Suy nghĩ về thiết kế quy hoạch đất đai và cải tạo đô thị của thành phố Đà Nẵng

Do đó, việc thực hiện hợp lý quy hoạch không gian và thiết kế đất đai, hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng đô thị là rất quan trọng.

Ngày đăng: 27-12-2021

240 lượt xem

Suy nghĩ về thiết kế quy hoạch đất đai và cải tạo đô thị của thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt: Trong liên kết xây dựng đô thị, mục tiêu của cải cách đô thị là sử dụng đất hợp lý và cải thiện chức năng đô thị. Tốc độ đô thị hóa hiện nay không ngừng tăng tốc, nhưng vẫn còn một số khu vực đô thị sử dụng hiện trạng đáng lo ngại, không thể đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, một số khu vực trung tâm có lưu lượng người lớn, tắc nghẽn giao thông, không gian hạn chế, vì vậy việc quy hoạch không gian chuyển đổi đô thị là rất quan trọng. Bài viết này kết hợp với tình hình hiện tại của quy hoạch đất đai và công tác cải tạo đô thị, thảo luận về vai trò của quy hoạch và thiết kế đất đai đối với cải cách đô thị, hy vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất và cải thiện môi trường sinh thái thông qua cải tạo đô thị và bố trí chính xác đất đai.

Hiện nay, tốc độ phát triển đô thị hóa đang tăng tốc, nhiều thành phố ban đầu cơ sở hạ tầng và bố trí chức năng đã không thể đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, cần phải cải tạo đô thị. Điều này đòi hỏi phải phát triển thứ cấp đất đai, và làm thế nào để quy hoạch không gian để cải thiện việc xây dựng các cơ sở chức năng khác nhau, và trên cơ sở xem xét sự phát triển của nền kinh tế đô thị, nhân văn và các khía cạnh khác của cải cách đô thị, là vấn đề cần được giải quyết ở giai đoạn này. Một số thành phố trong việc cải tạo quá theo đuổi lợi ích kinh tế, bỏ qua mối quan hệ giữa môi trường đô thị và xã hội. Do đó, việc thực hiện hợp lý quy hoạch không gian và thiết kế đất đai, hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng đô thị là rất quan trọng. Bài viết này sử dụng điều này như là một hướng nghiên cứu, kết hợp với tình hình hiện tại của sự phát triển đô thị hiện đại, thảo luận về cách sử dụng quy mô đất hiện có trong cải cách đô thị, thực hiện bố trí công nghiệp đô thị và phân bỏ và sử dụng đất.

 

Suy nghĩ về thiết kế quy hoạch đất đai và cải tạo đô thị của thành phố Đà Nẵng

 

1. Thiết kế quy hoạch đất đai và cải tạo đô thị

(1) Nhận thức về quy hoạch và thiết kế đất đai

Quy hoạch đất đai đề cập đến sự sắp xếp dài hạn của việc sử dụng đát hợp lý trong một quốc gia hoặc trong một khu vực nhất định, phù hợp với triển vọng và nhu cầu phát triển kinh tế.

Quy hoạch đất đai là một khía cạnh quan trọng của sự phát triển quốc gia hiện nay, về thời gian và không gian cần nhà nước tăng cường bảo vệ tài nguyên đất đai.

Trong một thời gian dài, trong quá trình xây dựng đô thị, Việt Nam thiếu thiết kế quy hoạch đất đai, dẫn đến tài nguyên đất không thể được sử dụng hợp lý, xói mòn đất, sa mạc hóa và các vấn đề khác. Thậm chí, một số khu vực của nhà máy và sản xuất sắp xếp không hợp lý, phát thải một lượng lớn chát thải, gây nguy hiểm cho cuộc sống và sức khỏe của người dân, nhưng cũng gây lãng phí tài nguyên đất. Do đó, phương án quy hoạch xây dựng đô thị tương ứng để phân bổ hiệu quả tài nguyên đất trong quá trình sản xuất quy hoạch và thiết kế đất đai đòi hỏi phải bồ trí và sử dụng đất hợp lý, hoàn thiện việc phát triển và cải tạo đất.

(2) Nhận thức về cải tạo đô thị

Hiện nay, tốc độ phát triển kinh tế ngày càng tăng, trong quá trình đô thị hóa, quy hoạch đất đai ở nhiều thành phố không thể đáp ứng nhu cầu phát triển của các thành phố hiện đại. Với sự phát triển của xã hội, quy hoạch đất đai của các thành phố này không thể đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, cần phải được cải tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất.

Nói chung, thương mại và tài chính là một ngành công nghiệp quan trọng trong một thành phố, và các khu dân cư chiếm một lượng đáng kể tài nguyên đất. Điều quan trọng là các nhà quy hoạch đô thị cần xem xét cân bằng mới quan hệ giữa các phân khu chức năng khác nhau như khu thương mại, khu dân cư và khu công nghiệp trong thành phố.

Khu thương mại nằm ở trung tâm thành phố, lợi ích kinh tế tốt nhất, trong khi việc lựa chọn khu dân cư phải xem xét môi trường xung quanh. Xem xét thu nhập hộ gia đình của người dân ở một số khu vực, khi xây dựng các khu dân cư, thường không chọn trung tâm thành phó đắt tiền. Đồng thời, chúng ta nên sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, sử dụng giao thông thuận tiện, sử dụng hợp lý các nguồn lực, thúc đẩy việc sử dụng và phát triển tài nguyên đất.

Bây giờ trong quá trình đô thị hóa của Việt Nam, số lượng nhà máy không ngừng tăng lên, nhưng lợi nhuận của nhà máy so với lợi nhuận thương mại thấp hơn, không thể đủ khả năng tiền thuê nhà đắt tiền, vì vậy thường được xây dựng ở vùng ngoại ô hoặc xung quanh thành phố, giá đất thấp ở đây, giao thông không đông đúc, có thể sử dụng không gian lớn.

Do đó, trong quá trình xây dựng đô thị, theo nhu cầu dòng người và nhu cầu giao thông của các khu vực khác nhau, trong điều kiện không gian mặt phẳng bị hạn ché, thành phố được cải tạo chính xác. Đặc biệt, cần chú ý đến việc cải tạo nhà ở cũ để đạt được mục tiêu tận dụng tối đa không gian, giảm bớt áp lực sử dụng đất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất.

2. Ảnh hưởng của việc cải tạo đô thị

Cải tạo đô thị chắc chắn sẽ có nhiều tác động, chẳng hạn như cải tạo khu phố cổ, cơ sở dịch vụ, môi trường không gian, v.v. sẽ thay đổi, vì vậy cần phải phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị để cải tạo. Trên cơ sở nắm bắt tình hình liên quan đến cải tạo đô thị và phát triển đô thị, công nhân liên quan phải sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai như một hướng cải tạo quan trọng.

(1) Cải tạo môi trường

Trong quá trình quy hoạch xây dựng đô thị, cần chú ý đến việc cải tạo môi trường, bởi vì môi trường là một phần quan trọng trong cải cách đô thị. Đối với việc cải tạo khu phố cổ, các tòa nhà mới phải thay thế các tòa nhà cũ, các tòa nhà mới hợp lý hơn, đẹp và hiện đại hơn so với các tòa nhà cũ. Các tòa nhà cũ có xu hướng được xây dựng theo cách thấp tầng. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, cần xây dựng các tòa nhà cao tầng trong quá trình cải tạo đô thị để nâng cao hiệu quả sử dụng không gian, đồng thời tiết kiệm chỉ phí tài nguyên đất đai, tăng cường xây dựng và bảo trì đô thị, giảm gánh nặng cho người sử dụng. Ở một mức độ nào đó, các tòa nhà cao tầng đóng một vai trò quan trọng trong việc đối phó với các vấn đề như cảnh quan và giao thông đô thị trong quá trình chuyển đổi đô thị, cần thiết lập cơ chế giám sát năng động, giám sát hành vi sử dụng đất phát triển, và làm rõ thông tin đất đai cụ thể, cải thiện nghiên cứu đất đô thị, thúc đẩy hiệu quả việc xây dựng đô thị có trật tự, tránh lãng phí tài nguyên đất.

 (2) Yếu tố dịch vụ

Một số khu phố cũ trước khi thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị do cuộc sống lâu dài của người dân, đã thích nghi với môi trường sống địa phương, các nhà hàng và siêu thị trong khu vực đã có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của công chúng, cũng đã trở thành nơi giải trí của người dân. Với sự phát triển không ngừng của cải cách đô thị, các cơ sở đô thị ngày càng hoàn hảo, nhưng quy mô của các siêu thị và nhà hàng trong thành phố ngày càng lớn và cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ, cư dân có xu hướng cảm thấy mát cân bằng tâm lý, nghĩ rằng thành phố đã mắt đi hương vị ban đầu của con người, những tác động bất lợi của quy hoạch không gian này là chính phủ không thể kiểm soát. Do đó, trong quá trình cải tạo đô thị, cần người cải tạo luôn tuân thủ khái niệm quy hoạch đô thị lấy con người làm trung tâm, xem xét đầy đủ nhiều yếu tố cảm xúc và các yếu tố dịch vụ xã hội trong quá trình bố trí quy hoạch đô thị để thực hiện quy hoạch đất đai để tránh sự mắt cân bằng tâm lý của cư dân.

 

thiết kế quy hoạch đất đai và cải tạo đô thị của thành phố Đà Nẵng

 

3. Yêu cầu về quy hoạch và thiết kế đất đai trong quá trình cải tạo đô thị

(1) Sắp xếp mô hình xây dựng hợp lý.

Đô thị hóa là hiện tượng tất yếu của phát triển kinh tế, bây giờ với mức độ đô thị hóa ngày càng tăng, chất lượng môi trường ngày càng giảm, quy hoạch không gian đô thị và sắp xếp môi trường sinh thái, cũng cần phải phát triển theo hướng phù hợp với cuộc sống của người dân. Là một phần quan trọng của quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất đô thị chủ yếu cần xem xét bản chất sử dụng đất đô thị, quy mô sử dụng và phạm vi sử dụng, và những yếu tố này không chỉ là trọng tâm của quy hoạch đất đai, mà còn là chìa khóa ảnh hưởng đến mức độ chuyền đổi đô thị và phát triển đô thị.

Trong quá trình thiết kế quy hoạch đất đai, chúng ta cần xem xét đầy đủ các yếu tố hạn chế sinh thái và lãng phí tài nguyên đất không cần thiết, cần sử dụng hợp lý cơ cấu đất đai, kết hợp với các yêu tố thực tế của sự phát triển quốc gia hiện nay, cải thiện những thiếu sót và đảm bảo sự phát triển hiệu quả của xây dựng đất đai. Đồng thời, dựa trên tiềm năng phát triển đất đai hiện nay, đo lường tác động của các chương trình khác nhau, lập kế hoạch nhiều chương trình cải tạo đất.

Quy hoạch hợp lý các tòa nhà mới, so sánh tiềm năng phát triển của các tòa nhà khác nhau và tỷ lệ khối lượng quy hoạch đô thị, cải thiện thông tin chức năng đất độc quyền và thu thập và điều tra. Điều chỉnh và sắp xếp cơ sở hạ tầng trong khu vực hiện nay, kết hợp với nhu cầu xây dựng quy hoạch đô thị hiện tại và sử dụng hợp lý tài nguyên đất đô thị, thiết lập các chương trình quy hoạch xây dựng đô thị tương ứng.

(2) Đáp ứng nhu cầu sinh thái của việc xây dựng đất đô thị

Trong quá trình xây dựng đô thị tổng thể, không chỉ xem xét tình hình đất đai và sử dụng xây dựng, mà còn chú ý đến mối quan hệ giữa phát triển đô thị và phát triển kinh tế để mở rộng đầy đủ không gian phát triển đô thị và thúc đầy phát triển kinh tế.

Trong quá trình quy hoạch đô thị, chúng ta nên nâng cao ý thức bảo vệ đất đai, công dân có liên quan phải sử dụng hợp lý từng inch đất, bảo vệ tài nguyên sinh thái và tài nguyên đất canh tác, giảm lãng phí không cần thiết và ô nhiễm môi trường.

Để phát huy đầy đủ lợi thế riêng của thành phố và phối hợp hiệu quả sự phát triển của các khu vực xung quanh thành phố, trong quá trình quy hoạch không gian và sử dụng đất đô thị, chúng ta có thể kết hợp các luật và quy định tương ứng và nhu cầu phát triển xã hội để điều chỉnh thích hợp. Đối với tình hình phát triển kinh tế của các khu vực khác nhau, theo chính sách hỗ trợ của nhà nước để thực hiện cải tạo và phát triển đô thị, để đảm bảo rằng trong một thời gian ngắn đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị trong thời đại mới, kết hợp với yêu cầu xây dựng sinh thái để xây dựng giao thông và xây dựng môi trường đô thị.

 

thiết kế quy hoạch đất đai

 

4. Phân tích quy hoạch và thiết kế đất đai cụ thẻ trong quá trình cải tạo đô thị

(1) Thực hiện phân bố hợp lý tài nguyên đất đai

Các thành phố ở các khu vực khác nhau có diện tích đất khác nhau, dựa trên sự sắp xếp sử dụng đất địa phương đề bố trí không gian hợp lý, do đó các tòa nhà thích ứng với điều kiện địa hình địa phương và đặc điểm, phù hợp với quy hoạch đô thị. Các bộ phận liên quan xây dựng các khuyến nghị phát triển, thiết kế hợp lý đảm bảo hiệu quả không gian của việc xây dựng đô thị, quy định ranh giới xây dựng cụ thể.

Trong quá trình xây dựng giao thông đô thị, để đảm bảo rằng tất cả các công việc được thực hiện một cách có trật tự và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hiện nay, cần phải xác nhận xây dựng môi trường sinh thái và các chương trình xây dựng khác nhau. Cải thiện quy hoạch đô thị và xây dựng đất đai thông qua các tiêu chuẩn tiêu chuẩn thống nhất và các phương tiện kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu như nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Trong quá trình quy hoạch đô thị, chúng ta nên thực hiện quy hoạch hợp lý về mâu thuẫn đất đô thị, sử dụng tài nguyên thông tin địa lý để lập kế hoạch và phân phối tài nguyên đất đai, tối ưu hóa tối đa việc sử dụng tài nguyên đất.

(2) Bố trí hợp lý các cơ sở xây dựng đô thị

Quy hoạch tổng thể xây dựng đô thị cần được thực hiện kết hợp với tình hình phát triển đô thị, đặc biệt là đối với các thành phố trung tâm ở các khu vực khác nhau, cần làm rõ bố cục vi mô của xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị, lớn đến xây dựng giao thông đô thị và xây dựng cây xanh, xây dựng từ nhỏ đến một khu phố đóng một vai trò trong xây dựng đô thị. Ví dụ, khi quy hoạch khu dân cư, chúng ta nên kết hợp nhu cầu của người dùng, đáp ứng nhu cầu đa chiều của giáo dục hộ gia đình, mua sắm, giải trí, y tế và các nhu cầu khác để hoàn thành việc xây dựng thành phố, sử dụng hợp lý tài nguyên đất.

Thành phố Đà Nẵng đã thực hiện quy hoạch thành phố theo yêu cầu cụ thể của Quy hoạch tổng thể sử dụng đất Đà Nẵng (2006-2020). Mặc dù Đà Nẵng có dân số cao, nhưng trong bố trí quy hoạch tổng thể đô thị, xây dựng đô thị và thông tin sử dụng đất cụ thể đã thiết lập một kế hoạch quy hoạch không gian tương đối hoàn hảo.

Đà Nẵng nằm ở bờ biển miền Trung Việt Nam, trong quá trình phát triển kinh tế đã thu hút một số lượng lớn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Từ việc xây dựng sử dụng đất ở Đà Nẵng vào năm 2020, đất nông nghiệp bao gồm đất canh tác, đất vườn, đất rừng và đồng cỏ. Từ dữ liệu có liên quan, chúng ta có thể thấy rằng trong những năm gần đây, Đà Nẵng quy hoạch và thiết kế đất đai là để tăng diện tích đất canh tác, giảm diện tích công viên và đồng cỏ, nhưng đồng thời tăng đất xây dựng rừng và đất xây dựng đô thị và xây dựng giao thông. Điều này có nghĩa là trong quá trình thực hiện quy hoạch, Đà Nẵng chú ý nhiều hơn đến xây dựng và phát triển dựng đô thị và nông thôn. Điều này có nghĩa là trong quá trình quy hoạch và thiết kế đô thị, cần phải tăng diện tích đất cho xây dựng giao thông và thủy lợi, và sắp xếp hợp lý dựa trên hiện trạng phát triển đô thị trước khi quy hoạch đất canh tác và đất rừng địa phương, cũng như phát triển đất xây dựng.

5. Kết luận

Kết hợp với trường hợp quy hoạch của thành phố Đà Nẵng; quá trình phát triển đô thị hóa này thảo luận về mối quan hệ giữa bố trí công nghiệp và quy hoạch sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, dựa trên quá trình phát triển đô thị hóa hiện nay. Bằng cách điều tra sâu về sự phát triển đô thị hiện tại và hiện trạng sử dụng đất, chúng tôi thảo luận về các vấn đề và mâu thuẫn phải đối mặt với việc cải tạo đô thị hiện nay và thực hiện công tác thiết kế và cải tạo quy hoạch đất đai. Hy vọng rằng nghiên cứu này có thể giúp thực hiện các công việc liên quan, xây dựng một ngôi nhà đẹp, thúc đầy hiệu quả quá trình chuyển đổi đô thị và phát triển bền vững khu vực, và cung cấp hướng nghiên cứu cho việc xây dựng các thành phố văn minh sinh thái.

 

Xem thêm Thiết kế trong quy hoạch đô thị: một đối tượng nghiên cứu

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha