DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Dự án đầu tư xây dựng công trình thời gian thực hiện công việc tư vấn thiết kế và lập dự án là 45 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Ngày đăng: 09-06-2020

903 lượt xem

QUY TRÌNH CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẤN I : CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

1

Chuẩn bị

 

 

 

 1.1

Xin thông tin quy hoạch

 

Phòng KT&HT huyện

 

 1.2

Thỏa thuận ranh giới đất

 

Phòng TNMT huyện

 

 1.3

Thỏa thuận của địa phương về nơi thực hiện Dự án

 

UBND Quận

 

2

Xin chủ trương đầu tư

 

Gửi Sở KHĐT, UBND tỉnh QĐ đồng ý chủ trương đầu tư

 

 2.1

Đơn xin lập Dự án đầu tư

 

 

 2.2

Bản sao ĐKKD hợp lệ

 

 

 2.3

Phương án đầu tư và kinh doanh

 

 

3

Lập quy hoạch chi tiết

 

 

 

 3.1

 

Lập nhiệm vụ QH

Tư vấn lập NVQH

 

 

Phê duyệt Nhiệm vụ QH

 

UBND huyện

 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập đồ án QHCT

 

 

 

- Lập bản vẽ thuyết minh hồ sơ quy hoạch

Tư vấn lập QHCT

 

- Thỏa   thuận quy họach với địa phương

 

Phòng KT&HT huyện

 

- Lấy ý kiến dân

 

UBND thị trấn

- Ý kiến các cơ quan ban nghành

 

Hội đồng thẩm định

 

Thẩm định QHCT

 

Phòng KT&HT huyện/ SXD

 

Phê duyệt QHCT

 

UBND huyện

 

4

Lập, phê duyệt dự án đầu tư

 

 

 

4.1

Lập HS Thiết kế cơ sở

Tư vấn lập TKCS

 

 

 4.2

Lập dự án đầu tư

Tư vấn lấp DAĐT

 

 

 4.3

Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật

 

Phòng KT&HT huyện, Sở GTCC

 

 4.4

Thỏa thuận PCCC

 

Sở CS PCCC

 

 4.5

Thỏa thuận cấp điện

 

Điện Lực huyện

 

 4.6

Chiều cao tĩnh không

 

Cục tác chiến

 

 4.7

Đánh giá tác động môi trường

Tư vấn lập BC

Sở TNMT phê duyệt

 

 4.8

Phê duyệt Dự án đầu tư và thẩm định TKCS

 

Sở Xây dựng

 

5

Thiết kế bản vẽ thi công

 

 

 

 5.1

 

Thiết kế bản vẽ thi công

Tư vấn lập HSTK

 

Căn cứ theo TKCS được thẩm định

5.2 

Lập dự tóan

Tư vấn Lập dự toán

 

 5.3

Thẩm định Thiết kế và dự toán

 

Sở Xây Dựng

 

 5.4

Thẩm tra thiết kế

Tư vấn thẩm tra

 

 

6

Triển khai thi công

 

 

 

 6.1

Thi công

Nhà thầu, TVQLDA, TVGS, TVTK

 

 

 6.2

 

 

 

 

Chứng chỉ phù hợp chất lượng

Tư vấn

 

 

7

Nghiệm thu bàn giao

 

 

 

8

Vận Hành Khai thác

 

 

 

PHẦN II: THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ ĐẤT

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

A: ĐỐI VỚI ĐẤT CĐT TỰ BỒI THƯỜNG

1

Chuẩn bị bồi thường

 

 

 

 

Đo vẽ bản đồ HTVT, đo vẽ bản đồ tách thửa từng hộ dân

Tư vấn đo vẽ

 

 

 

Điều tra đất đai , xác định nguồn gốc pháp lý đất

Tư vấn điều tra đất

Ban ĐBTGPMB huyện

 

 

Lập phương án đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư

 

Hội đồng đền bù huyện, tỉnh thông qua

 

 

Thẩm định phê duyệt giá bồi thường

 

 

2

Công Tác bồi thường

 

 

 

 

Thương lượng bồi thường với các hộ dân

 

Phối hợp cùng ban BTGPMB

 

 

Xác nhận thỏa thuận bồi thường ở thị trấn

 

UBND thị trấn

 

 

Xác nhận bồi thường tổng hợp tại huyện

 

Ban BTGPMB huyện

 

3

Thủ tục xin giao đất

 

 

 

 

Đo vẽ bản đồ HTVT được phê duyệt

Tư vấn đo vẽ bản đồ

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định

 

Sở TNMT

 

 

Nhận được quyết định giao đất

 

Sở TNMT trình, UBND tỉnh ra quyết định.

 

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

 

 

 

 

- Xác định đất công

 

Sớ Tài chính , Sớ TNMT, Cục Thuế, UBND huyện

 

 

- Khấu trừ tiền SDĐ

 

 

5

Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ

 

Sở TNMT, UBND tỉnh

 

B: THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT CÔNG

1

Xin chủ trương

 

 

 

 

Nộp đơn xin nhận chuyển nhượng đất công để thực hiện dự án

 

UBND huyện & tỉnh, Sở TNMT, Tổ liên ngành

 

 

Thực hiện các thủ tục cho đến khi nhận được VB chấp thuận chủ trương

 

 

2

Thẩm định giá đất

 

 

 

 

Tiến hành đo vẽ bản đồ HTVT & trình Sở TNMT phê duyệt

Tư vấn đo vẽ bản đồ

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá

Tư vấn ban hành chứng thư thẩm định giá

Sở Tài chính thẩm đỉnh

 

 

 

 

 

 

VB chấp thuận giá trị chuyển nhượng

 

UBND tỉnh ban hành

 

3

Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

 

Sở Tài Chính,Chi cục thuế, Kho bạc NN

 

 

 

 

 

4

Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ

 

Sở TNMT, UBND tỉnh

 

 

TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở:

Bước 1: Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở

Bước 2: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

Bước 3: Chấp thuận đầu tư dự án

Bước 4: Lập dự án đầu tư

(Xong bước này thì tiến hành lồng ghép bản đồ quy hoạch và lập thủ tục giao, thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho chủ đầu tư)

Bước 5: Cấp giấy phép xây dựng (hạ tầng kỹ thuật, nhà ở được miễn giấy phép)  

Bước 6: Nếu tiếp tục thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở (phân lô, bàn bền)

Cụ thể từng bước như sau:

Bước 1: Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở

1. Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư);

- Báo cáo tài chính 02 năm liền kề với năm nộp hồ sơ và phải được Tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận (đối với Doanh nghiệp hoạt động trên 01 năm) hoặc Giấy xác nhận số dư tiền gửi tại Ngân hàng (đối với Doanh nghiệp mới thành lập).

- Các giấy tờ chứng minh năng lực kinh nghiệm của Nhà đầu tư (danh mục các dự án đã và đang thực hiện, tổng mức đầu tư từng dự án kèm thuyết minh);

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;

- Văn bản đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo thuyết minh, bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bản vẽ tổng mặt được phê duyệt.

Bước 2: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đang thực hiện (hoặc đang điều chỉnh)

Một số nội dung lưu ý:

- Nhà ở xã hội: Theo Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì tại đô thị loại III trở lên hoặc khu vực quy hoạch là đô thị III trở lên phải dành 20% quỹ đất ở trong quy hoạch chi tiết để xây dựng nhà ở xã hội. Tại Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định loại nhà ở xã hội là nhà chung cư hoặc nhà liên kế thấp tầng, nếu làm nhà liên kế thấp tầng thì phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh. (Khu nhà ở KCN Nam Tân Uyên chọn nhà ở xã hội là nhà chung cư).

- Về diện tích tồi thiểu: Theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì tại các phường đối với đất ở là 60 m². Căn cứ Điểm 2.8.9 của Quy chuẩn quy hoạch 01/2008/BXD của Bộ Xây dựng quy định lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường có lộ giới ≥20 m thì bề rộng lô đất ≥ 5m. Khi tiếp giáp đường có lộ giới <20 m thì bề rộng lô đất ≥4 m.

Bước 3: Chấp thuận đầu tư dự án:

- Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư);

- Báo cáo tài chính 02 năm liền kề với năm nộp hồ sơ và phải được Tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận (đối với Doanh nghiệp hoạt động trên 01 năm) hoặc Giấy xác nhận số dư tiền gửi tại Ngân hàng (đối với Doanh nghiệp mới thành lập).

- Các giấy tờ chứng minh năng lực kinh nghiệm của Nhà đầu tư (danh mục các dự án đã và đang thực hiện, tổng mức đầu tư từng dự án kèm thuyết minh);

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;

- Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo thuyết minh, bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bản vẽ tổng mặt được phê duyệt.

2. Số lượng và địa điểm nộp hồ sơ: 08 bộ hồ sơ (03 bộ bản chính hoặc bản sao có chứng thực, 05 bộ bản sao) và nộp tại Sở Xây dựng tại Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bước 4: Lập dự án đầu tư (thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014):

1. Thẩm định thiết kế cơ sở (phần hạ tầng và công trình)- Sở Xây dựng thẩm định.

2. Thẩm định thiết kế thi công (phần hạ tầng và công trình)- Sở Xây dựng thẩm định.

3. Chủ đầu tư phê duyệt dự án trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng

Bước 5: Cấp giấy phép xây dựng (thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014):

- Chỉ cấp giấy phép đối với công trình Hạ Tầng kỹ thuật và các công trình công cộng (thương mại, dịch vụ, chung cư, trường học…)

- Công trình nhà ở được miễn giấy phép xây dựng (đối với công trình có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2).

- Cơ quan cấp phép: Sở Xây dựng  

Bước 6: Nếu tiếp tục thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở (phân lô, bàn bền)

Pháp lý thực hiện: Điều 11 của Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ

Điều kiện thực hiện:

- Khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bao gồm: các công trình dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;

- Các lô đất được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở không thuộc các vị trí sau: nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị;

* Đối chiếu quy định trên: Đối với dự án Khu nhà ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì các lô đất tiếp giáp đường ĐT 747 và trục cảnh quan chính của dự án sẽ không được phân lô bán nền.

Trình tự thực hiện:

- Sau khi đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (giao thông, điện, nước, chiếu sáng) chủ đầu tư trình UBND tỉnh và Sở Xây dựng đề nghị thực hiện chuyển QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ.

- Sở Xây dựng tổ chức khảo sát, kiểm tra việc đầu tư xây dựng của chủ đầu tư và vị trí các lô đất chủ đầu tư xin chuyển QSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở.

- Nếu đạt sẽ báo cáo trình UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng để lấy ý kiến thống nhất.

- Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận vị trí những lô đất được thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tư xây dựng nhà ở. (Phân lô, bán nền)

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE