Đối tượng nào thực hiện giấy phép môi trường

Đối tượng phải thực hiện GPMT (Điều 39, Luật BVMT) Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Ngày đăng: 18-05-2022

813 lượt xem

Đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (GPMT)

1. Định nghĩa: 

Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng phải thực hiện GPMT (Điều 39, Luật BVMT)

1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

3. Thời điểm phải thực hiện GPMT (khoản 2, Điều 42 Luật BVMT)

(*) GPMT thành phần (Điểm d Khoản 2 Điều 42 Luật BVMT) bao gồm:
1) Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT: THSD đến ngày 01/01/2027
2) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn MT: THSD đến ngày 01/01/2027
3) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về BVMT nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu SX: THSD Đến hết thời hạn.
4) Giấy phép xử lý CTNH: THSD Đến hết thời hạn.
5) Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Giấy phép xả nước thải và công trình thủy lợi: THSD Đến hết thời hạn.

4. Hiệu lực pháp lý của GPMT (Điều 42 Luật BVMT)

- Là căn cứ để cơ qua nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động BVMT của DAĐT, cơ sở, khu SX-KD-DV tập trung, cụm công nghiệp.
- Là căn cứ để CĐT, cơ sở thực hiện trách nhiệm BVMT.
- Kể từ ngày GPMT có hiệu lực, QĐ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, GPMT thành phần hết hiệu lực.

5. Nghĩa vụ của CĐT sau khi được cấp GPMT (Điều 47, Luật BVMT)

- Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về BVMT trong GPMT. Trường hợp có thay đổi so với nội dung GPMT đã được cấp, phải báo cáo cấp GP xem xét, giải quyết.
- Thực hiện đúng quy định về VHTN công trình XLCT của DA theo quy định của Luật BVMT 2020;
- Nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh GPMT;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp GPMT;
- Công khai GPMT, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan QLNN về BVMT trong quá trình kiểm tra, thanh tra.
- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Vận hành thử nghiệm công trình XLCT sau khi được cấp GPMT (Điều 46, Luật BVMT)

- CĐT có công trình XLCT, sau khi được cấp GPMT, phải thực hiện VHTN công trình XLCT đồng thời với quá trình VHTN toàn bộ DA hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của DA (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình XLCT độc lập của DA để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
- Trong quá trình VHTN công trình XLCT, CĐT phải tuân thủ yêu cầu về BVMT theo GPMT và quy định của pháp luật về BVMT.

Xem thêm: http://minhphuongcorp.net/tu-van-moi-truong/doi-tuong-nao-duoc-mien-dang-ki-moi-truong.html

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE