Đối tượng nào được miễn đăng kí môi trường

Đăng ký môi trường (ĐKMT) là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan QLNN các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp BVMT của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đối tượng được miễn đăng kí môi trường...

Ngày đăng: 18-05-2022

576 lượt xem

Đối tượng được miễn đăng kí môi trường (ĐKMT)

ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG (ĐKMT)

1. Định nghĩa

Đăng ký môi trường  (ĐKMT) là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan QLNN các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp BVMT của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Đối tượng phải ĐKMT (Điều 49 Luật BVMT)

Dự án đầu tư, cơ sở đang hoạt động có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng có GPMT.

3. Thời điểm phải ĐKMT (Điều 49 Luật BVMT)

4. Đối tượng được miễn ĐKMT

(Điều 49 Luật BVMT, Điều 32 Nghị định 08/2022)
 Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở Sản xuất - kinh doanh - dịch vụ:
+ Không phát sinh chất thải
+ Hoặc chỉ phát sinh chất thải sinh hoạt < 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.
+ Hoặc chỉ phát sinh nước thải < 5 m3/ ngày, khí thải < 50 m3/ giờ. (được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc xả vào Hệ thống xử lí nước thải tập trung theo quy định của CQĐP).
 Dự án đầu tư, cơ sở Sản xuất - kinh doanh - dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục XVI Nghị định 08/2022.
(PHỤ LỤC XVI)
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)
1. Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.
2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động truyền hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.
3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.
4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có diện tích xây dựng dưới 200 m2.
5. Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200 m2.
6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.
7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.
8. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.
9. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha.
10. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.
11. Dự án, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 10.000 m3/ngày đêm.
12. Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:
- Không phát sinh khí thải phải xử lý;
- Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường;
- Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.)

5. Nội dung ĐKMT (Điều 49 Luật BVMT)

a) Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;
b) Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);
c) Loại và khối lượng chất thải phát sinh;
d) Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;
đ) Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

6. Trách nhiệm của CĐT khi được cấp ĐKMT(Điều 49 Luật BVMT)

a) Trong quá trình họat động, ĐKMT lại trước khi thực hiện các nội dung đã đăng ký.
b) Thực hiện quy định ĐTM và GPMT khi thay đổi quy mô, tính chất của DADT, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM hoặc phải có GPMT.

7. Cơ quan phê duyệt ĐKMT (Điều 49 Luật BVMT): UBND cấp xã 

a) Tiếp nhận đăng ký môi trường;
b) Kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn và giải quyết kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với nội dung đã được tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường;
d) Cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.
8. Mẫu quy định nội dung ĐKMT và hướng dẫn việc tiếp nhận đăng ký môi trường (Điều 22, Điều 23 và Mẫu số 47 Thông tư 02/2022/TT-BNTNMT)

Xem thêm: http://minhphuongcorp.net/tu-van-moi-truong/huong-dan-bao-cao-cong-tac-bao-ve-moi-truong-cho-du-an-dau-tu.html

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com