QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

  11-05-2023 // 547 lượt xem

  Quy trình thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đối với quốc lộ ủy thác và đường tình lộ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải. Quy trình cấp giấy phép thi công nút giao dự án nằm trong phạm vi đất dành cho đường liên xã, liên thôn thuộc thẩm quyền của UBND huyện/ thành phố.

  Chi tiết →

 • THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

  09-05-2023 // 611 lượt xem

  Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư thuộc quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp Thủ tướng chỉnh phủ, cấp Quốc hội.

  Chi tiết →

 • Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

  01-11-2022 // 547 lượt xem

  Nhà đầu tư điều chỉnh văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

  Chi tiết →

 • Các phương pháp thẩm định giá nhà đất đơn giản chính xác

  13-05-2022 // 1,077 lượt xem

  Sự bùng nổ của ngành công nghiệp bất động sản và sự cải thiện của thị trường bất động sản là một nhu cầu cấp thiết để làm tốt kết quả thẩm định giá nhà đất. Mục đích thẩm định giá nhà đất chủ yếu là để thẩm định giá cả công bằng và hợp lý hoặc quy mô giá trị cho các giao dịch thị trường bất động sản và các hoạt động kinh tế bất động sản khác.

  Chi tiết →

 • Báo cáo kết quả thẩm định giá nhà đất ở

  13-05-2022 // 2,277 lượt xem

  Có hai cách báo cáo kết quả thẩm định giá nhà đất ở để bạn xác định giá trị căn nhà của mình: một là bạn có thể tìm hiểu rồi tự định giá cho ngôi nhà bằng phương pháp so sánh trực tiếp; hai là tìm đến các công ty thẩm định giá nhà đất để được tư vấn giá bán hợp lý.

  Chi tiết →

 • Dự án thiết kế nhà máy sản xuất viên nén gỗ chất đốt công nghệ cao

  18-04-2022 // 4,342 lượt xem

  Dự án thiết kế nhà máy sản xuất viên nén chất đốt chủ yếu là sản xuất viên gỗ nén là chính đồng thời tận dụng những lại gỗ phế thải làm phôi gỗ. Dự án này phù hợp với bối cảnh kinh tế của đất nước, phù hợp với chính sách phát triển bền vững, chính sách sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường mà chính phủ đã định hướng.

  Chi tiết →

 • Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Cảng Phước Thái tỉnh Đồng Nai

  18-04-2022 // 896 lượt xem

  Thực hiện pháp luật của Việt Nam về phòng chống ô nhiễm dầu cũng như góp phần bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh, Công ty CPHH phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển và Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương tiến hành xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Cảng Phước Thái.

  Chi tiết →

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com