Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong trường học

Thông báo về sự tham gia của cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng", nội dung chính và kết luận đánh giá của đánh giá tác động môi trường của dự án sẽ được công bố rộng rãi lần thứ hai, để lấy ý kiến ​​đóng góp của đông đảo quần chúng nhân dân. Đề nghị, nội dung thông báo như sau:

Ngày đăng: 16-03-2021

1,178 lượt xem

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong trường học

Lần công bố thông tin thứ hai về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường học, việc chuẩn bị "Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường học". Thông báo về sự tham gia của cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng", nội dung chính và kết luận đánh giá của đánh giá tác động môi trường của dự án sẽ được công bố rộng rãi lần thứ hai, để lấy ý kiến ​​đóng góp của đông đảo quần chúng nhân dân. Đề nghị, nội dung thông báo như sau:

1. Tóm tắt dự án

(1) Tên dự án:

(2) Tính chất dự án: xây dựng mới

(3) Địa điểm xây dựng:

(4) Tính chất xây dựng:

(5) Định vị chức năng:

(6) Bố trí công nghiệp:

2. Kết luận của phân tích phối hợp lập kế hoạch

Trường học và "Kế hoạch hành động ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí", "Kế hoạch hành động ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước", và "Ngăn ngừa ô nhiễm đất và Kế hoạch hành động kiểm soát" và các quốc gia có liên quan khác các kế hoạch và chính sách được tuân thủ.

3. Kết quả khảo sát hiện trạng chất lượng môi trường

(1) Hiện trạng chất lượng không khí xung quanh

Chất lượng không khí tại khu vực đặt dự án có thể đạt cấp độ thứ hai của "Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Xung quanh".

(2) Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt

Các con sông chính xung quanh dự án, số liệu quan trắc hiện tại đã đạt tiêu chuẩn loại III về "Tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước mặt".

(3) Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm

Trong đánh giá này, tổng số 3 điểm quan trắc nước ngầm đã được thiết lập. Ngoại trừ tổng số coliform ở một số điểm quan trắc, các yếu tố giám sát khác có thể đáp ứng các yêu cầu của giới hạn tiêu chuẩn chất lượng nước loại III trong "Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm". Nguyên nhân chính khiến tổng số coliform vượt quá tiêu chuẩn là do xả trực tiếp nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý và ô nhiễm nguồn không điểm khác.

(4) Hiện trạng chất lượng môi trường âm thanh

Giá trị quan trắc của các điểm quan trắc môi trường âm thanh của tất cả các làng trong cuộc giám sát này có thể đạt tiêu chuẩn "Tiêu chuẩn chất lượng môi trường âm thanh" loại 2 và các giá trị quan trắc tại cổng Ban quản lý Trường học.

(5) Hiện trạng chất lượng môi trường đất

Theo bố trí trường học và phân bố các điểm nhạy cảm, 6 điểm quan trắc đất được thiết lập trong khu quy hoạch và các khu vực lân cận, tất cả các yếu tố quan trắc của các điểm quan trắc đất đều đạt tiêu chuẩn “Chất lượng môi trường đất ô nhiễm đất nông nghiệp Tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro (Thử nghiệm) ” Tiêu chuẩn giá trị sàng lọc rủi ro.

(6) Hiện trạng môi trường sinh thái

4. Kết quả phân tích và dự báo tác động môi trường

(1) Kết quả dự báo tác động môi trường không khí

Các dự án xây dựng cụ thể được quy hoạch phải đáp ứng các yêu cầu về khoảng cách bảo vệ môi trường khí quyển và khoảng cách bảo vệ của các ngành công nghiệp; khoảng cách bảo vệ môi trường khí quyển và các khoảng cách bảo vệ khác nhau của từng hạng mục sẽ được xác định trong giai đoạn đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cụ thể.

(2) Kết quả dự báo tác động môi trường nước mặt

Trong điều kiện xả thải bất thường, chất lượng nước của sông sẽ vượt quá tiêu chuẩn. Do đó, đánh giá yêu cầu đơn vị thi công tăng cường quản lý, đảm bảo nhà máy nước thải hoạt động bình thường, giảm tình trạng thoát nước ngẫu nhiên, cố gắng tránh tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực dự án do thoát nước ngẫu nhiên.

(3) Kết quả phân tích tác động môi trường nước ngầm

Sau khi trường học được triển khai, khả năng ô nhiễm nguồn nước ngầm do xả nước thải trong điều kiện lao động bình thường là nhỏ, mức độ nguy hại nhỏ, rủi ro vừa. môi trường nước ngầm, khả năng ô nhiễm nước ngầm do xả nước thải trong điều kiện làm việc không bình thường là trung bình, mức độ nguy hại nhỏ và mức độ rủi ro trung bình. Sau khi công viên đã làm tốt công tác xử lý nước thải và áp dụng các biện pháp an toàn, khả thi như chống thấm, chống rò rỉ, chống mưa, chống xói mòn và xói mòn thì việc xây dựng công viên từ góc độ mạch nước ngầm là hoàn toàn khả thi.

(4) Kết quả phân tích tác động môi trường âm thanh

(5) Kết quả phân tích tác động môi trường của chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt của trường học sau khi thực hiện quy hoạch chủ yếu bao gồm chất thải rắn sinh hoạt thông thường. Quy trình xử lý, và hiện thực hóa tài nguyên với mục tiêu vô hại và giảm thiểu, chất thải rắn ít ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

(6) Kết quả phân tích tác động môi trường đất

Sau khi quy hoạch trường học được thực hiện, khí thải phải được xử lý, xả thải đạt tiêu chuẩn. Xử lý, đường ống dẫn nước thải có biện pháp chống rò rỉ; hầu hết chất thải rắn được sử dụng toàn diện và chỉ có một lượng nhỏ lưu giữ ngắn hạn trong mỗi nơi doanh nghiệp lưu giữ tạm thời chất thải rắn phải có biện pháp chống thấm, chống mưa. Sau khi thực hiện các biện pháp trên, việc thực hiện quy hoạch tổng thể trường học ít ảnh hưởng đến môi trường đất.

(7) Kết quả phân tích tác động môi trường sinh thái

Sau khi trường học được triển khai, tính chất sử dụng đất trong khu quy hoạch đã thay đổi, do tính chất sử dụng đất thay đổi nên mô hình hệ sinh thái sẽ bị thay đổi, ảnh hưởng lâu dài và không thể đảo ngược. Địa hình ban đầu và các dạng sinh vật cũng thay đổi đáng kể, có tác động nhất định đến đa dạng loài của khu vực đánh giá, nhưng mức độ và phạm vi ảnh hưởng của nó đến môi trường sinh thái xung quanh là trong phạm vi môi trường có thể chấp nhận được.

(8) Kết quả phân tích rủi ro môi trường

Rủi ro môi trường của phương án này có nhiều điểm không chắc chắn, đối tượng phân tích chính là rủi ro tai nạn bất ngờ, các loại rủi ro chính là rò rỉ, cháy, nổ. Bằng cách xây dựng các biện pháp giảm thiểu rủi ro môi trường tương ứng và các kế hoạch khẩn cấp để ngăn ngừa rủi ro môi trường, các nguy cơ rủi ro môi trường có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ, các nguy cơ ô nhiễm do tai nạn có thể được giảm thiểu, đồng thời có thể bảo vệ sức khỏe dân cư và an toàn hệ sinh thái.

V. Đề xuất tối ưu hóa và điều chỉnh đồ án quy hoạch

(1) Chỉ định đất sinh hoạt trong khu bảo vệ nguồn nước sinh hoạt là đất cây xanh, đất vườn ... đưa vào chỉ giới đường đỏ của quy hoạch bảo vệ môi trường.

(2) Đề nghị khu giới thiệu doanh nghiệp theo dõi lãnh đạo, xây dựng các cụm công nghiệp, phát triển sinh hoạt hỗ trợ cần dựa trên cơ sở phát triển các ngành sinh hoạt đầu ngành.

(3) Nên quy hoạch, xem xét và dành một bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung

(4) Trước khi thực hiện phá dỡ và tái định cư, giảm thiểu các xí nghiệp sinh hoạt gây ô nhiễm gần các khu dân cư hiện hữu

6. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

(1) Các biện pháp bảo vệ môi trường khí quyển và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường chính

Các doanh nghiệp định cư có bố trí hợp lý và tiếp cận môi trường nghiêm ngặt; tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí để giảm lưu huỳnh điôxít, ôxít nitơ và phát thải chất dạng hạt; sử dụng thiết bị và kỹ thuật vận hành tiên tiến để giảm phát sinh khí thải vô tổ chức và giảm chất thải thông qua thu gom , khử và xử lý bụi Tổ chức thải các chất ô nhiễm trong khí thải; tăng cường các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tai nạn khí thải; tăng cường công tác phòng, chống bụi trên từng địa bàn; thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm soát tổng lượng ô nhiễm không khí; công viên hiện thực hóa việc cung cấp khí tự nhiên tập trung càng sớm càng tốt.

