KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU

  • Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cây xăng dầu trên địa bàn các tỉnh thành

    12-08-2023 // 1,434 lượt xem

    Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cửa hàng xăng dầu cấp tỉnh . Hiện nay các tỉnh thực hiện theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và Sở Công Thương tỉnh Bắc Cạn thực hiện công văn đôn đốc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dâu của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh thành.

    Chi tiết →

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE