QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Các phương pháp thẩm định giá nhà đất đơn giản chính xác

  13-05-2022 // 49 lượt xem

  Sự bùng nổ của ngành công nghiệp bất động sản và sự cải thiện của thị trường bất động sản là một nhu cầu cấp thiết để làm tốt kết quả thẩm định giá nhà đất. Mục đích thẩm định giá nhà đất chủ yếu là để thẩm định giá cả công bằng và hợp lý hoặc quy mô giá trị cho các giao dịch thị trường bất động sản và các hoạt động kinh tế bất động sản khác.

  Chi tiết →

 • Báo cáo kết quả thẩm định giá nhà đất ở

  13-05-2022 // 55 lượt xem

  Có hai cách báo cáo kết quả thẩm định giá nhà đất ở để bạn xác định giá trị căn nhà của mình: một là bạn có thể tìm hiểu rồi tự định giá cho ngôi nhà bằng phương pháp so sánh trực tiếp; hai là tìm đến các công ty thẩm định giá nhà đất để được tư vấn giá bán hợp lý.

  Chi tiết →

 • Dự án thiết kế nhà máy sản xuất viên nén gỗ chất đốt công nghệ cao

  18-04-2022 // 46 lượt xem

  Dự án thiết kế nhà máy sản xuất viên nén chất đốt chủ yếu là sản xuất viên gỗ nén là chính đồng thời tận dụng những lại gỗ phế thải làm phôi gỗ. Dự án này phù hợp với bối cảnh kinh tế của đất nước, phù hợp với chính sách phát triển bền vững, chính sách sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường mà chính phủ đã định hướng.

  Chi tiết →

 • Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Cảng Phước Thái tỉnh Đồng Nai

  18-04-2022 // 63 lượt xem

  Thực hiện pháp luật của Việt Nam về phòng chống ô nhiễm dầu cũng như góp phần bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh, Công ty CPHH Vedan Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển và Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương tiến hành xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Cảng Phước Thái tỉnh Đồng Nai.

  Chi tiết →

 • Dự án đầu tư xây dựng trang trại nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo công nghệ cao

  15-04-2022 // 87 lượt xem

  Xuất phát từ thực tế yêu cầu đầu tư dự án xây dựng Trang trại nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo công nghệ cao tạo ra một dự án mang tính điểm nhấn trong hoạt động kinh tế xã hội của huyện Tri Tôn trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan và thiết thực mà vai trò chủ đạo trong thực hiện dự án được gắn liền với trách nhiệm của chính quyền.

  Chi tiết →

 • Dự án đê chắn lũ, những tiêu chí chống ngập của hệ thống đê điều

  28-02-2022 // 115 lượt xem

  Xây dựng các dự án chống ngập để ngăn chặn lũ lụt là một biện pháp phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai quan trọng hiện nay.

  Chi tiết →

 • Biên bản thỏa thuận bảo mật thông tin kinh doanh NDA

  16-11-2021 // 196 lượt xem

  Thỏa thuận bảo mật thông tin là một hợp đồng ràng buộc pháp lý thiết lập một mối quan hệ bí mật. Bên hoặc các bên ký kết thỏa thuận đồng ý rằng thông tin nhạy cảm mà họ có thể có được sẽ không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác.

  Chi tiết →