(2) Các biện pháp bảo vệ môi trường nước và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường chính

1) Các biện pháp bảo vệ môi trường nước mặt và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường chính

Các biện pháp bảo vệ môi trường nước mặt và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường chủ yếu bao gồm: kiểm soát và quản lý chặt chẽ các dự án sinh hoạt vào khu; nâng cao tỷ lệ tái sử dụng nước; nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất cần được thải ra sau khi nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

2) Các biện pháp đối phó bảo vệ nước ngầm và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường chính

Tăng cường công khai và nâng cao nhận thức về môi trường của doanh nghiệp; nhà máy xử lý nước thải thu gom nước thải sinh hoạt trong khu vực quy hoạch để xử lý tập trung nhằm ngăn chặn việc xả trực tiếp nước thải sinh hoạt ra môi trường tự nhiên làm ô nhiễm thêm nguồn nước ngầm; thiết thực thực hiện “phòng ngừa trước, phòng ngừa kết hợp "" Chủ trương áp dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến công nghệ sản xuất, áp dụng tái chế khép kín, xử lý ô nhiễm "ba chất thải" sinh hoạt trong quá trình sản xuất; tăng cường nền kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu chất thải của các doanh nghiệp, thị xã đến bãi chôn lấp, cống rãnh, rác thải, trạm. Để bảo vệ tầng chứa nước ngầm khỏi sự rò rỉ của các chất ô nhiễm; trong giai đoạn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trong trường học, thực hiện tốt công tác thăm dò địa chất khu vực dự báo và phân tích tác động môi trường của nước ngầm và đề xuất các biện pháp ngăn chặn tác động môi trường của các dự án xây dựng đến nước ngầm. Các doanh nghiệp thường trú phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống thấm nước ngầm, phân chia khu vực nhà máy thành khu vực phòng ngừa và kiểm soát không ô nhiễm, khu vực phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm chung, khu vực phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trọng điểm và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống thấm nước ngầm theo phân khu vực.

(3) Các biện pháp bảo vệ môi trường âm thanh và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường chính

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong thời gian thi công: áp dụng các biện pháp thi công có độ ồn thấp để thay thế các thiết bị truyền thống có độ ồn cao trong quá trình thi công; đặt một số thiết bị cố định có độ ồn cao cách xa nhà ở và thực hiện các biện pháp che chắn tiếng ồn; tăng cường quản lý công trường và nhân viên thi công Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh.

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Dự án vào công viên phải đảm bảo tiếng ồn tại ranh giới trường học đạt tiêu chuẩn. Đối với các nguồn tiếng ồn khác nhau, phải áp dụng các biện pháp như cách âm, tiêu âm và giảm tiếng ồn. Khi cần thiết, các biện pháp như che phủ cách âm và rào cản cách âm phải được bổ sung để giảm cường độ của nguồn ồn và giảm tác động đến môi trường xung quanh.

Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn giao thông: thiết kế quy hoạch đường hợp lý; kiểm soát cường độ nguồn ồn của phương tiện giao thông; tăng cường quản lý giao thông trong công viên.

(4) Quản lý chất thải rắn và các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm

Giảm phát sinh chất thải rắn từ nguồn, thực hiện nguyên tắc thu gom tập trung và xử lý phân loại. Chất thải rắn sinh hoạt được tái chế và tái sử dụng càng nhiều càng tốt, và bùn khô tạm thời không sử dụng được có thể được gửi đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh để xử lý rác sinh hoạt một cách vô hại. Chất thải nguy hại do trường học tạo ra sẽ được xử lý bởi một trung tâm xử lý chất thải nguy hại đủ điều kiện do doanh nghiệp ủy thác. Sau khi rác sinh hoạt trong công viên được thu gom thống nhất sẽ được đưa đến nơi xử lý rác sinh hoạt vô hại, ban vệ sinh môi trường địa phương chịu trách nhiệm xử lý.

Khu lưu giữ tạm thời chất thải rắn thông thường trong nhà máy phải được xây dựng và duy trì theo đúng các yêu cầu của "Tiêu chuẩn kiểm soát ô nhiễm và xử lý chất thải rắn sinh hoạt chung" và các sửa đổi của cơ sở lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại phải phù hợp với các yêu cầu của "Tiêu chuẩn kiểm soát ô nhiễm khi xử lý và lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt chung" và các sửa đổi của nó. "Tiêu chuẩn kiểm soát ô nhiễm lưu trữ chất thải nguy hại" và các sửa đổi của nó phải được thiết kế và được xây dựng, và các biện pháp như chống mưa, chống gió, ngăn thấm và chống rò rỉ phải được thực hiện trong khu vực lưu trữ. Thiết lập hệ thống quản lý chất thải nguy hại và thực hiện toàn bộ quy trình quản lý chất thải nguy hại.

(5) Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường sinh thái

Thiết lập cơ chế ra quyết định toàn diện để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong trường học; thiết lập hệ thống quản lý môi trường sinh thái trong trường học; tăng cường đầu tư cho bảo vệ sinh thái, hoàn thiện các chính sách kinh tế môi trường; xây dựng các dự án xanh, xây dựng "hành lang sinh thái" , và tăng tỷ lệ không gian xanh trong khu vực. Trước khi thực hiện liên thông giữa quy hoạch này với quy hoạch sử dụng đất vùng, nghiêm cấm việc chiếm dụng đất ruộng cơ bản lâu dài trong vùng quy hoạch để làm đất xây dựng. Kiểm soát tổng lượng xả chất ô nhiễm nước thải để tránh tác động xấu của việc xả chất ô nhiễm của công viên đến các sinh vật thủy sinh trong vùng nước thải và vùng bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.

7. Kết luận đánh giá tác động môi trường

Trường học về cơ bản tuân thủ các quy hoạch liên quan của đất nước, khu tự trị. Các biện pháp và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường cũng như các yêu cầu về quản lý và kiểm soát môi trường sinh thái được đưa ra trong báo cáo này có thể được sử dụng để kiểm soát tác động của các chất ô nhiễm khác nhau.Trong phạm vi được nghiệm thu, trong quá trình thực hiện cần chú ý kiểm soát quy mô và cường độ phát triển, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp cận dự án, tăng cường quản lý môi trường. Trên cơ sở thông qua các đề xuất điều chỉnh quy hoạch trong bản đánh giá tác động môi trường trong trường học này, thực hiện nghiêm túc các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất trong báo cáo này, và các yêu cầu quản lý và kiểm soát môi trường sinh thái, dự án khả thi từ góc độ phân tích tác động môi trường.

8. Phương thức và thời hạn để công chúng tham khảo phiên bản đơn giản của báo cáo tác động môi trường

Bạn có thể liên hệ với đơn vị thi công hoặc cơ quan đánh giá tác động môi trường để có được bản đơn giản của báo cáo qua điện thoại, email, thư, v.v.

Thời gian xem xét là 10 ngày sau khi công chúng tham gia công bố thông tin môi trường.

9. Phạm vi và các vấn đề chính của việc trưng cầu ý kiến ​​công chúng

Phạm vi trưng cầu ý kiến ​​bao gồm các điểm nhạy cảm về môi trường xung quanh dự án. Trưng cầu ý kiến ​​và đề xuất của công chúng về tác động môi trường của các dự án xây dựng và các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm.

10. Cách chính mà công chúng đưa ra ý kiến

Bạn có thể liên hệ với đơn vị thi công hoặc cơ quan đánh giá tác động môi trường qua thư, fax, điện thoại, thư từ, thăm hỏi ... và gửi lại bảng câu hỏi về sự tham gia của cộng đồng hoặc thư trả lời hoặc cuộc gọi.

11. Liên hệ

(1) Tên và thông tin liên hệ của đơn vị thi công

Đơn vị thi công:

Địa chỉ liên hệ:

Liên hệ:

SĐT:

(2) Tên và thông tin liên hệ của cơ quan Đánh giá tác động môi trường ĐTM thực hiện công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường học (ĐTM)

Đơn vị đánh giá môi trường:

Địa chỉ:

Liên hệ:

SĐT liên hệ:

Email:

 

Xem thêm Đánh giá tác động môi trường khí quyển, Tiêu chuẩn đánh giá tác động môi trường ĐTM dành cho khu dân cư

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE