Giấy phép môi trường cho nhà máy ứng dụng công nghệ Nano

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép môi trường - Mẫu giấy phép môi trường dự án nhà máy ứng dụng công nghệ Nano. Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM của dự án nhà máy ứng dụng công nghê nano

Ngày đăng: 04-11-2022

516 lượt xem

Giấy phép môi trường cho nhà máy ứng dụng công nghệ Nano

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép môi trường -Mẫu giấy phép môi trường dự án nhà máy ứng dụng công nghệ Nano. Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường: 0903 649 782.

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép môi trường - Mẫu giấy phép môi trường dự án nhà máy ứng dụng công nghệ Nano. Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM của dự án nhà máy ứng dụng công nghê nano.
Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên chủ dự án
CÔNG TY CỔ PHẦN NANO 
- Địa chỉ văn phòng: thành phố Hà Nội
- Mã số thuế: 
Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: 
Sinh ngày: 
Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp: cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: thành phố Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: thành phố Hà Nội.
- Điện thoại:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số do phòng đăng ký kinh doanh 
2. Tên dự án Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép môi trường - Mẫu giấy phép môi trường dự án nhà máy ứng dụng công nghệ Nano. Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM của dự án nhà máy ứng dụng công nghê nano
XÂY DỰNG NHÀ MÁY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO - Mẫu giấy phép môi trường nhà máy sản xuất
Địa điểm thực hiện của dự án: tỉnh Bắc Ninh.
Toàn bộ dự án diện tích đất của nhà máy phù hợp với phân khu chức năng và nằm trong quy hoạch của KCN Quế Võ, được thể hiện trên sơ đồ trích lục bản vẽ mặt bằng KCN.
Vị trí tiếp giáp của dự án như sau:
Phía Đông giáp cánh đồng xã Phương Liễu; Phía Tây giáp đường nội bộ của KCN Quế Võ; Phía Nam giáp Công ty Cổ phần Kibaco;
Phía Bắc giáp Công ty Cổ phần kính nổi Việt Nam.
Hình 1.1: Vị trí thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Nano 
- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
- Quy mô của dự án đầu tư phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật đầu tư công: Dự án “Xây dựng nhà máy ứng dụng công nghệ Nano” của Công ty Cổ phần Nano được thực hiện tại Khu liền kề KCN Quế Võ (thuộc KCN Quế Võ mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có tổng vốn đầu tư của dự án là: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ Việt Nam đồng). Do đó, dự án thuộc nhóm B (dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng) theo quy định tại khoản 3, điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2020.
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư
3.1. Công suất của dự án đầu tư
* Mục tiêu của dự án:
Dự án “Xây dựng nhà máy ứng dụng công nghệ Nano” của Công ty Cổ phần Nano ra đời với mục tiêu như sau:
- Sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho ngành sản xuất phân bón;
- Sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho ngành thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
- Sản xuất chế phẩm sinh học công nghệ nano cho ngành chăn nuôi.
- Sản xuất chế phẩm sử dụng công nghệ Nano trong ngành thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, đồ uống Nano thảo dược.
(Nguyên liệu đầu vào không có yếu tố thu gom tái chế tại nhà máy)
(Tổ chức kinh tế thực hiện dự án chỉ được hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật).
* Quy mô dự án
- Sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho ngành sản xuất phân bón với công suất 15.000.000 lít/năm;
- Sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho ngành thuốc bảo vệ thực vật sinh học với công suất 5.000.000 lít/năm.
- Sản xuất chế phẩm sinh học công nghệ nano cho ngành thức ăn gia súc với công suất 5.000.000 lít/năm.
- Sản xuất chế phẩm sử dụng công nghệ Nano trong ngành thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, đồ uống Nano thảo dược với công suất 15.000.000 lít/năm.
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá về việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư
a. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho ngành sản xuất phân bón
Nguyên liệu → Kiểm tra IQC → Phản ứng 1 → Lọc → Phản ứng 2 → Nano silica → Phối trộn → Kiểm tra OQC → đóng gói → lưu kho → xuất hàng
Quy trình sản xuất chế phẩm sinh
Hình 1.2: Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho ngành sản xuất phân bón
Ghi chú:
: Khâu công nghệ
: Dòng thải
 Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép môi trường - Mẫu giấy phép môi trường dự án nhà máy ứng dụng công nghệ Nano. Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM của dự án nhà máy ứng dụng công nghê nano
Thuyết minh quy trình sản xuất
Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất là: Silica, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, CO2, vi lượng, N, P, K sẽ được bộ phận IQC kiểm tra trước khi đi vào sản xuất.
Đầu tiên là Silica sẽ được đưa vào bồn phản ứng 01 chịu nhiệt có bổ sung nước và KOH để xảy ra phản ứng như sau:
SiO2 + 2KOH → K2SiO3 + H2O
Sau đó được chuyển qua máy lọc li tâm để loại bỏ các chất cặn lơ lửng, sử dụng công nghệ nano bằng thiết bị tạo trường điện từ, sóng siêu âm để phân ra những loại phân bón có kích cỡ rất nhỏ từ 100 – 500nm, tạo ra tính năng vượt trội so với chính hiệu lực của nó khi chưa xử lý. Hiệu quả kinh tế, lại bảo đảm không gây tồn dư và tổn hại đến môi trường. Sau đó, chuyển qua bồn phản ứng 02. Tại đây, cho thêm H2SO4 vào để xảy ra phản ứng tạo Nano Silica (Kali sunfat):
K2SiO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2SiO3
Sau đó, qua bước phối trộn cùng Nano canxi và nano Silica cùng các nguyên liệu có chứa N, P, K và các vi lượng cùng nước sạch theo tỷ lệ nhất định để tạo sản phẩm.
Nano Canxi được hình thành như sau:
Quy trình sản xuất Nano Canxi
Hình 1.3: Quy trình sản xuất Nano canxi
Quy trình sản xuất Nano Canxi gồm có: Đầu tiên là quá trình cho Ca(OH)2, CO2 để tạo thành CaCO3
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
Sau đó bổ sung thêm H2O, xúc tác NP9 (Nonyl Phenol Ethoxylate) để tăng độ dính của sản phẩm. Sau đó được chuyển qua máy lọc li tâm để loại bỏ các chất cặn lơ lửng, sử dụng công nghệ nano bằng thiết bị tạo trường điện từ, sóng siêu âm để phân ra những loại phân bón có kích cỡ rất nhỏ từ 100 - 500nm, tạo ra tính năng vượt trội so với chính hiệu lực của nó khi chưa xử lý. Hiệu quả kinh tế, lại bảo đảm không gây tồn dư và tổn hại đến môi trường. Để tạo thành sản phẩm Nano Canxi.
Sau khi phối trộn đều các nguyên liệu, dung dịch chế phẩm được chuyển đến dây chuyền đóng gói. Tại đây, dung dịch chế phẩm được chiết rót vào các chai nhựa (theo các kích cỡ). Sau đó chuyển về kho lưu giữ thành phẩm trước khi chuyển cho khách hàng.
Trong quá trình sản xuất sử dụng nhiên liệu là điện năng. Toàn quá trình sản xuất làm phát sinh khí thải, CTR và CTNH.
b. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho ngành thuốc bảo vệ thực vật sinh học
Nguyên liệu → Kiểm tra IQC → ủ enzim → cấp đông → nano hoá → Lọc →
Phối trộn →Kiểm tra OQC → đóng gói → lưu kho → xuất hàng.
Hình 1.4: Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học ứng dụng công nghệ Nano cho ngành thuốc bảo vệ thực vật sinh học
Ghi chú:Quy trình sản xuất chế phẩm sinh hoạt ứng dụng công nghệ Nano cho ngành thuốc bảo vệ thực vật sinh học
: Khâu công nghệ
: Dòng thải

Thuyết minh dự án đầu tư nhà máy ứng dụng công nghệ Nano

Quy trình sản xuất
Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất là: thảo mộc, coenzim, Nano Ag, Cu, Zn sẽ được bộ phận IQC kiểm tra trước khi đi vào sản xuất.
Đầu tiên thảo mộc đã được sơ chế được đưa đến bộ phận ủ ủ enzim để phân tách màng tế bào. (Quá trình ủ hiếu khí chất thải rắn hữu cơ là quá trình chuyển hóa sinh học và ổn định các chất hữu cơ trong điều kiện có oxy với sự tham gia của các Vi sinh vật (VSV) hiếu khí. Sản phẩm của quá trình là khí CO2, nước, nhiệt, chất mùn ổn định, không mang mầm bệnh).
Sau đó được đưa đi cấp đông ở nhiệt độ 0oC đến -25oC rồi chuyển qua công đoạn phân tách nano bằng máy chạy siêu âm để tăng độ hoạt hóa của sản phẩm.
Sau khi phân tách nano, chuyển qua công đoạn lọc để loại bỏ các hạt chưa đạt tiêu chuẩn. Tiếp đến các nano thực vật được phối trộn cùng nano bạc, nano đồng, nano kẽm cùng với nước sạch theo tỷ lệ định sẵn để tạo sản phẩm hoàn chỉnh.
Sau khi phối trộn đều các nguyên liệu, dung dịch chế phẩm được chuyển đến dây chuyền đóng gói. Tại đây, dung dịch chế phẩm được chiết rót vào các chai nhựa (theo các kích cỡ). Sau đó chuyển về kho lưu giữ thành phẩm trước khi chuyển cho khách hàng.
Trong quá trình sản xuất sử dụng nhiên liệu là điện năng. Toàn quá trình sản xuất làm phát sinh khí thải, CTR và CTNH.
c. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học công nghệ nano cho ngành thức ăn gia súc
Nguyên liệu → Kiểm tra IQC → nano hoá → Lọc → Kiểm tra OQC → đóng gói → lưu kho → xuất hàng.
Quy trình sản xuất chế phẩm sinh hoạt ứng dụng công nghệ Nano cho ngành thức ăn gia súc
Hình 1.5: Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học công nghệ nano cho ngành thức ăn gia súc
Ghi chú:
: Khâu công nghệ
: Dòng thải
Thuyết minh quy trình sản xuất
Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất là: Ca(OH)2, CO2, Xúc tác NP9, tảo, rong, tỏi, chitosan, hương liệu sẽ được bộ phận IQC kiểm tra trước khi đi vào sản xuất.
Đầu tiên Ca(OH)2, CO2, Xúc tác NP9 sẽ được nano hóa thành Nano canxi nhưng hình 1.3 của báo cáo.
Tảo, rong, tỏi đã được sơ chế, cấp đông trước đây rồi chuyển qua công đoạn phân tách nano bằng máy chạy siêu âm, chạy vô trùng để tăng độ hoạt hóa của sản phẩm.
Tiếp đến các nano Tảo, nano rong, nano tỏi, nano canxi được phối trộn cùng với hương liệu và nước sạch theo tỷ lệ định sẵn để tạo sản phẩm hoàn chỉnh.
Sau khi phối trộn đều các nguyên liệu, dung dịch chế phẩm được chuyển đến dây chuyền đóng gói. Tại đây, dung dịch chế phẩm được chiết rót vào các chai nhựa (theo các kích cỡ). Sau đó chuyển về kho lưu giữ thành phẩm trước khi chuyển cho khách hàng.
Trong quá trình sản xuất sử dụng nhiên liệu là điện năng. Toàn quá trình sản xuất làm phát sinh khí thải, CTR và CTNH.
d. Quy trình sản xuất chế phẩm sử dụng công nghệ Nano trong ngành thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, đồ uống Nano thảo dược
Nguyên liệu →Kiểm tra IQC → ủ - men → cấp đông → nano hoá → Lọc → Khử trùng, vô trùng → Phối trộn → Kiểm tra OQC → đóng chai → lưu kho → Xuất hàng.
Quy trình sản xuất chế phẩm sử dụng công nghệ Nano trong ngành thực phẩm
Hình 1.6: Quy trình sản xuất chế phẩm sử dụng công nghệ Nano trong ngành thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, đồ uống Nano thảo dược
Ghi chú:
: Khâu công nghệ
: Dòng thải
Thuyết minh quy trình sản xuất
Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất là: thảo mộc, coenzim sẽ được bộ phận IQC kiểm tra trước khi đi vào sản xuất.
Đầu tiên thảo mộc đã được sơ chế được đưa đến bộ phận ủ ủ enzim để phân tách màng tế bào. (Quá trình ủ hiếu khí chất thải rắn hữu cơ là quá trình chuyển hóa sinh học và ổn định các chất hữu cơ trong điều kiện có oxy với sự tham gia của các Vi sinh vật (VSV) hiếu khí. Sản phẩm của quá trình là khí CO2, nước, nhiệt, chất mùn ổn định, không mang mầm bệnh).
Sau đó được đưa đi cấp đông ở nhiệt độ 0oC đến -25oC rồi chuyển qua công đoạn phân tách nano bằng máy chạy siêu âm để tăng độ hoạt hóa của sản phẩm. Và chuyển qua công đoạn khử trùng bằng máy khử trùng sử dụng tia plasma
Sau khi phối trộn đều các nguyên liệu cùng với mật ong và nước, dung dịch chế phẩm được chuyển đến dây chuyền đóng gói. Tại đây, dung dịch chế phẩm được chiết rót vào các chai nhựa (theo các kích cỡ). Sau đó chuyển về kho lưu giữ thành phẩm trước khi chuyển cho khách hàng.
Trong quá trình sản xuất sử dụng nhiên liệu là điện năng. Toàn quá trình sản xuất làm phát sinh CTR.
e. Máy móc thiết bị
Danh mục máy móc thiết bị của dự án trong quá trình vận hành của nhà máy dự kiến như sau:
Minh Phương Corp là Đơn vị

- Tư vấn lập dự án xin chủ trương

- Tư vấn dự án đầu tư

- Tư vấn lập dự án kêu gọi đầu tư

- Lập và đánh giá sơ bộ ĐTM cho dự án

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Thi công Dự án Khoan ngầm

- Viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường ĐTM.

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép môi trường - Mẫu giấy phép môi trường dự án nhà máy ứng dụng công nghệ Nano. Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM của dự án nhà máy ứng dụng công nghê nano

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 0903 649 782

Hoặc gửi về email: nguyenthanhmp156@gmail.com

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép môi trường - Mẫu giấy phép môi trường dự án nhà máy ứng dụng công nghệ Nano. Tư vấn xin cấp giấy phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM của dự án nhà máy ứng dụng công nghê nano

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com