Quy hoạch và thiết kế đường bộ

Mục tiêu của Tổng cục là quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, lập kế hoạch và bảo vệ mạng lưới đường bộ hiện có, và đáp ứng nhu cầu trong tương lai bằng cách tính đến một cách toàn diện và toàn diện nhu cầu giao thông, các yếu tố kỹ thuật, các yếu tố kinh tế xã hội và các vấn đề môi trường.

Ngày đăng: 01-11-2021

435 lượt xem

Quy hoạch và thiết kế đường bộ

Chi nhánh thiết kế quy hoạch đường cao tốc Việt Nam cho các nhu cầu trong tương lai và cũng bảo vệ giá trị và tính toàn vẹn của hệ thống giao thông tỉnh để giảm thiểu chi phí vận chuyển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định. Điều này bao gồm cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và tư vấn về thiết kế đường và giám sát môi trường liên quan, và đảm bảo rằng việc tiếp cận đường bộ (và phát triển liền kề) được cho phép và an toàn.

Ủy nhiệm

Mục tiêu của Tổng cục là quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, lập kế hoạch và bảo vệ mạng lưới đường bộ hiện có, và đáp ứng nhu cầu trong tương lai bằng cách tính đến một cách toàn diện và toàn diện nhu cầu giao thông, các yếu tố kỹ thuật, các yếu tố kinh tế xã hội và các vấn đề môi trường.

Hoạt động

Để đạt được mục tiêu của mình, Tổng cục được chia thành các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Các dịch vụ được cung cấp trong các lĩnh vực này bao gồm:

  • thực hiện các thiết kế dự án đường bộ phức tạp;
  • tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật;
  • xây dựng các tiêu chuẩn, chính sách kỹ thuật;
  • tiến hành rà soát môi trường và kỹ thuật thiết kế đường giao thông;
  • quản lý điều khiển đường vào;
  • cung cấp dịch vụ vẽ.

Phần Quản trị

Cung cấp dịch vụ chỉ đạo và quản lý hành chính cho Tổng cục.

Phần Thiết kế và Tiêu chuẩn Hình học

Thực hành thiết kế

Cung cấp hướng dẫn về thiết kế hình học và đánh giá thiết kế đường giao thông được chuẩn bị trong các văn phòng khu vực để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế của bộ phận.

Chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn, thực tiễn và hướng dẫn thiết kế hình học và xem xét các sáng kiến ứng dụng máy tính mới trong lĩnh vực thiết kế đường bộ cho Bộ.

Thiết kế chức năng

Chịu trách nhiệm nghiên cứu thiết kế cho các dự án đường bộ phức tạp hoặc chuyên biệt hơn, chẳng hạn như đường đa làn xe ở nông thôn và đô thị, giao lộ cấp giao thông và nút giao thông định hướng.

Cung cấp tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn về các vấn đề thiết kế hình học và đánh giá các nghiên cứu tác động giao thông.

Phần Dịch vụ Môi trường

Quản lý quy trình phê duyệt dự án của bộ để đảm bảo tuân thủ luật Môi trường, luật Đánh giá tác động môi trường, luật Bảo vệ Vùng biển có thể điều hướng, luật Thủy sản, luật các loài có nguy cơ, luật Công ước chim di cư, luật các loài và hệ sinh thái có nguy cơ tuyệt chủng, luật bảo tồn động vật hoang dã, luật hủy diệt cỏ dại, luật Quyền nước, luật Bảo vệ Nước và luật Giàu Có Di sản.

Quản lý các sáng kiến môi trường và tiến hành đánh giá tác động môi trường hoặc sàng lọc môi trường của tất cả các dự án do Bộ thực hiện.

Quản lý Chương trình khắc phục các địa điểm bị ô nhiễm đối với đất thuộc sở hữu của Bộ.

Phần Dịch vụ Địa lý

Cung cấp hỗ trợ, hướng dẫn và tiêu chuẩn cho CAD (Bản vẽ hỗ trợ máy tính) và GIS (Hệ thống thông tin địa lý) cho các văn phòng chính và khu vực.

Quản lý dịch vụ lưu trữ kế hoạch của Bộ VH-TT.

Cung cấp thông tin và báo cáo GIS về hệ thống thư mục đường bộ, tóm tắt khoảng cách hàng năm và bộ dữ liệu mạng lưới đường bộ, bao gồm lịch sử xây dựng, cấu trúc đường, khoảng cách sửa đổi và dữ liệu phần điều khiển.

Xuất bản bản đồ đường chính thức và cung cấp một loạt các dịch vụ bản đồ và đồ họa.

Quản lý hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Xây dựng bản vẽ dự án.

Duy trì kho dữ liệu GIS của Bộ, bao gồm một loạt các lớp bản đồ cơ bản, bản đồ địa hình, ảnh chỉnh hình và hình ảnh vệ tinh.

Phần phát triển bên đường

Truy cập quản lý đường bộ và các tiện ích

Quản lý kiểm soát trên các con đường truy cập và các tiện nghi được thiết lập để bảo vệ hệ thống đường cao tốc theo Đạo luật hiện đại hóa giao thông và giao thông vận tải.

Xem xét các ứng dụng để truy cập đường vào hoặc tiếp giáp với đường cao tốc tỉnh.

Phát triển đất đai

Đánh giá đề xuất phát triển đất liền kề với hệ thống đường cao tốc tỉnh và đưa ra các khuyến nghị về khả năng tương thích của chúng với các yêu cầu của hệ thống đường cao tốc hiện tại và tương lai.

Quy hoạch không gian và giao thông

Rà soát các quy hoạch phát triển, phụ lục, sáp nhập, kế hoạch sử dụng đất truyền thống, kế hoạch quản lý động vật hoang dã, khu bảo tồn và công viên tỉnh, điều chỉnh ranh giới. Các biện pháp này được sử dụng để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của hệ thống đường cao tốc tỉnh và những cải tiến trong tương lai, cũng như lập kế hoạch đầy đủ quy hoạch sử dụng đất và tích hợp cơ sở hạ tầng.

Quy trình thiết kế đường đô thị: các giai đoạn xây dựng đường

Việc xây dựng một con đường rất phức tạp. Công việc bắt đầu tốt trước khi các thiết bị nặng đến công trường xây dựng.

1. Lập kế hoạch quy hoạch đường bộ việt nam và tham vấn cộng đồng (từ 6 đến 12 tháng trở lên)

Chi nhánh Quy hoạch và Quản lý đất đai của Sở Giao thông vận tải và Cơ sở hạ tầng lựa chọn cẩn thận những gì nó gọi là "hành lang" đường bộ một chiều rộng đất phù hợp để xây dựng một con đường. Nó phải đảm bảo rằng hành lang mới có tính đến các mối quan tâm về kỹ thuật, môi trường, xã hội và kinh tế.

Để làm được điều này, Tổng cục đã lập một bản đồ chi tiết về quy hoạch đường giao thông, đồng thời biên soạn và phân tích rất nhiều thông tin về địa lý, giao thông và những hạn chế về môi trường cũng như về sự phát triển hiện nay.

Bộ sau đó tổ chức một cuộc họp công khai để người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch đường giao thông có thể nhìn thấy hành lang được đề xuất và cung cấp phản hồi. Những thay đổi thường được thực hiện do phản hồi từ các cuộc họp mở và đôi khi được công chúng bảo lưu để có thêm phản hồi.

2. Nghiên cứu môi trường, khảo sát và thiết kế sơ bộ (một năm đến ba năm)

Hành lang mới được đăng ký với Bộ Môi trường và Chính quyền địa phương và quá trình đánh giá tác động môi trường của tỉnh bắt đầu. Các cuộc khảo sát sơ bộ và nghiên cứu môi trường được thực hiện. Đường giữa đường cũng được khảo sát. Các nhà thiết kế sử dụng thông tin này để tạo bản vẽ sơ bộ và xác định diện tích đất cần thiết. Các cố vấn môi trường sử dụng đường giữa để xác định khu vực nhạy cảm có thể ở đâu. Các khu vực nhạy cảm về sinh thái có thể bao gồm các khu vực thực vật quý hiếm và các loài bị đe dọa, vùng đất ngập nước, sự tàn phá của hươu và nai sừng tấm (khu vực trú đông thường xuyên của những động vật này), v.v.

3. Bố trí, mua đất (hai năm)

Sau khi có được phê duyệt sinh thái, Chi nhánh Căn chỉnh Đường bộ của Bộ sử dụng các kế hoạch chức năng và điều kiện môi trường để tiến hành khảo sát và tuyến đường chi tiết. Các thông số kỹ thuật của dự án sau đó được soạn thảo.

Các nhân viên quyền đường bộ đàm phán với chủ đất để mua đất cần thiết cho con đường.

4. San lấp mặt bằng (từ một năm đến hai năm)

Sau khi mua đất và lựa chọn nhà thầu, công việc xây dựng bắt đầu trên con đường mới. Biển báo xây dựng được lắp đặt để thông báo cho người lái xe. Tất cả các dịch vụ công cộng có thể bị ảnh hưởng sẽ được gỡ bỏ hoặc di dời. Các đặc điểm sinh thái như hàng rào xói mòn và các cấu trúc kiểm soát xói mòn được lắp đặt xung quanh các nguồn nước.

Khu vực nơi con đường được xây dựng bị phá rừng. Tất cả các cây có thể được phục hồi được chặt hạ và vận chuyển đến xưởng cưa địa phương để tái chế. Sau khi cây bị đốn hạ, các gốc cây được loại bỏ bằng cách sử dụng các thiết bị như desalchers, không làm xáo trộn lớp đất mặt quý giá.

Hầu hết các con đường được thiết kế để tối đa hóa các vật liệu có sẵn trong khuôn viên. Điều này được gọi là khai quật thông thường hoặc khai quật đá nhỏ gọn. Vật liệu khai quật được di chuyển bằng máy móc lớn như máy ủi, máy xúc và xe tải. Tuy nhiên, một số vật liệu đôi khi cần phải được nhập khẩu vào trang web. Những vật liệu này được gọi là "vật liệu mượn".

Khi con đường được xây dựng, các lớp đất, đá và đá nghiền được nén chặt bằng thiết bị để đảm bảo sức mạnh của vỉa hè. Khi công việc tiến triển, các khu vực tiếp xúc được ổn định bằng cách gieo hạt cỏ. Các khu vực dễ bị xói mòn được bảo vệ bởi những tảng đá gọi là perrés.

Bước cuối cùng trong việc san lấp một con đường là đặt một lớp lớp đất mặt trên sườn dốc và thủy hương. Sau đó, con đường đã sẵn sàng để được trải nhựa.

5. Tác phẩm

Các công trình được sử dụng để duy trì giao thông trên đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy. Chúng còn được gọi là cầu vượt, cầu vượt hoặc cầu. Các cấu trúc có thể là nhịp đơn hoặc một số nhịp cách nhau bởi các cột. Một cấu trúc bao gồm các chân móng, cột, dầm vương miện, điểm dừng, dầm và tạp dề.

Đế nền là cơ sở của cấu trúc. Cột được đặt trên đế và hỗ trợ chùm vương miện. Dầm vương miện hỗ trợ các dầm và dầm hỗ trợ boong. Các điểm dừng tạo thành đầu và cuối của cấu trúc và cũng hỗ trợ các chùm tia.

Bước đầu tiên trong việc xây dựng một cấu trúc là thiết lập một nền tảng vững chắc. Thông thường, cấu trúc được lắp đặt trên một mặt đất vững chắc. Nếu đất không đủ vững chắc, các trụ cột được đẩy vào để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Sau đó, hình dạng của chân được đúc bằng cách sử dụng một "ván khuôn" và bê tông được đổ vào ván khuôn. Khi đế móng được làm cứng đủ, các cột được "hình thành" ở trên, tiếp theo là chùm vương miện. Các điểm dừng sau đó được hoàn thành. Khi tất cả các công việc được hoàn thành, các dầm được cài đặt. Chúng có thể được làm bằng bê tông hoặc kim loại. Khi dầm được đặt, sàn có thể được lắp đặt. Một lan can được lắp đặt và sàn được chống thấm nước để ngăn nước thấm vào bê tông. Liên lạc cuối cùng là lát sàn và đánh dấu đường.

6. Lát, biển báo và chiếu sáng

Bộ Giao thông vận tải và Cơ sở hạ tầng sử dụng nhựa đường để che phủ con đường. Nhựa đường là một hỗn hợp của đá, cát và xi măng nhựa đường mang lại cho nhựa đường màu đen của nó và đảm bảo sự gắn kết của nó. Nhựa đường được đặt và nén để tạo ra một bề mặt mịn màng và dày đặc để lưu thông. Đường dốc để nước chảy ra từ đường.

Một khi nhựa đường được đặt, lan can và hệ thống dây điện cho đèn và tấm được lắp đặt, vỉa hè được đánh dấu. Con đường bây giờ có thể được mở cho giao thông.

 

Xem thêm thiết kế quy hoạch

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha