Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro sự cố của dự án KCN LeDaNa

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu công nghiệp Ledana đã cố gắng bám sát nội dung và bảo đảm được các yêu cầu đặt ra theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, đã nhận dạng, định lượng hóa và đưa ra các kết quả nghiên cứu đánh giá cụ thể về các đối tượng, quy mô,

Ngày đăng: 19-11-2021

486 lượt xem

Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro sự cố của dự án KCN LeDaNa

1. Đánh giá rủi ro, sự cố trong giai đoạn chuẩn bị của dự án khu công nghiệp

(1). Nhận diện nguồn tác động theo cáo cáo đánh giá tác động môi trường DTM khu công nghiệp

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án Khu công nghiệp LeDaNa, các nguồn gây ra và các sự cố được nhận diện như trình bày trong bảng 3.47.

Bảng 3.47. Các nguồn gây ra sự cố trong giai đoạn chuẩn bị dự án

STT

Các hoạt động

Các sự cố môi trường

Tính chất sự cố

1

Hoạt động rà phá bom mìn

- Nổ bom, mìn còn sót lại.

Ngắn hạn

2

Hoạt động giải tỏa mặt bằng

- Tai nạn lao động.

Ngắn hạn

3

Hoạt động đào đắp, san nền mặt bằng

- Tai nạn lao động.

- Tai nạn giao thông.

Ngắn hạn

(2). Đối tượng, quy mô bị tác động theo báo cáo ĐTM khu công nghiệp

Nhìn chung, khi để xảy ra sự cố nổ bom, mìn còn sót lại ngoài mong muốn và sự kiểm soát, thì có thể gây ra thiệt hại về tính mạng, hoặc gây bị thương cho người thi hành nhiệm vụ rà phá bom mìn. Tai nạn lao động và tai nạn giao thông khi để xảy ra, có thể gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của công nhân và người dân đi đường.

(3). Đánh giá tác động môi trường dự án khu công nghiệp

Do chiến tranh đã lùi xa 40 năm, nên trong hoạt động rà phá bom mìn, thì xác suất xảy ra sự cố nổ bom, mìn còn sót lại là rất nhỏ, hoặc hầu như không thể xảy ra. Theo các dự án đầu tư tương tự, thì trong nhiều trường hợp, bom mìn còn sót lại đã được tháo gỡ an toàn. Trong một số ít trường hợp còn lại thì bom, mìn được rò tìm và cho nổ một cách có kiểm soát. Khi tiến hành nổ bom mìn có kiểm soát, thì nguy cơ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó, do khu đất thực hiện dự án đã được cày xới sử dụng làm đất trồng cây cao su nên tỷ lệ vật nổ còn sót lại là rất ít.

Tuy nhiên, tai nạn lao động và tai nạn giao thông vẫn có thể xảy ra trong giai đoạn này, và khi xảy ra thì có thể gây ra thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của công nhân lao động và người dân đi đường, trong đó tai nạn lao động có khả năng xảy ra với xác suất cao hơn, nếu như công nhân thiếu trang bị bảo hộ lao động, ý thức lao động kém, sơ suất trong thao tác, thiếu tập trung do tác động của tiếng ồn rung.

Vì vậy, dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng để thực hiện rà phá bom mìn, đồng thời áp dụng các biện pháp ưu tiên cần thiết nhằm bảo đảm an toàn lao động cho công nhân trong giai đoạn này.

2. Đánh giá tác động của sự cố trong giai đoạn xây dựng của dự án

(1). Nhận diện nguồn gây ra sự cố

Trong giai đoạn xây dựng dự án, các nguồn gây ra và các sự cố được nhận diện như trình bày trong bảng 3.48.

Bảng 3.48. Các nguồn gây ra sự cố trong đoạn xây dựng dự án

Stt

Các hoạt động

Các sự cố môi trường

Tính chất sự cố

1

Hoạt động tập kết nguyên vật liệu, thiết bị

- Tai nạn giao thông.

- Tai nạn lao động.

Ngắn hạn

2

Hoạt động thi công các hạng mục hạ tầng

- Tai nạn lao động.

- Chập cháy điện.

Ngắn hạn

3

Sinh hoạt công nhân

- Mất vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngắn hạn

(2). Đối tượng, quy mô bị tác động

Nhìn chung, khi xảy ra các sự cố nêu trên chủ yếu tác động đến sức khỏe cộng đồng (công nhân lao động và người dân đi đường) trong phạm vi khu vực dự án và dọc theo tuyến đường vận chuyển, trong thời gian ngắn hạn từ giữa năm 2018 đến giữa năm 2021.

(3). Đánh giá tác động môi trường dự án khu công nghiệp

Sức khỏe công nhân thi công dự án khu công nghiệp Ledana có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố chập cháy điện (nhất là trong hàn cắt kim loại), tai nạn lao động và mất vệ sinh an toàn thực phẩm, trong khi người dân đi đường có thể bị rủi ro do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, sự cố chập cháy điện, tai nạn giao thông và mất vệ sinh an toàn thực phẩm đều ít có khả năng xảy ra. Tai nạn lao động có khả năng xảy ra cao hơn, nếu như công nhân thiếu trang bị bảo hộ lao động, ý thức lao động kém, sơ suất trong thao tác, thiếu tập trung do tác động của tiếng ồn rung. Vì vậy, dự án sẽ áp dụng các biện pháp ưu tiên cần thiết nhằm bảo đảm an toàn lao động cho công nhân trong giai đoạn này.

3. Đánh giá tác động của sự cố trong giai đoạn vận hành dự án

(1). Nhận diện nguồn gây ra sự cố

Trong giai đoạn vận hành hạ tầng kỹ thuật KCN đặc thù LeDaNa, các nguồn gây ra và các sự cố được nhận diện như trình bày trong bảng 3.49.

Bảng 3.49. Các nguồn gây ra sự cố trong giai đoạn vận hành dự án

STT

Các hoạt động

Các sự cố môi trường

Tính chất sự cố

1

Giao thông vận tải

- Tai nạn giao thông.

Ngắn hạn

2

Cấp thoát nước

- Sự cố mất nước.

- Sự cố tắc ngẽn đường thoát nước

Ngắn hạn

3

Cấp điện

- Chập cháy điện.

Ngắn hạn

4

Xử lý nước thải

- Tràn nước thải trong nhà máy xử lý nước thải.

Ngắn hạn

5

Hoạt động của KCN

- Sự cố thiên tai, bão lũ và dịch hai gây bệnh tại Dự án

Ngắn hạn

 

(2). Đối tượng, quy mô bị tác động theo báo cáo ĐTM khu công nghiệp

Nhìn chung, khi xảy ra các sự cố nêu trên chủ yếu tác động đến sức khỏe, tính mạng của công nhân vận hành, trong khi đó tai nạn giao thông còn có thể tác động đến sức khỏe và tính mạng của người dân đi đường. Đối với sự cố tràn nước thải trong nhà máy xử lý nước thải, thì các đối tượng chịu tác động ô nhiễm chính là nguồn nước mặt và nước ngầm trên khu vực dự án và vùng lân cận.

(3). Đánh giá tác động

Theo dự án đầu tư tương tự, thì nguy cơ xảy ra chập cháy điện trong vận hành hệ thống cấp điện của dự án là rất khó xảy ra. Tai nạn giao thông và tai nạn lao động có thể xảy ra một cách bất ngờ, nên dự án sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông trong giai đoạn này.

Đối với sự cố tràn nước thải trong Trạm xử lý nước thải tập trung: khi xảy ra sự cố tràn nước thải, sẽ khiến một lượng lớn nước thải có thể tràn ra ngoài môi trường gây ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí. Sự cố này có thể phòng tránh được bằng cách thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các máy móc thiết bị đang hoạt động; thay thế sửa chữa kịp thời máy móc hư hỏng; có thiết bị, máy phát điện dự phòng; công nhân được huấn luyện kỹ thuật đầy đủ. Ngoài ra, khi xảy ra trường hợp bể bị rò rỉ nước thải, nước thải sẽ được đánh giá có khả năng đat tiêu chuẩn xả thải để tiến hành bơm nước thải từ bể có sự cố qua bể chứa gần nhất phía sau công đoạn xử lý chính hoặc tuần hoàn nước để xử lý.

Nhìn chung, việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án là điều kiện cần để hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ hạ tầng và bảo đảm công tác bảo vệ môi trường cho khu đô thị dịch vụ và các nhà máy, xí nghiệp thành phần, từ đó bảo đảm sự phát triển an toàn và bền vững của dự án KCN đặc thù LeDaNa nói chung.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu công nghiệp Ledana đã cố gắng bám sát nội dung và bảo đảm được các yêu cầu đặt ra theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT, đã nhận dạng, định lượng hóa và đưa ra các kết quả nghiên cứu đánh giá cụ thể về các đối tượng, quy mô, mức độ tác động của các nguồn gây tác động chủ yếu, các nguồn tạo nên nguy cơ tích lũy tiềm ẩn các tác động xấu dài hạn và ngắn hạn đối với môi trường trên khu vực, với mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá là đạt yêu cầu.

Nhìn chung, trong quá trình đánh giá tác động môi trường còn có một số nguồn, tác động chưa thể định lượng hóa cụ thể các tính chất đặc trưng do thiếu các căn cứ kỹ thuật tin cậy, song về cơ bản các nguồn và tác động này chỉ đóng vai trò thứ yếu, không có ý nghĩa quan trọng, hoặc quyết định trong việc gây nên các tác động chính và các tác động tích lũy lâu dài của dự án đối với trạng thái môi trường trên khu vực.

Nhận xét này dựa trên các căn cứ khoa học và quản lý cụ thể như sau:

Báo cáo tác động môi trường đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đo đạc và đánh giá kỹ càng về hiện trạng khu vực dự án, thu thập được các nguồn số liệu tin cậy, đầy đủ về quá trình nghiên cứu đầu tư và thiết kế dự án, cũng như đã đánh giá đúng được hiện trạng và khả năng chịu tải của môi trường tự nhiên trên khu vực dự án và vùng lân cận.

Phương pháp đánh giá ĐTM dự án đầu tư xây dựng KCN Ledana sử dụng trong báo cáo là các phương pháp ĐTM có tính ứng dụng phổ cập, bảo đảm độ tin cậy đạt yêu cầu như được đưa ra trong bảng 3.50.

Bảng 3.50. Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp ĐTM đã sử dụng

TT

Phương pháp

Độ tin cậy

Nguyên nhân

1

Phương pháp thống kê và xử lý số liệu

Cao

- Dựa theo nguồn số liệu thống kê chính thức của địa phương.

- Việc phân tích dữ liệu bảo đảm độ chính xác theo phép thống kê.

2

Phương pháp đánh giá nhanh ô nhiễm

Trung bình

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập, song chưa kiểm chứng kỹ mức độ phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

3

Phương pháp so sánh

Cao

Kết quả phân tích, so sánh và đánh giá có độ tin cậy cao theo các quy định của nhà nước.

4

Phương pháp ma trận môi trường

Trung bình

Phương pháp dựa chủ yếu trên sự đánh giá chủ quan của người đánh giá tác động môi trường.

5

Phương pháp chuyên gia

Cao

Phương pháp dựa trên kinh nghiệm đánh giá tác động các dự án tương tự để sàng lọc, loại bỏ các phương án đánh giá ít khả thi.

6

Phương pháp phân tích xu hướng

Trung bình

Phụ thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng phân tích tổng hợp của người đánh giá tác động môi trường.

 

So lại với bảng danh mục phương pháp theo báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM khu công nghiệp

Ngoài ra, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án còn được thực hiện với sự tham gia của một số chuyên gia tư vấn trong nước, có kinh nghiệm lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư nên bảo đảm xem xét được khá đầy đủ các tác động và lồng ghép được các khía cạnh môi trường cần thiết của dự án.

 

Tham khảo BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẶC THÙ LEDANA

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha