Quy trình quản lý dự án đầu tư

Quản lý dự án đầu tư dựa trên việc đảm bảo tiêu chuẩn về thủ tục xem xét, kiểm tra chuyên gia tại công ty cho từng hạng mục đầu tư

Ngày đăng: 19-05-2020

760 lượt xem

Quy trình quản lý dự án đầu tư các dự án đang thực hiện của công ty
Quản lý dự án đầu tư dựa trên việc đảm bảo tiêu chuẩn về thủ tục xem xét, kiểm tra chuyên gia, hệ thống đánh giá rủi ro và ra quyết định. Các thủ tục này được đảm bảo bởi ban Đầu tư cùng với Phòng Đầu tư của Minh Phương Corp. Mỗi dự án đầu tư phải tuân theo một quy trình riêng về kỹ thuật, địa chất và kinh tế với ý kiến chuyên gia của các chuyên gia của Công ty về hiệu quả sản xuất và thu hút đầu tư.

Khái niệm quản lý rủi ro trong công ty bao gồm: nhận dạng và đánh giá rủi ro, mô hình mô phỏng các kết quả của dự án, chuẩn bị các biện pháp phản hồi rủi ro, điều chỉnh mẫu tài chính liên quan đến rủi ro, xác định điểm khởi đầu sự kiện rủi ro, kiểm soát rủi ro, giám sát kết quả phản hồi rủi ro. Đánh giá rủi ro đa yếu tố được thực hiện trên cơ sở các chuyên gia và đánh giá thống kê về những rủi ro quan trọng nhất. Thông tin về rủi ro và biến đổi của giá trị hiện tại ròng cho các dự án và toàn bộ danh mục được phản ánh trong cơ sở công ty của các dự án đầu tư.
Hệ thống quản lý đầu tư cung cấp kiểm soát tích hợp tất cả các giai đoạn của kế hoạch chương trình đầu tư. Điều này cho phép bạn nhanh chóng nhận được thông tin về hiệu suất kế hoạch và thực tế của từng dự án và thực hiện các chương trình đầu tư như một toàn bộ, để đáp ứng một cách nhanh chóng với những thay đổi trong các dự án trong quá trình thực hiện của họ.

Thông tin chung về Công ty là một trong những công ty tư vấn chuyên nghiệp hiện nay và là một tổ chức tích hợp theo chiều dọc được công nhận. Công ty bao gồm các doanh nghiệp đang phát triển ổn định về sản xuất cũng có cổ phần trong các công ty thuộc lĩnh vực tài chính (ngân hàng và bảo hiểm).

Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hơn nữa, phát triển đổi mới và củng cố vị trí của Công ty với tư cách là một trong những nhà lãnh đạo thực hiện thành công các chương trình để ổn định khối lượng sản xuất thương mại từ các lĩnh vực được cấp phép đang phát triển; định hình một cách hiệu quả và thực hiện chính sách kỹ thuật nhắm mục tiêu đổi mới.
Một tài nguyên thiết yếu của Minh Phương Corp và một mục tiêu đầy hứa hẹn. Dự án phát triển của các lĩnh vực đang được thực hiện với sự hỗ trợ của các cơ quan, các tổ chức tài chính.
Một chương trình chiến lược phát triển mạng lưới của Công ty đang được thực hiện thành công đang hoạt động như một phần của Tập đoàn các công ty Minh Phương Corp.
Khả năng tài chính tích lũy của Minh Phương Corp hiện cho phép thực hiện các dự án đầu tư quy mô lớn bằng chi phí của cả vốn vay và nội bộ, trong khi vẫn duy trì mức độ ổn định tài chính và thanh khoản cao.
Thành tựu trong sản xuất, hoạt động môi trường và xã hội, cũng như trình độ quản lý doanh nghiệp cao, công khai và minh bạch của Công ty được đánh giá cao bởi các cổ đông của Công ty, các đối tác kinh doanh và cộng đồng đầu tư nói chung.
Trách nhiệm xã hội của công ty Minh Phương Corp là nhằm tạo ra nơi làm việc hiệu quả và an toàn, hỗ trợ xã hội cho nhân viên và gia đình của họ, cũng như duy trì môi trường xã hội thuận lợi trong khu vực hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông là một cơ quan quản lý cấp trên của công ty hoạt động theo quy định của pháp luật, các điều khoản Hiệp hội và cung cấp trong đại hội đồng cổ đông của Minh Phương Corp. Cuộc họp chung có thể là một hàng năm hoặc nó có thể là một cuộc họp bất thường. Hội nghị cổ đông thường niên được tổ chức hàng năm trong vòng hai tháng sau và không muộn hơn sáu tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Hội nghị thường niên nhất thiết phải đánh giá các vấn đề bầu các thành viên hội đồng quản trị cũng như bầu các thành viên kiểm toán; phê duyệt của kiểm toán viên; phê duyệt báo cáo kế toán hàng năm; báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm tuyên bố lợi nhuận và mất mát của công ty; lợi nhuận, bao gồm thanh toán (thông báo) cổ tức cũng như thua lỗ do kết quả của năm tài chính.
Hội nghị đại cương bất thường có thể được triệu tập vào bất cứ lúc nào theo quyết định của ban giám đốc của công ty, được thực hiện trên cơ sở sáng kiến riêng của Hội đồng; theo nhu cầu kiểm toán của công ty, kiểm toán của dựng hoặc yêu cầu của cổ đông (cổ đông) có ít nhất mười phần trăm (10%) cổ phần bỏ phiếu của công ty. ...

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha