Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

Quy trình thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đối với quốc lộ ủy thác và đường tình lộ thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải. Quy trình cấp giấy phép thi công nút giao dự án nằm trong phạm vi đất dành cho đường liên xã, liên thôn thuộc thẩm quyền của UBND huyện/ thành phố.

Ngày đăng: 11-05-2023

487 lượt xem

Quy trình thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

I. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO DỰ ÁN NẰM BÊN TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI QUỐC LỘ ỦY THÁC (QL.17, QL.31, QL.37, QL.279 ...) VÀ ĐƯỜNG TỈNH LỘ (THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Quy trình chi tiết:

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

b. Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.

2. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

3. Kết quả thực hiện thủ tục, hành chính: Giấy phép thi công (Có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành).

4. Phí, lệ phí: Không.

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO DỰ ÁN NẰM BÊN TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG LIÊN XÃ, LIÊN THÔN (THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ)

Quy trình thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối nằm bên trong phạm vi đất dành cho đường liên xã, liên thôn đang khai thác

Quy trình chi tiết:

Quy trình cấp giấy phép môi trường thi công nút giao thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân huyện thành phố

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Thành phần hồ sơ:
 • Đối với quốc lộ ủy thác:

+ Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu;

+ Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ công trình);

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

 • Đối với đường tỉnh đang khai thác:

+ Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (theo mẫu);

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông (bản chính);

+ Bản sao Hợp đồng thi công (đối với trường hợp nhà thầu thi công công trình đường bộ đề nghị cấp phép thi công).

 1. Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.
 1. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
 2. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thi công (Có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành).
 3. Phí, Lệ phí: Không.

III. QUY TRÌNH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG (THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG)

Trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền quản lý cua Sở xây dựng  

Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuôc thẩm quyền của Sở xây dựng

Quy trình chi tiết:

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ
 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.

 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 1. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
 2. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.
 3. Phí, lệ phí (nếu có): Không có (chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).
IV. QUY TRÌNH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG
(THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA PHÒNG KT&HT/PHÒNG QLĐT)

Quy trình chi tiết:

Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của phòng KHĐT

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 1. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
 2. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.
 3. Phí, lệ phí (nếu có): Không có (chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).

Xem thêm: QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com