Đề xuất dự án đầu tư dự án khu du lịch sinh thái

Đề xuất dự án đầu tư dự án khu du lịch sinh thái tận dụng tối đa hiện trạng địa hình tự nhiên, tránh phá dỡ và đào đắp lớn ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan

Ngày đăng: 26-05-2020

869 lượt xem

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày    tháng 5 năm 2020.)

 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 26 MỘC CHÂU

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Khu du lịch Green gem Mộc Châu.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Mường Sang và xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

Mã ngành

1

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày/ nhà trọ, phòng trọ các cơ sở lưu trú ngắn ngày.

5510-55103/55104

2

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở

68103

3

Dịch vụ du lịch

Điều hành tua du lịch

7912-79120

4

Dịch vụ du lịch

Dịch vụ đặt chổ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch

799-7990-79900

5

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

5510

6

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

9329

7

Dịch vụ du lịch

Đại lý du lịch

7911 - 79110

3. Quy mô đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Dự án khu du lịch sinh thái: Dự án nhóm B

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 239.134 m2

- Quy mô kiến trúc xây dựng, Sản phẩm, dịch vụ dự án cung cấp.

4. Đ xuất nhu cầu sử dụng đất:

4.1. Địa điểm khu đất:

- Giới thiệu tổng thể về khu đất: Vị trí dự án có diện tích 239.134 m2 tại xã Mường Sang và xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có tứ cận được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp các hộ dân xã Mường Sang và xã Chiềng Hắc;

+ Phía Tây giáp núi đá, rừng thuộc xã Mường Sang và xã Chiềng Hắc;

+ Phía Nam giáp đất của Dự án thủy điện Mường Sang 3 và lối giao thông đi trung tâm xã Mường Sang;

+ Phía Bắc giáp đất của Dự án thủy điện Tắt Ngoãng và đất nương các hộ dân xã Chiềng Hắc.

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất (nếu có): là đất nông nghiệp của 16 hộ dân trồng nương rẫy tại xã Mường Sang và xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu và 3,12 ha đất quy hoạch đất rừng hiện trạng là canh tác nông nghiệp.

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất:

Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Ghi chú

A

Đất nông nghiệp

 

 

1

Đất trồng hoa màu và nương rẫy…

207.934

 

2

Đất rồng và bảo vệ rừng

31.200

 

 

Tổng

239.134

 

 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:

 

 

STT

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

KÝ HIỆU

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (m2)

TỶ LỆ

(%)

CẤP CÔNG TRÌNH

I

ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

 

 

 

 

1

Khu tham quan khám phá cầu kính

 

 

 

 

 

Khu cầu kính phía đông

CK1

3642.60

1.52%

 

 

Khu cầu kính phía tây

CK2

2076.80

0.87%

 

2

Khách sạn 4 sao

KS

5500.30

2.30%

Cấp II

3

Khu ẩm thực

AT

8572.30

3.58%

Cấp IV

4

Khu biệt thự nghỉ dưỡng

 

 

 

 

 

Khu biệt thự 1

BT1

15900.10

6.65%

Cấp IV

 

Khu biệt thự 2

BT2

4493.40

1.88%

Cấp IV

 

Khu biệt thự 3

BT3

4885.90

2.04%

Cấp IV

 

Khu biệt thự 4

BT4

10621.00

4.44%

Cấp IV

5

Khu vui chơi ngoài trời và dịch vụ

 

 

 

 

 

Khu vui chơi & dịch vụ tổng hợp

DV1

25523.90

10.67%

 

 

Khu dịch vụ trò chơi 2

DV2

1123.60

0.47%

 

 

Khu dịch vụ trò chơi 3

DV3

2728.50

1.14%

 

 

Khu dịch vụ trò chơi 4

DV4

3993.30

1.67%

 

 

Khu dịch vụ trò chơi 5

DV5

2815.30

1.18%

 

II

ĐẤT CÂY XANH, MẶT NƯỚC

 

 

 

 

 

Khu cây xanh 1

CX1

3403.20

1.42%

 

 

Khu cây xanh 2

CX2

1789.50

0.75%

 

 

Khu cây xanh 3

CX3

4410.20

1.84%

 

 

Khu cây xanh 4

CX4

7113.60

2.97%

 

 

Khu cây xanh 5

CX5

4579.10

1.91%

 

 

Khu cây xanh 6

CX6

6254.00

2.62%

 

 

Khu cây xanh lâm nghiệp

CX7

32749.10

13.69%

 

 

Khu cây xanh 8

CX8

20839.80

8.71%

 

 

Khu cây xanh 9

CX9

9429.70

3.94%

 

 

Khu cây xanh 10

CX10

1768.00

0.74%

 

 

Khu cây xanh 11

CX11

7173.30

3.00%

 

 

Mặt nước

MN

31308.50

13.09%

 

III

ĐẤT GIAO THÔNG

GT

16439.32

6.87%

 

 

TỔNG DIỆN TÍCH

 

239134.32

100%

 

 

4.4 Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

   + Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất trên 20 héc ta chứng minh bằng tài sản và tiền qua tài khoản ngân hàng.

   + Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Đảm bảo ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

4.5. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

 Kế hoạch, tiến độ giao đất, thuê đất được thực hiện ngay sau khi phương án đền bù giải phóng mặt bằng được phê duyệt: Thời gian dự kiến công tác GPMB là 6 tháng.

4.5. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

(Khu đất đã được chủ dự án mua toàn bộ, diện tích đất trên là đất nông nghiệp và một số đất rừng sản xuất doanh nghiệp được giao.)

I

KHU TIẾP ĐÓN

ĐVT

KHỐI LƯỢNG (m2 sàn)

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

THÀNH TIỀN (VNĐ)

1

Ga vào cầu kính

190 ngàn/m2

150

28500

           2,850,000

2

Ga ra cầu kính

150 ngàn/m2

130

16900

         16,900,000

3

Thang máy

300 ngàn/m2

132

39600

         39,600,000

II

ĐẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

 

 

 

 

1

Khách sạn 4 sao

300 ngàn/m2

5475

1533000

    1,642,500,000

2

Khu ẩm thực dân tộc

150 ngàn/m2

430

64500

         64,500,000

3

Khu lưu niệm

150 ngàn/m2

176

30976

         30,976,000

 

Tổng

 

 

 

    1,797,326,000

III

KHU NGHỈ DƯỠNG

 

 

 

 

1

Khu biệt thự 1

150 ngàn/m2

1305

195750

       195,750,000

2

Khu biệt thự 2

150 ngàn/m2

354

53100

         53,100,000

3

Khu biệt thự 3A

150 ngàn/m2

3380

507000

       507,000,000

4

Khu biệt thự 3B

150 ngàn/m2

166

24900

         24,900,000

 

Tổng

 

 

 

       780,750,000

Tổng chi phí thiết kế khu I, II, II Tạm tính :  2,578,076,000

 

(Bằng chữ: .Hai tỷ năm trăm bảy tám triệu, không trăm bảy sáu ngàn đồng).

 

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com