp nhận những công nghệ sản xuất tiên tiến – công nghệ cao tiến hành thực nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị phù hợp với điều kiện sản xuất của thành phố, làm cơ sở cho việc sản xuất, mang tính hàng hóa lớn và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước, đặc biệt chúng tôi chú trọng đến thị trường xuất khẩu.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Công ty chúng tôi tiến hành nghiên cứu và lập dự án “Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao” trình các Cơ quan ban ngành, tổ chức tín dụng, xem xét, chấp thuận cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi triển khai thực hiện dự án. Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, xác định chương trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hóa chất lượng cao là hướng đi đúng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa gắn liền với phát triển sinh thái bền vững, tạo các mô hình điểm tiêu biểu về sản xuất chất lượng theo hướng an toàn. Hướng tới phục vụ nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng đòi hỏi nguồn gốc chất lượng của từng sản phẩm và bán sản phẩm cho người tiêu dùng qua hệ thống siêu thị và nhà hàng.

Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh  tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân ở địa phương, tạo động lực phát triển nghề trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng Trang trại trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được Các mục tiêu và yêu cầu phát triển kinh tế địa phương vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

Kết luận: Mặc dù hiện tại nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn, bất ổn về thời tiết,… nhưng lương thực và sức khỏe luôn là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, hai lĩnh vực này luôn nằm trong chính sách phát triển đất nước của Chính phủ. Vì vậy, dự án Trang trại trồng rau sạch chất lượng cao phù hợp với môi trường vĩ mô và mục tiêu phát triển của đất nước. Đây là căn cứ để xác định tính cấp thiết để hình thành dự án. 

 Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.

V.2.1. Công nghệ nhà máng áp dụng trong dự án.

Với ưu thế nhà màng (nhà kính) giúp che mưa, nhà giúp ngăn ngừa sâu bệnh, giúp chủ động hoàn toàn trong việc tạo ra điều kiện sống tối ưu cho cây trồng để đạt được năng suất và chất lượng tối ưu. Đồng thời nhà có thể trồng được tất cả các loại rau, quả quanh năm, đặc biệt các loại rau khó trồng ngoài trời mùa mưa và hạn chế sâu bệnh,… Chính vì vậy việc lựa còn công nghệ nhà màng, nhà lưới là rất phù hợp với điều kiện canh tác nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

ü Phân biệt nhà màng và nhà lưới: Nhà màng là nhà trên mái được bao phủ bởi màng polyethylene, xung quanh che lưới ngăn côn trùng. Nhà lưới là mái và xung quang bao phủ bằng lưới ngăn côn trùng.

ü Dự án sử dụng Kiểu nhà màng: Kiểu nhà Gotic, thông gió mái cố định.

Nhà màng sử dụng trồng rau, quả trên giá thể và trên đất, có hệ thống tăng cường khung nhà để treo đỡ cho rau ăn quả.

ü Thông gió:

+ Thông gió mái: Khẩu độ thông gió mái cố định, chỉ lắp lưới ngăn côn trùng, không có rèm mái.

+ Rèm hông mặt trước theo khẩu độ nhà màng: Vận hành lên xuống bằng mô-tơ. Rèm hông theo chiều máng nước: Vận hành lên xuống bằng mô-tơ.

ü Vật liệu che phủ:

Phủ mái nhà màng và rèm hông

+ Màng bằng polyethylene đùn 5 lớp, dày 200 micron với các chất bổ sung:

+ UVA: Chống tia cực tím.

+ AV - Anti virus: chống virus

+ Diffusion 50%: Khuyếch tán ánh sáng 50%, tạo ra ánh sáng khuyếch tán đồng đều trong nhà màng, cho phép ánh sáng đến với mọi cây trồng bên trong.

Lưới ngăn côn trùng

+ Khẩu độ thống gió mái che bằng lưới có kích thước lỗ 25 mesh (tương đương 0,7mm).

+ Bốn vách nhà màng che bằng lưới chống côn trùng với kích thước lỗ 50mesh (50 lỗ cho 1 inch dài), phần lưới bốn vách nhà màng tiếp đất bên dưới khổ 1.5m sẽ được lắp đặt màng bằng sợi plastic dệt được may liền với phần lưới chống côn trùng.

+ Lưới nhôm Aluminet phản xạ nhiệt và cắt nắng. Hệ thống lưới nhôm di động giảm sự gia nhiệt trong nhà màng và che bớt nắng giảm cường độ ánh sáng trong nhà màng. Lưới nhôm được chế tạo từ sợi nhân tạo phủ nhôm, được dệt.

+ Xoắn kép, mức cắt nắng 60%. Lưới nhôm vừa là vật liệu cách nhiệt, vừa là vật liệu giảm cường độ ánh sáng trong nhà màng, được sử dụng trong những thời điểm nắng nóng để giảm nhiệt độ tăng cao trong nhà màng. Hệ thống màng lưới nhôm cắt nắng được đóng mở nhờ hệ thống mô tơ và cơ khí truyền động, vận hành bằng cách đóng mở mô tơ.

Thanh nẹp màng PE và lưới ngăn côn trùng.

Thanh âm khoá định hình bằng thép mạ kẽm pre-galvanized, được thiết kế đồng bộ với kết cấu khung nhà màng, cùng với nẹp giữ bằng các lò xo thép bọc nhựa định hình zic-zac được thiết kế đồng bộ, đảm bảo nẹp giữ lưới ngăn côn trùng và màng PE căng, thẳng, kín.

Hệ thống tăng cường treo đỡ cây (chỉ cung cấp cho nhà màng trồng rau ăn quả).

+ Hệ thống treo đỡ cây cho nhà màng là hệ thống treo đỡ cây tiên tiến cho các cây trồng đảm bảo ứng dụng được các phương pháp canh tác tiên tiến trong nhà màng. Toàn bộ hệ thống treo đỡ cây được lắp dựng cho cây trồng từ khi cây còn rất nhỏ và hướng bố trí lắp đặt cho hệ thống này theo chiều từ đông sang tây và nằm ở hướng bắc cuả nhà màng nhằm tránh sự che khuất ánh sáng mặt trời giữa các cây trồng. Ngoài việc tiết kiệm không gian, rau quả được trồng theo phương pháp này sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc thu hoạch và làm giảm đi tỷ lệ hao hụt bởi vì làm cho quả không bị tiếp xúc với đất.

+ Chất lượng quả và tốc độ tăng trưởng khi áp dụng hệ thống này rất cao do quả không va chạm và không cọ xát với các quả của cây khác trồng bên cạnh.

+ Một lợi ích nữa của hệ thống này sẽ tạo điều kiện cung cấp nhiều ánh sáng mặt trời cho nhà màng với tác dụng phân phối tối ưu của ánh sáng cho xung quanh cây trồng. Sử dụng hệ thống treo đỡ cho cây trồng làm giảm chiều cao của cây trong quá trình sinh trưởng, kéo dài thời gian sinh trưởng của cây để đạt được sản lượng thu hoạch cao

Quạt đối lưu

Quạt đối lưu trong nhà màng trồng rau ăn lá và nhà màng trồng rau ăn quả có tác dụng tăng cường thông gió cưỡng bức. Có 02 quạt đối lưu sẽ được lắp đặt cho 1 khẩu độ nhà. Các quạt đối lưu này có thể sử dụng như là các quạt thông gió tổng thể, thông gió song song hoặc như là các quạt điều hoà tái lưu thông không khí trong nhà màng. Các quạt này là quạt đa chức năng, cung cấp dòng khí thổi ra mỏng nhưng lại có hiệu quả sâu và rất hiệu dụng trong các điều kiện làm việc khác nhau tạo điều kiện tối đa trong việc đẩy khí nóng trong nhà màng ra bên ngoài và thu nhận không khí mát ngoài trời. Hệ thống quạt đối lưu sẽ được vận hành tự động bằng công tắc đóng mở.

Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội dự án đầu tư trang trai trồng rau sạch chất lượng cao

Dự án xây dựng Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực, nhà nước/ địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư;    

Không chỉ tiềm năng về mặt thị trường ở lĩnh vực nông nghiệp, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV = 13.94 tỷ đồng; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 17.28%; thời gian hoà vốn sau có chiết khấu là 8 năm 2 tháng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi  nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho địa phương. Tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động trong tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của một bộ phận nhân dân trong vùng dự án. Tạo ra diện mạo nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, góp phần ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng dự án. Nâng cao năng lực sản xuất cho nhân dân trong vùng thông qua chương trình khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nông nghiệp nhằm từng bước góp phần đưa kinh tế hộ gia đình phát triển góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của cả nước. Sau khi mạng lưới tổ chức các vệ tinh đến các tỉnh lân cận mang lại việc làm thường xuyên cho các hộ lao động nông thôn.

Hiệu quả xã hội

- Thúc đẩy cơ giới hóa: hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp từ trang trại chất lượng cao trên địa bàn, cải tạo mở rộng đường nội đồng để áp dụng máy móc có công suất lớn, cơ giới hóa đồng bộ.

- Tăng tính cộng động, sự đồng đều: khắc phục hạn chế sự chênh lệch giữa các hộ nông dân (đầu tư, áp dụng các biện pháp kỹ thuật,…) tạo nên sự đồng đều trên toàn bộ cánh đồng về năng suất, chất lượng sản phẩm; thức đẩy sự phát triển hợp tác xã kiểu mới.

- Bảo vệ môi trường, giảm phát thải: Thông qua việc giảm sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và điều tiết nước hợp lý trên phạm vi rộng.

- Sản xuất gắn với thị trường: nông dân tiếp cận được thị trường thông qua liên kết với doanh nghiệp và doanh nghiệp đặt hàng nông dân sản xuất theo yêu cầu thị trường về chủng loại, số lượng, chất lượng nên sản xuất-tiêu thụ bền vững, hiệu quả cho nông dân và doanh nghiệp.

- Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng sản phẩm được cải thiện, đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc; giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Góp phần hình thành người nông dân mới sản xuất hàng hóa, biết gắn kết sản xuất với thị trường, doanh nghiệp; không chỉ vì lợi ích của mình, mà còn vì lợi ích của cộng động, người tiêu dùng, bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau.

- Ngoài ra, dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap cũng đóng góp một phần lợi ít kinh tế của mình cho địa phương thông qua Các nguồn thuế phải đóng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư sẽ trích thêm một phần lợi nhuận của mình cho Các quĩ xóa đói giảm nghèo, quĩ khuyến học của địa phương.

Xem tin tiếp theo về dự án đầu tư

 

 

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com