Thuyết minh PCCC nhà xưởng sản xuất mới nhất

Thuyết minh hồ sơ thiết kế PCCC nhà xưởng

Thuyết minh PCCC nhà xưởng sản xuất mới nhất

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG PCCC CHO NHÀ XƯỞNG

Thiết kế kỹ thuật hệ thống PCCC cho nhà xưởng không chỉ là bảo vệ mà còn là cam kết của chúng tôi với sự an toàn và bền vững. Hệ thống sẽ được triển khai và duy trì để đảm bảo hiệu suất tối ưu và giảm thiểu rủi ro cháy nổ. Chúng tôi tin rằng việc này không chỉ là bảo vệ cho nhân viên và tài sản mà còn là đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Tên Dự Án: Hệ Thống PCCC Cho Nhà Xưởng [Tên Dự Án]

Địa Điểm: [Địa điểm cụ thể]

Mục Tiêu Dự Án: Xây dựng hệ thống PCCC tiên tiến, đảm bảo an toàn tối đa cho nhân viên và tài sản trong nhà xưởng.

II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

Đặc Điểm Cơ Bản của Nhà Xưởng:

Diện tích xây dựng, chiều cao, và cấu trúc của nhà xưởng.

Nguy cơ cháy nổ từ quy trình sản xuất và nguyên liệu sử dụng.

Yếu Tố Môi Trường:

Phân tích yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và tính chất của nguyên liệu để xác định yêu cầu cụ thể cho hệ thống PCCC.

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC

Thiết Bị Chữa Cháy:

Sử dụng bình chữa cháy có dung tích phù hợp và được đặt theo các điểm chiến lược.

Kết hợp với thiết bị tự động như sprinkler để nâng cao khả năng phản ứng.

Hệ Thống Ống Chữa Cháy:

Chọn ống chịu áp cao và chịu nhiệt độ để đảm bảo hiệu suất cao trong mọi tình huống.

Tích hợp van điều khiển và kiểm soát áp suất để duy trì hiệu suất ổn định.

Hệ Thống Báo Cháy:

Sử dụng cảm biến khói và nhiệt độ phân bố đều trong nhà xưởng.

Hệ thống báo động tích hợp với cảm biến, liên kết với trung tâm theo dõi.

Kết Hợp Công Nghệ:

Sử dụng công nghệ IoT để theo dõi và điều khiển từ xa.

Tích hợp hệ thống PCCC vào hệ thống quản lý an ninh toàn diện của nhà xưởng.

Thuyết minh biện pháp thi công phòng cháy chữa cháy

IV. LỊCH TRÌNH KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ

Lịch Trình Kiểm Tra Định Kỳ:

Xác định lịch trình kiểm tra định kỳ cho tất cả các thiết bị PCCC.

Thực hiện kiểm tra nhanh sau mỗi sự kiện hoặc can thiệp.

Chương Trình Đào Tạo Nhân Viên:

Tổ chức buổi đào tạo định kỳ cho nhân viên về sử dụng thiết bị PCCC.

Tổ chức cuộc tập trận chữa cháy và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

V. CAM KẾT VỀ AN TOÀN VÀ TUÂN THỦ

Tuân Thủ Pháp Luật:

Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định PCCC và quy chuẩn của cơ quan quản lý.

Hợp Tác với Cơ Quan Chức Năng:

Hợp tác và thông tin chia sẻ định kỳ với cơ quan chữa cháy địa phương.

VI. KẾT LUẬN VÀ TRIỂN KHAI

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho dự án nhà xưởng, nhà sản xuất được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam. Đơn vị thiết kế theo nhu cầu của chủ đầu tư. Trên cơ sở đó, hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho nhà xưởng sẽ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam và cao hơn, tính chất hiện đại, có tính đến khả năng mở rộng cho của nhà xưởng trong tương lai.

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THUYẾT MINH HỆ THỐNG PCCC

DỰ ÁN: NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT LỐP VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 2

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH

Thuyết minh về hệ thống phòng cháy chữa cháy

Bản vẽ biện pháp thi công phòng cháy chữa cháy

MỤC LỤC

CHƯƠNG I........................................................................................................................................................................... 3

PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................................................................................. 3

 1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH....................................................................................................................... 3

CHƯƠNG II......................................................................................................................................................................... 4

NỘI DUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN................................................................................................. 4

 1. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG........................................................................................................................................ 4

 2. NỘI DUNG XÂY DỰNG VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ.......................................................................... 5

  1. PHẦN KIẾN TRÚC................................................................................................................................................ 5

   1. Tiêu chuẩn áp dụng......................................................................................................................................... 5

   2. Quan điểm thiết kế kiến trúc...................................................................................................................... 6

   3. Các thông số chính......................................................................................................................................... 6

   4. Giải pháp kiến trúc các hạng mục............................................................................................................ 8

    1. (205a) Trạm thí nghiệm tuổi thọ lốp ( 3 tầng )....................................................................................... 8

    2. (206a) Kho khuôn ( 1 tầng )..................................................................................................................... 10

    3. (307) Kho thành phẩm ( 3 tầng )............................................................................................................. 12

 3. PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT, GIẢI PHÁP PCCC............................................. 14

  1. GIAO THÔNG....................................................................................................................................................... 14

  2. CẤP ĐIỆN............................................................................................................................................................... 14

   1. Hệ thống cáp điện chính hạ thế và tủ điện cục bộ......................................................................... 14

   2. Hệ thống chiếu sáng.................................................................................................................................... 14

   3. Hệ thống ổ cắm.............................................................................................................................................. 15

  3. HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC................................................................................................................. 15

   1. Hệ thống cấp nước........................................................................................................................................ 15

   2. Nguồn cung cấp nước.................................................................................................................................. 15

   3. Hệ thống thoát nước thải........................................................................................................................ 16

   4. Hệ thống thoát nước mưa........................................................................................................................ 17

  4. GIẢI PHÁP CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY.............................................................. 19

   1. Công tác xây dựng tại chỗ...................................................................................................................... 19

    1. Công tác tuyên truyền giáo dục................................................................................................................ 19

    2. Công tác tổ chức...................................................................................................................... 19

   2. Công tác huấn luyện lực lượng PCCC tại chỗ............................................................................... 19

   3. Công tác kiểm tra hướng dẫn về kỹ thuật an toàn PCCC......................................................... 20

    1. Công tác kiểm tra........................................................................................................................................ 20

    2. Hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC..................................................................................... 20

 4. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.............................................. 20

  1. QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.............................................................................................. 20

  2. GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY..................................................................... 22

   1. Hạng mục phòng cháy và chữa cháy................................................................................................... 22

   2. Yêu cầu đối với hệ thống PCCC cho nhà và công trình.............................................................. 22

    1. Yêu cầu về phòng cháy......................................................................................................... 22

    2. Yêu cầu về chữa cháy.................................................................................................................... 22

    3. Giải pháp thiết kế phòng cháy chữa cháy.............................................................................................. 22

  3. NỘI DUNG THIẾT KẾ...................................................................................................................................... 24

   1. Hệ thống báo cháy tự động..................................................................................................................... 24

    1. Tiêu chuẩn áp dụng................................................................................................................. 24

    2. Giải pháp thiết kế........................................................................................................ 24

   2. Hệ thống đèn thoát nạn, chiếu sáng sự cố, đèn chiếu sáng phương tiện............................. 25

    1. Tiêu chuẩn áp dụng....................................................................................................................... 25

    2. Giải pháp thiết kế........................................................................................................ 25

   3. Hệ thống chữa cháy.................................................................................................................................... 26

    1. Tiêu chuẩn áp dụng............................................................................................................. 26

    2. Giải pháp thiết kế........................................................................................................................ 26

   4. Lưu lượng tính toán hệ thống chữa cháy........................................................................................ 27

    1. Tiêu chuẩn áp dụng............................................................................................................... 27

    2. Tính toán lưu lượng................................................................................................................... 27

   5. Hệ thống hút khói......................................................................................................................................... 30

    1. Tiêu chuẩn áp dụng............................................................................................................ 30

    2. Giải pháp thiết kế........................................................................................................................ 30

   6. Hệ thống chống sét...................................................................................................................................... 31

    1. Tiêu chuẩn áp dụng........................................................................................................... 31

    2. Giải pháp thiết kế.......................................................................................................................... 31

 5. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ................................................................................................................................ 32

 1. Kết luận......................................................................................................................................................... 32

 2. Kiến Nghị...................................................................................................................................................... 32

Thuyết minh PCCC nhà xưởng

 

Thuyết minh biện pháp thi công phòng cháy chữa cháy

I.Thông tin về công trình:

CHƯƠNG I PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Tên dự án: NHÀ XƯỞNG SẢN XUẨT LỐP VIỆT NAM

 2. Loại công trình: Công trình công nghiệp cấp I

 3. Tổng vốn đầu tư: 792.249.550.000 (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)

 4. Chủ đầu tư:

 5. Địa điểm xây dựng:

 6. Diện tích đất sử dụng cho công trình:

Tổng diện tích khu đất: 296.967,4 m2

Tổng diện tích xây dựng giai đoạn 2: 13034,68m²

 1. Nhà thầu thiết kế kỹ thuật:

CHƯƠNG II:

NỘI DUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN

I.ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

-     Địa điểm xây dựng:

 • Tổng diện tích khu đất:                                          S = 296.967,4 m2

 • Quy mô xây dựng giai đoạn 2:

+ (205a) Trạm thí nghiệm tuổi thọ lốp: 3 tầng. Diện tích xây dựng : 873,64 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng : 2.096,77 m2

+ (206a) Kho khuôn: 1 tầng. Diện tích xây dựng : 1.075 m2. Tổng Dtxd 1.075m2

+ (307) Kho thành phẩm: 3 tầng. Diện tích xây dựng : 11.084,04 m2. Tổng

Dtxd 33.831,33 m2

Địa điểm mặt bằng được lựa chọn là phù hợp với nhu cầu đầu tư xây dựng và định hướng lâu dài của doanh nghiệp. Địa điểm này thuận lợi về giao thông và cung cấp điện nước, thuận tiện cho việc xuất, nhập hàng hóa, nguyên liệu và thành phẩm.

II.NỘI DUNG XÂY DỰNG VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ:

1.PHẦN KIẾN TRÚC:

1.1.Tiêu chuẩn áp dụng:

1.2.Quan điểm thiết kế kiến trúc

 • Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy công năng rõ ràng, kết nối hài hòa giữa các hạng mục hiện hữu và các hạng mục công trình xây mới.

 • Các công trình xây mới bao gồm: Nhà Kho Thành Phẩm – hành lang, Kho Khuôn, Trạm Thí Nghiệm Tuổi Thọ Lốp. Các hạng mục này được bố trí liền mạch để thuận tiện cho dây chuyền sản xuất, được bố trí trong quỹ đất chừa sẵn dành cho việc mở rộng nhà máy .

 • Đất cây xanh, thảm cỏ: diện tích đất trống xen kẽ trong nhà máy được trồng cây xanh để tạo cảnh quan và môi trường, đảm bảo mật độ cây xanh theo quy định.

 • Giao thông trong nhà máy được tổ chức đảm bảo thuận lợi về đường nhập nguyên liệu đầu vào và đường xuất sản phẩm theo các tuyến riêng biệt và các hoạt động khác của toàn nhà máy.

1.3.Các thông số chính

vQuy mô dự án được chia thành 2 giai đoạn như sau:  

Quy mô xây dựng giai đoạn 1 (giai đoạn hiện hữu):

 1. Xưởng luyện số 1.

 2. Xưởng lốp radian.

 3. Xưởng luyện keo số 2 (dự kiến phát triển).

 4. Xưởng lốp Bias (dự kiến phát triển).

 5. Phòng keo.

 1. Trạm điện tổng 22KV.

 2. Khu phụ trợ.

 3. Khu lò hơi + Khu xử lý nước

 4. Phòng bơm nước PCCC.

 5. Trạm kiểm tra lý trình.

 6. Kho khuôn.

 1. Cầu cân.

 2. Kho phụ tùng, sửa chữa, bảo trì.

 1. Kho dầu.

 2. Kho lưu huỳnh.

 1. Kho xy-lanh.

 1. Kho bao bì.

 2. Nhà phế liệu.

(401) Nhà văn phòng và nhà ở chuyên gia

(402) Nhà bảo vệ 1.

(403) Nhà bảo vệ 2.

(404) Nhà xe máy.

         (404a) Bể thu nước mưa.

         (203a) Ống khói ( trong Khu lò hơi và xử lý nước- hạng mục 203)

 1. Trạm xử lý nước thải.

(406) Cục tuần hoàn nhiệt.

(501) Bể nước sinh hoạt.

 Quy mô xây dựng giai đoạn 2:

 (205a) Trạm thí nghiệm tuổi thọ lốp : 3 tầng. Diện tích xây dựng : 873,64 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng : 2.096,77 m2

 (206a) Kho khuôn : 1 tầng. Diện tích xây dựng : 1.075 m2. Tổng Dtxd 1.075 m2

 1. Kho thành phẩm : 3 tầng. Diện tích xây dựng : 11.084,04 m2. Tổng Dtxd 33.831,33 m2

 (307a) Hành lang: Dtxd: 433,75m2. Tổng diện tích sàn xây dựng: 433,75m2 là hành lang kết nối kho thành phẩm và xưởng radial hiện trạng

Giai đoạn này được quy hoạch tiếp nối giai đoạn hiện hữu, vị trí các xưởng sản xuất giai đoạn này được bố trí liền kề giai đoạn hiện hữu, đảm bảo phù hợp với quy trình hoạt động sản xuất của Nhà máy.

Xem thêm: Mẫu thuyết minh hồ sơ kỹ thuật

GỌI NGAY - 0907957895

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE