Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư 25/2019 cho nhà máy sản xuất

Nói chung, Kế hoạch bảo vệ môi trường được áp dụng cho các dự án nhỏ và rủi ro môi trường thấp (được quy định tại Nghị định 40/2019 / NĐ-CP, ngày 13 tháng 5 năm 2019); trong khi đó, báo cáo công tác bảo vệ môi trường có thể áp dụng cho các dự án lớn và có rủi ro môi trường cao. Do đó, kế hoạch bảo vệ môi trường là một dạng đơn giản hơn của báo cáo công tác bảo vệ môi trường; thủ tục đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cũng đơn giản hơn so với báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Ngày đăng: 09-03-2021

430 lượt xem

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư 25/2019 cho nhà máy sản xuất

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (ĐTM) cho nhà máy sản xuất

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (IRC), Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (ERC) và con dấu công ty, các nhà đầu tư vẫn không thể bắt đầu hoạt động sản xuất nếu không có kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc báo cáo công tác bảo vệ môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt. Thủ tục áp dụng Kế hoạch bảo vệ môi trường / báo cáo công tác bảo vệ môi trường phải được tiến hành ngay sau khi ban hành IRC và ERC và trước khi xuất xưởng và lắp đặt máy.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020

Nhiều khách hàng của chúng tôi cần tư vấn pháp lý về cách xác định xem doanh nghiệp của họ có yêu cầu Kế hoạch bảo vệ môi trường hay báo cáo công tác bảo vệ môi trường - cũng như sự khác biệt giữa hai tài liệu này là gì.

Dựa trên các quy định báo cáo công tác bảo vệ môi trường, một doanh nghiệp sản xuất sẽ xác định xem họ phải thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường hay báo cáo công tác bảo vệ môi trường dựa trên:

  • Ngành và sản phẩm
  • Quy mô sản xuất (số lượng sản phẩm / năm, nhà xưởng hoặc diện tích kho, v.v.)
  • Lượng lưu lượng xả (nước thải, khí thải, chất thải rắn, v.v.)

Nói chung, Kế hoạch bảo vệ môi trường được áp dụng cho các dự án nhỏ và rủi ro môi trường thấp (được quy định tại Nghị định 40/2019 / NĐ-CP, ngày 13 tháng 5 năm 2019); trong khi đó, báo cáo công tác bảo vệ môi trường có thể áp dụng cho các dự án lớn và có rủi ro môi trường cao. Do đó, kế hoạch bảo vệ môi trường là một dạng đơn giản hơn của báo cáo công tác bảo vệ môi trường; thủ tục đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cũng đơn giản hơn so với báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn pháp lý của Minh Phương trong thủ tục đăng ký, đối với các ngành công nghiệp thông thường và quy trình sản xuất phổ biến (có rủi ro môi trường thấp), diện tích nhà máy là một trong những điều kiện chính để xác định sự cần thiết của báo cáo công tác bảo vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông thường, một Kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ được áp dụng nếu khu vực sản xuất nhỏ hơn 10.000m2; báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ được áp dụng cho các khu vực sản xuất trên 10.000m2 có tác động lớn hơn đến môi trường.

Hướng dẫn dành cho Kế hoạch bảo vệ môi trường / Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Phần sau đây giới thiệu những gì bạn cần chuẩn bị khi tiến hành lập báo cáo Kế hoạch bảo vệ môi trường / Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Thứ nhất, Kế hoạch bảo vệ môi trường / Báo cáo công tác bảo vệ môi trường chứa các thông tin sau:

+ Địa điểm dự án

+ Loại hình kinh doanh, dịch vụ, công nghệ và quy mô sản xuất

+ Nguyên liệu, nhiên liệu cần thiết

+ Dự báo kinh doanh về chất thải và các chất khác ảnh hưởng đến môi trườn

+ Các biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động có hại đến môi trường

+ Các biện pháp bảo vệ môi trường

Thông thường, một đơn đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường / Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm những điều sau đây:

+ Thuyết minh dự án đầu tư

+ Giấy chứng nhận đầu tư

+ Hồ sơ xây dựng nhà xưởng

+ Hợp đồng thuê đất hoặc thuê nhà xưởng

+ Đơn đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc đơn đăng ký đánh giá Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

+ Đối với Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương. Đối với Kế hoạch bảo vệ môi trường: báo cáo đầu tư hoặc phương án kinh doanh của chủ dự án.

+ Kế hoạch bảo vệ môi trường có hình thức, bìa và nội dung phù hợp với mẫu quy định của pháp luật.

Nhìn chung, hồ sơ cho một Kế hoạch bảo vệ môi trường và Báo cáo công tác bảo vệ môi trường khá giống nhau. Sự khác biệt chính nằm ở các cơ quan có liên quan và thời gian cấp giấy phép. Đối với dự án bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án hoặc phương án kinh doanh theo danh mục dự án được pháp luật quy định. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường liên quan đến dự án, phương án đầu tư kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được cơ quan có thẩm quyền trên ủy quyền. Thời gian ước tính là 10 ngày làm việc.

Đối với Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường hoặc Sở Tài nguyên & Môi trường cấp tỉnh sẽ là cơ quan phụ trách việc tiếp cận và phê duyệt Báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Thời gian ước tính là 30 đến 45 ngày làm việc.

Để được tư vấn pháp luật thêm về thủ tục cấp phép cho các nhà máy sản xuất tại Việt Nam và hỗ trợ từ Minh phương, vui lòng liên hệ đường dây nóng của chúng tôi theo số (+84) 0903649782 hoặc gửi email tới nguyenthanhmp156@gmail.com.

 

Xem thêm Báo giá lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha