Dịch vụ xin giấy phép môi trường trọn gói cho nhà máy sản xuất, xưởng tại Tp. HCM

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường nhà xưởng may. Mẫu giấy phép môi trường: Mẫu 40 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường: Mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Ngày đăng: 18-01-2024

155 lượt xem

Dịch vụ xin giấy phép môi trường trọn gói nhà máy sản xuất, xưởng tại Tp. HCM

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường nhà xưởng may.

1. Mẫu giấy phép môi trường: Mẫu 40 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường: Mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

MỤC LỤC.............................................................................................................................. iii

DANH MỤC HÌNH.............................................................................................................. vi

DANH MỤC BẢNG............................................................................................................ vii

CHƯƠNG 1.............................................................................................................................. 1

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ..................................................................................... 1

 1. Tên chủ cơ sở................................................................................................................... 1
 2. Tên cơ sở........................................................................................................................... 1
 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở.............................................. 3
 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị, máy móc sử dụng................................................. 6
  1. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất......................................................... 6
  2. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng............................................................... 10
  3. Nhu cầu sử dụng điện................................................................................................. 11
  4. Nhu cầu sử dụng nước................................................................................................ 12

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG............................................ 14

 1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường        14
 2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường.............................. 14

CHƯƠNG III.......................................................................................................................... 16

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ................................................................................................................................................. 16

 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải................. 16
  1. Thu gom, thoát nước mưa.......................................................................................... 16
  2. Thu gom, thoát nước thải........................................................................................... 16
  3. Xử lý nước thải............................................................................................................ 17
 2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải................................................................ 22
 3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường...................... 24
  1. Chất thải rắn sinh hoạt................................................................................................ 24
  2. Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại.............................................................. 25
 4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại...................................... 26
 5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung........................................... 28
 6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường............................................. 29
  1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường với nước thải...................................... 29
  2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường với khí thải......................................... 30
  3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất................................................................... 31
  4. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động...................................................... 33
  5. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ..................................................................... 34
  6. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu.......................................... 35
  7. Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt động36
 7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt Đề án.................................. 36

CHƯƠNG IV.......................................................................................................................... 40

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG.................... 40

 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải............................................................. 40
 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải................................................................ 42
 3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung.............................................. 43

CHƯƠNG V........................................................................................................................... 44

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ............................................. 44

 1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.......................................... 44
 2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải lò hơi và máy phát điện... 47
 3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước mặt......................................... 50
 4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí....................................... 52

CHƯƠNG VI.......................................................................................................................... 58

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ.............................. 58

 1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ.................................................................... 58
 2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.................................................. 60

CHƯƠNG VII KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ.......................................................... 61

CHƯƠNG VIII....................................................................................................................... 62

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ.......................................................................................... 62

PHỤ LỤC. HỒ SƠ PHÁP LÝ........................................................................................... 63

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà xưởng may

CHƯƠNG 1

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1.1.Tên chủ cơ sở

1.2.Tên cơ sở

 • Địa điểm cơ sở:
 • Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt của dự án như sau:
 • Quy mô của cơ sở: Quy mô nhóm B

1.3.Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở

 • Công suất hoạt động của cơ sở:

Công suất tối đa có thể đạt được của nhà máy là 8.000.000 sản phẩm/năm. Công suất sản xuất trung bình khoảng 465.000 sản phẩm/tháng.

 • Quy mô diện tích công ty:

(Đính kèm các hồ sơ/giấy phép liên quan đính kèm trong Phụ lục).

Dây chuyền công nghệ sản xuất nhà xưởng may

Hình 1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất

Thuyết minh dây chuyền công nghệ sản xuất

Nguyên vật liệu (vải, chỉ, nút,...) sau khi nhập về sẽ được vận chuyển vào kho và được nhân viên nhận hàng kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu. Sau khi kiểm tra, nguyên vật liệu đạt chất lượng sẽ được chuyển qua khâu sản xuất.

Đối với vải sẽ được chuyển qua bàn cắt, vải sẽ được cắt theo mẫu do bộ phận thiết kế chuyển qua. Sau khi cắt xong, vải sẽ được đưa vô dây chuyền may, may thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Trong công đoạn này, ngoài may còn có vắt sổ, tra khuy áo và thêu (tùy theo yêu cầu của khách hàng). Sau đó, thành phẩm sẽ được bộ phận KCS của công ty kiểm tra và cuối cùng là sản phẩm sau khi kiểm tra đạt chất lượng sẽ chuyển qua khâu ủi, gấp xếp và đóng gói lưu kho trước khi giao cho khách hàng.

Nhập vào máy số lượng vải phát và theo dõi số vải tồn

Quy trình xuất và nhập vải từ kho

Hình 2. Sơ đồ quy trình xuất và nhập vải từ kho

 • Sản phẩm của cơ sở: hàng may mặc

Thời hạn của giấy phép môi trường phụ thuộc vào nhóm đối tượng được cấp phép, và theo quy định tại Khoản 4 của Điều 40 trong Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, giấy phép môi trường được xác định có thời hạn tối đa là 10 năm. Chi tiết về thời hạn giấy phép môi trường được mô tả như sau:

Giấy phép môi trường có thời hạn là 7 năm đối với dự án đầu tư nhóm I và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã hoạt động trước ngày 01/01/2022, và đáp ứng các tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.

Giấy phép môi trường có thời hạn là 10 năm đối với dự án đầu tư nhóm II, III và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã hoạt động trước ngày 01/01/2022, và đáp ứng các tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm II, III.

Xem thêm: Lập giấy phép môi trường nhà máy sản xuất trọn gói 2024

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE