Biện pháp thi công tuyến ống Nam Côn Sơn

Biện pháp thi công tuyến ống Nam Côn Sơn của nhà thầu khoan ngang kéo ống lồng qua đường

Ngày đăng: 19-05-2020

1,058 lượt xem

MỤC LỤC

DỰ ÁN: THI CÔNG TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ NAM CÔN SƠN 2 1

I. Mô tả về Dự án & hạng mục công việc: 4

1. Giới thiệu về Dự án: 4

2. Giới thiệu về hạng mục công việc: 4

II. Hạng mục khoan ngang để đi tuyến ống qua đường. 11

2.1 Thông tin về hạng mục: 11

2.2 Giải pháp kỹ thuật: 11

2.3 Khối lượng công việc: 22

2.4.Kế hoạch thi công: 22

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Khối lượng công việc 3

Bảng 2.Tài liệu khoan ngầm 10

Bảng 3. Danh sách thiết bị, vật tư 12

Bảng 4.Khối lượng công việc 21

 DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.Hình ảnh tuyến ống toàn bộ dự án 5

Hình 2. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT1 6

Hình 3. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT2 6

Hình 4. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT3 6

Hình 5. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT4 7

Hình 6. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT5 7

Hình 7. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT6 7

Hình 8. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT7 8

Hình 9. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT8 8

Hình 10. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT9 8

Hình 11. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT10 8

Hình 12. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT11 9

Hình 13. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT12 9

Hình 14. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT13 9

Hình 15. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT14 9

Hình 16. Mặt bằng bản vẽ tuyến SHT15 10

Hình 17.Khoan lỗ khoan dân hướng 13

Hình 18.Bộ phát song đầu khoan 14

Hình 19.Thiết bị dò chuyển tải 14

Hình 20.Thiết bị hiển thị song vô tuyến 15

Hình 21.Mở rộng đường khoan 18

Hình 22.Kéo đường ống 20

I. Mô tả về Dự án & hạng mục công việc:

1. Giới thiệu về Dự án:

Tên Dự án: Thi công tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần LILAMA

Địa chỉ trụ sở: Số 18 - 9 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM

Vị trí xây dựng: Bao gồm 8 đoạn đường

+  Thi công kéo ống qua đường QL51 dài 66m

+ Thi công kéo ống qua đường Long Sơn dài 36m

+ Thi công kéo ống qua đường vào KCN Phú Mỹ 3 dài 18m

+ Thi công kéo ống qua đường vào nhà máy LNG Thị Vải dài 36m

+ Thi công kéo ống qua đường vào nhà máy Cảng Cái Mép – Thị Vải dài 36m

+ Thi công qua đường vào KCN Phú Mỹ 1 dài 36m

+ Thi công qua đường vào KCN Phú Mỹ 1 dài 46m

+ Thi công qua đường vào trạm Gas Phú Mỹ 1 dài 30m

+ Thi công qua mương thủy lợi trong nhà máy Dinh Cô dài 26 m

2. Giới thiệu về hạng mục công việc:

1. Thông tin tổng quát về gói thầu:

Khối lượng công việc được chi tiết tại bảng sau:

Bảng 1. Khối lượng công việc

STT

Tên công việc

Đơn vị

I

THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG QL51 dài 66m (1 ống 30" + 2 ống 6")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx5000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx5000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống

md

4

Thi công khoan kéo ống HDPE PN 10 d 400  bao gồm vật tư ống

md

II

THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO LONG SƠN dài 36m(1 ống 30" + 2 ống 6")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx5000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx5000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống

md

4

Thi công khoan kéo ống HDPE PN 10 d 400  bao gồm vật tư ống

md

III

THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO KCN PHÚ MỸ 3 dài 18m( 1 ống 30")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống

md

IV

THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY LNG THỊ VẢI 36m( 2 ống 6")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống HDPE PN 10 d 400  bao gồm vật tư ống

md

V

THI CÔNG KÍCH ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO CẢNG CÁI MÉP ‐ THỊ VẢI 36m( 1 ống 30")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống

md

VI

THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I 36m( 1 ống 30")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống

md

VII

THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I 46m( 1 ống 30")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống

md

VIII

THI CÔNG KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG VÀO TRẠM GAS PHÚ MỸ I 30 m( 1 ống 30")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx3000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx3000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống

md

IX

THI CÔNG KÉO ỐNG QUA MƯƠNG THỦY LỢI TRONG NHÀ MÁY DINH CỐ 26M (1 ống 30" + 2 ống 6")

 

1

Thi công hố kéo KT 7000mmx5000mm

1 cái

2

Thi công hố khoan KT 5000mmx5000mm

1 cái

3

Thi công khoan kéo ống thép d 1100 dày 10mm bao gồm vật tư ống

md

4

Thi công khoan kéo ống HDPE PN 10 d 400  bao gồm vật tư ống

md

 

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com