ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI BÌNH THUẬN

Ngày đăng: 23-02-2021

872 lượt xem


ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

 1. NHÀ ĐẦU TƯ:

Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH A.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ….

Đăng ký lần đầu: ngày …/…/…; thay đổi lần thứ…: ngày

Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:                        ;     Email:

Ngành nghề kinh doanh chính:

Vốn điều lệ:                          (Bằng chữ:          ).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức danh:

Sinh ngày:                      ;            Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:                       ;             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

 1. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU:
 1. Tên dự án, địa điểm, điều kiện tự nhiên và đặc điểm hiện trạng dự án:

1.1.Tên dự án:

Khu dân cư …….

1.2.Địa điểm dự án:

Khu đất tọa lạc tại: Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khu đất có tứ cận như sau:

 • Phía Bắc: giáp đất dân;
 • Phía Nam: giáp đất dân;
 • Phía Đông: giáp đường Sỏi hiện hữu (đường quy hoạch chung có lộ giới 20,5 m);
 • Phía Tây: giáp đường quy hoạch chung có lộ giới 20,5 m;

1.3.Điều kiện cơ bản của khu đất:

a)Địa hình, địa chất:

Địa hình: Hiện trạng khu đất khá bằng phẳng, độ cao trung bình là từ +0,2m đến +0,5m so với tuyến đường Sỏi phía Đông công trình.

Địa chất: Khu đất xây dựng nằm tại khu vực có cường độ chịu nén khá tốt. Thích hợp xây dựng công trình, tiết kiệm chi phí đầu tư.

b)Khí hậu, thủy văn:

Khu đất nằm trong vùng Nam Trung Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng ẩm mưa nhiều, phân biệt hai mùa mưa nắng rõ rệt; thời tiết ổn định, hầu như không có giông, bão lớn và ngập lụt.

Khu vực xây dựng không nằm trong vùng ảnh hưởng của thủy triều sông suối và các mạch nước ngầm.

c)Hiện trạng khu đất xây dựng:

Hiện trạng khu đất xây dựng là đất trống thuận tiện cho việc tiến hành đầu tư xây dựng.

d)Mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực:

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Phan Thiết đến năm 2040, khu đất xây dựng công trình là đất đơn vị ở.

e)Tuyến công trình và điều kiện hạ tầng kỹ thuật:

Khu đất nằm trong khu vực có các đặc điểm sau:

 • Giao thông: Khu đất có kết nối với tuyến đường Sỏi hiện hữu ở phía Đông (đường quy hoạch chung có lộ giới 20,5 m) và giáp đường quy hoạch chung có lộ giới 20,5 m ở phía Tây.
 • Thoát nước mưa: Thoát ra hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực.
 • Thoát nước thải: Thoát ra hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.
 • Cấp nước: Hệ thống cấp nước được đấu nối với hệ thống cấp nước của khu vực.
 • Cấp điện: Hệ thống cấp điện được đấu nối với hệ thống cấp điện của khu vực.
 • Thông tin liên lạc: Dự kiến kết nối với đường dây điện thoại, mạng, internet… của khu vực.
 1. Mục tiêu dự án:
 • Xây dựng dự án đầu tư Bình Thuận Khu dân cư tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết nhằm phục vụ cho người dân có nhu cầu ở; tạo môi trường sống thuận lợi, tiện nghi, đáp ứng thêm tiêu chí để phát triển và nâng cấp đô thị sau này;
 • Phát triển quỹ đất ở để đáp ứng một phần nhu cầu hiện tại, phục vụ các đối tượng trong và ngoài khu vực;
 • Triển khai đầu tư xây dựng kết nối các hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh và đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong tương lai;
 • Phục vụ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và lợi ích của xã hội.
 1. Quy mô đầu tư:
 • Diện tích đất toàn khu: Khoảng 54.299,38 m².
 • Quy mô dân số: Khoảng 1.000 người.
 • Khu dân cư  có các khu chức năng: Đất ở; đất thương mại dịch vụ; đất giáo dục; đất cơ quan (đất văn phòng khu phố); đất cây xanh-TDTT; đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật...
 1. Phân nhóm dự án, phân loại và phân cấp công trình:

4.1.Phân nhóm dự án đầu tư xây dựng công trình:

    Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư thuộc nhóm B.

4.2.Phân loại công trình:

    Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Khu dân cư thuộc loại Công trình dân dụng.

4.3.Phân cấp công trình:

    Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cấp công trình được xác định là cấp I.

 1. Phương án và tổng mức đầu tư tạm tính của dự án:

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Khái toán tổng mức đầu tư xây dựng tạm tính (làm tròn) của dự án như sau:

 • Tổng mức đầu tư: …………………….......527.402.000.000 đồng, trong đó:
 • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: ……100.000.000.000 đồng.
 • Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất: ……60.000.000.000 đồng.
 • Chi phí xây lắp: ………………………….323.473.000.000 đồng.
 • Chi phí quản lý dự án: ……………………...4.460.000.000 đồng.
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: ……….....10.995.000.000 đồng.
 • Chi phí khác: ………………………….........1.902.000.000 đồng.
 • Chi phí dự phòng: …………………………26.572.000.000 đồng.
 1. Nguồn vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư dự án mới khoảng 527.402.000.000 đồng.

      - Vốn tự có của doanh nghiệp: 105.480.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng).

      - Vốn vay và huy động các nguồn vốn khác: 421.921.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi mốt tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng).

 1. Thời gian hoạt động:
 • Đất ở: lâu dài.
 • Đất giao thông, đất thương mại dịch vụ, đất giáo dục: Theo quy định của pháp luật.
 1. Tiến độ dự kiến thực hiện dự án: Chia 3 giai đoạn:

      - Giai đoạn I (Quý IV/2020 - Quý I/2021): Chuẩn bị, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

      - Giai đoạn II (Quý II/2021 - Quý III/2021): Lập và thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ dự án.

      - Giai đoạn III (Quý IV/2021 - Quý IV/2023): Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhà ở phần thô.

Phương án tiêu thụ sản phẩm: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở phần thô cho người dân sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà ở phần thô và nghĩa vụ tài chính về đất đai.

 1. Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước:
 • Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc....) sau khi xây dựng hoàn thành, nghiệm thu, Chủ đầu tư dự án tổ chức bàn giao cho cơ quản chuyên ngành của tỉnh Bình Thuận để quản lý, khai thác và vận hành theo quy định.
 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu nối hạ tầng hoàn chỉnh trong khu.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề liên quan trong giai đoạn thực hiện dự án.
 1. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ:
 • Hỗ trợ Chủ đầu tư dự án đầu tư mới trong công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
 • Hỗ trợ Chủ đầu tư thông qua các chính sách, cơ chế về thủ tục hành chính, đầu tư xây dựng... để dự án sớm thực hiện và có hiệu quả.
 • Hỗ trợ, ưu đãi về thuế, chi phí đầu tư khác cho Chủ đầu tư dự án đầu tư mới theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Bình Thuận.

 

 

 

Thành phố Phan Thiết, ngày     tháng     năm 2021

Công ty TNHH A
Giám Đốc
 

Xem thêm những dự án đầu tư hiện nay >>

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha