Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro trong thi công khoan ngầm tuyến ống

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro trong thi công khoan ngầm tuyến ống

Ngày đăng: 01-07-2021

595 lượt xem

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro trong thi công khoan ngầm tuyến ống

VII. Hoạt động nâng cẩu (Cẩu lắp,...)/ Lifting operation (Fit up, Lifting work,...)

 1. Hoạt động nâng cẩu

- Vận hành thiết bị nâng:

Lifting operation

- Cẩu thép tấm, dầm, cọc thép

Lifting steel plate, beam, steel piles

- Di dời/hoàn trả các cột, biển báo cản trở việc thi công, rải ống thép và lắp ghép cống bê tông, ống bằng 1 cẩu

Remove/reinstate obstructed signing boards, laying steel pipe, concrete pipe, lifting work by a crane

- Căn chỉnh ống bằng palang, kích thủy lưc

Fiting pipe by chain block,hydraulic jack

 1. Đổ xe cẩu, gãy cần cẩu gây thương tật nặng / chết người, hư hỏng đường ống lộ thiên, máy móc

The crane falls down and broken may cause serious injury or death,damage exposed existing pipeline, equipment

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Gia cố đường tạm và đo kiểm tra độ lèn chặt K đạt yêu cầu theo biện pháp thi công

Reinforce temporary road and verify K factor following construction method

- Trong quá trình vận hành, Cẩu phải đứng trong phạm vi mặt đường tạm hoàn thiện. Trường hợp phát hiện có nguy cơ lún lầy (do trời mưa hoặc ẩm ướt) cần bố trí tấm tôn lót tại vị trí cẩu đứng vận hành.

During operation, the crane must stand within the completed pavement of temporary road. In the case of unstable of temporary road identified (due to rain or wet conditions... for example), the steel plates for crane standing during operation must be required.

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình vận hành nâng hạ, kế hoạch nâng cẩu, sơ đồ tải và giấy phép làm việc

Ensure the compliance with lifting operation procedure, lifting plan, load chart and work permits.

- Căng dây, đặt biển cảnh báo để hạn chế người vào khu vực thi công

Arrange barricade and put warning signs to minimize people enter working area

- Người điều khiển không được rời khỏi thiết bị khi cần cẩu đang treo tải lơ lửng hoặc chờ lắp ráp

The operator must not leave the equipment while the crane is suspended or waiting to be assembled.

- Kiểm tra loại ống và thiết bị nâng hạ phù hợp với kế hoạch nâng hạ đã được phê duyệt

Checking the pipe coding and lifting gears ensure correct with approve lifting plan

- Chỉ được dùng cẩu để căn chỉnh ống đơn (1 pipe joint) (ưu tiên dùng palang, kích thủy lực để căn chỉnh ống; hạn chế các hoạt động cẩu nâng gần đường ống lộ thiên)

Only cranes should be used to align a pipe (1 pipe joint) (using the chain block or hydraulic jack for the alignment is preferred, minimizing lifting activity nearby the exposed existing pipeline)

- Chỉ được phép cẩu mã hàng bên ngoài khu vực đường ống lộ thiên (không được phép cẩu băng qua và trên đỉnh đường ống lộ thiên)

Only allowed lifting outside the pipe exposed (lifting operations on top and crossing over the exposed existing pipelines are not allowed)

- Công việc phải được giám sát liên tục bởi NCSP/KĐN Row PA và PMT/ giám sát Lilama và không cẩu sau 6:00pm

The work must be supervised continuously by NCSP / KĐ Row Row PA and PMT / Lilama supervisor and not lifting after 6:00 pm

 1. Đứt cáp, mani làm rơi tải gây thương tật nặng / chết người, hư hỏng đường ống lộ thiên, máy móc

Load failled due to chainblock,cable, shackle broken may cause serious injury or death, damage exposed existing pipeline, equipment

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Những người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào khu vực làm việc của cẩu

No unauthorized persons allowed to enter crane working area

- Sử dụng dụng cụ kẹp tôn chuyên dụng

Using metal sheet lifting clamps

- Đảm bảo tải phải được cân bằng, đúng trọng tâm của vật.

Ensure the load is balanced and correct COG

- Dụng cụ, thiết bị nâng sử dụng dưới tải trọng thiết kế (80% tải trọng thiết kế)

Tools and lifting gears shall be used under designed load (80% load limit).

- Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành nâng hạ, kế hoạch nâng.

Strictly follow lifting operation procedure, lifting plan.

- Chỉ được phép cẩu mã hàng bên ngoài khu vực đường ống lộ thiên (không được phép cẩu băng qua và trên đỉnh đường ống lộ thiên)

Only allowed lifting outside the pipe exposed (lifting operations on top and crossing over the exposed existing pipelines are not allowed)

- Trình tự nâng hạ ống bằng palang phải tuân thủ theo BPTC

Lowering the pipe by chain block must be follwed the Method statement

- Không được dùng palang chỉnh chuỗi ống theo hướng dọc trục.

Do not use the chain block to align the pipe string in the axial direction

 1. Tải bị quay, thiếu kiểm soát va đập vào người, đường ống (BH, 3 đường ống lỏng), công trình hiện hữu gây chấn thương, hư hỏng đường ống, thiết bị, công trình

Loads turn around, lack of control may hit to people, existing pipeline (NCS1, 3LPG), construction facilities cause serious injury and damage equipment, construction facilities

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Sử dụng dây dẫn hướng khi nâng và hạ hàng

Use tagline for lifting.

- Xoay cẩu từ từ đúng kỹ thuật

Rotate the crane slowly and follow the technique.

- Khi di chuyển tải phải để tải ở vị trí thấp nhất có thể

When moving the load, keep the load as lowest as possible.

- Không được phép đứng dưới mã hàng trong quá trình cẩu làm việc.

Standing under the goods is not allowed

- Đảm bảo thông tin liên lạc giữa người lái cẩu và người ra tín hiệu phải chuẩn xác

Ensure correct communication between crane operator and signaller.

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình vận hành nâng hạ, biện pháp thi công và giấy phép làm việc

Ensure compliance with operating procedures, method statement and work permits.

- Tạm dừng công việc khi gió từ cấp 5 trở lên (10m/s), xác định bởi thiết bị đo lắp đặt trên đầu cần.

Stop work when the wind speed up to level 5 (10m/s), determined by the equipment mounted on top of the boom

- Chỉ được phép cẩu mã hàng bên ngoài khu vực đường ống lộ thiên, hạ mã hàng xuống đáy mương và dùng con lăn đẩy qua

Only allowed lifting outside the pipe exposed and lowering to the bottom trench then pulling through by rollers

- Làm khung và lưới B40 để bảo vệ đường ống hiện hữu đã hở

lnstall protection frame with B40 mess right after exposing existing pipeline, cable

 1. Máy móc va đập vào người, thiết bị và công trình hiện hữu gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị, công trình

Hit by vehicle may cause serious injury or death, damage to equipment, construction facilities

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Cử người giám sát, cảnh giới, ra tín hiệu trong quá trình máy móc di chuyển

Provide full supervision, assign a signaller during the vehicle movement

- Thiết lập rào, đặt biển cảnh báo tại khu vực làm việc

Set up safety fence and warning board at working area.

- Các máy thi công phải đầy đủ còi và đèn cảnh báo

The vehicles must be equipped with horns and warning lights and fully functional

 1. Vận hành kích (con đội) thủy lực kích trực tiếp từ đáy ống

Operating hydraulic jack with direct from the bottom of pipe

 1. Trượt kích, lún gối kê, hỏng kích thủy lực, kích lên không đều dẫn đén lăn đổ ống gây thương tật nặng

Slider, subsidence, uneven jacks hydraulic jack, deformed to rolling over may cause injury"

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Kích phải có chứng chỉ kiểm định còn hạn

Hydraulic jack must have certificate

- Lót chân và đầu kích

Lining both side for hydraulic jack

- Không được phép kéo dọc trục và phương ngang khi ống đang nằm trên kích

It is not allowed to pull axially and horizontally while the pipe is on the hydraulic jack

- Dùng thước thủy để căn chỉnh đồng bộ các kích

Using the level ruler to align hydraulic jacks

- Không được để tay chân giữa con lăn và đáy mương/đáy ống

Do not put your any body, parts between the roller and the bottom of trench/pipe

- Chỉ được rút con lăn khi đã chèn vững bao cát vào đáy ống

Only remove the roller when the sandbag is firmly inserted into the bottom of pipe

VIII. Kéo đẩy ống bằng palang và bằng tay/ Pull & Push The Pipe By chain block and Hand                                                                                                      

 1. Kéo đẩy ống bằng palang và bằng tay

Pull & Push The Pipe By chain block and Hand

Đứt cáp, xích, biến dạng khung đỡ, ma ní gây thương tật

Load failled due to chainblock,wire, shackle broken may cause injury

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Những người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào khu vực làm việc

No unauthorized persons allowed entry to working area

- Tải trọng làm việc của tất cả thiết bị kéo phải lớn hơn lực kéo lớn nhất được tính toán

The working load of all pulling equipment shall be greater than the calculated maximum pull force.

- Đảm bảo tuân thủ đúng biện pháp thi công và giấy phép làm việc

Ensure the compliance with method statement and work permits.

- Khung đỡ phải được tính toán đảm bảo đáp ứng lực kéo

Support frame must be calculated to ensure appropriate tension force.

- Chỉ một người được vận hành palang xích.

Only one person is allowed to operate the chainblock.

- Palang, cáp, xích, ma ní có đầy đủ chứng chỉ còn hạn và được kiểm tra trước khi sử dụng

Chainblock,wire, chain, shackles have to be certified (load test) and inspected carefully before used by authorized person

IX. Lắp đặt tuyến ống (Hàn, cắt, mài, NDT, gia nhiệt, bọc ống ...)/ Pipeline Installation (Welding pipes/cutting, grinding, AUT, preheart, field joint coating...)

 1. Đấu nối ống (mài, hàn, cắt, bọc mối nối, gia nhiệt….)

Pipes connection (grinding, welding, cutting, field joint coating, preheat ...)

 1. Phát sinh nguồn nhiệt ngọn lửa trần trong HLTO có thể gây ra cháy nổ bình gas, oxy sử dụng cho công việc hàn cắt, hư hỏng lớp bọc ống lộ thiên

Generating heat source of naked flame may cause fire/explosion (LPG, oxygen cylinder only), damage coating of the exposed existing pipelines

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Tất cả các bình chứa khí cháy nổ phải có đầy đủ kiểm định và còn hạn, Sử dụng thiết bị chống lửa ngược

All the high pressure cylinders such as LPG, Oxygen must pass the 3rd party safety inspection with valid certificate and the gas output are installed with flame arrestor)

- Phải có bình chữa cháy tại khu vực thi công, người tham gia công việc phải có chứng chỉ PCCC, che chắn đường ống, cáp lộ thiên bằng bạt chống cháy

Fire exstinguisher available at site, workers must have fire fighting certificate, cover the exposed existing pipeline, FOC by fire blanket

- Khoảng cách từ vị trí hàn đến đường ống lộ thiên cách ít nhất 1m và sử dụng bạt chống cháy che chắn xung quanh vị trí hàn

Distance from the welding point to exposed existing pipelines must be at least 1.0 meter and Using fire blankets around welding/FJC points

- Nơi làm việc phải gọn gàng, loại trừ các chất dễ cháy trước khi tiến hành công việc

Workplaces must be arranged properly and eliminate flammable substances before conducting work.

- Sử dụng đầy đủ biển báo cảnh báo phù hợp / căng barrier cảnh báo đảm bảo đúng qui cách

Use appropriate warning signs / install proper warning barriers

- Đo nồng độ khí cháy và kiểm tra rò rỉ đường condensate trước và trong suốt quá trình hàn

Measure the hydrocacbon concentration and visual checking for leaks of liquid pipes (CON) before and during welding

 1. Làm việc dưới hào có thể có các chất nguy hiểm như khí cháy, thiếu oxy, có khí độc, nhiệt độ quá cao,…

Working in the trench may face with flammable gas leaking, dangerous substances such as vapors, lack of oxygen, toxic gases, high temperature, ...

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Sử dụng lều hàn để tránh mưa, gió theo yêu cầu kỹ thuật nhưng phải đảm bảo thông thoáng khí trong quá trình hàn

Use welding tent to avoid rain and wind according to technical requirements but ensure proper ventilation during welding.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình giấy phép làm việc được cấp bởi các bên trước khi làm việc

Strictly comply with PTW before working.

- Phải đo kiểm tra nồng độ ô xy, hơi khí độc hoặc các khí dễ cháy trước khi làm

Check the concentration of oxygen, toxic gas or combustible gases before working.

- Đo kiểm tra nồng độ oxy mỗi giờ

Check the oxygen concentration each 1 hour

- Chuẩn bị lối lên xuống thuận tiện

Convenient access to the entrance and exit.

- Cử người canh gác và biên bản ghi lại những người ra vào

Watchmen and record in the document those entering and leaving the trench

- Kiểm tra máy móc thiết bị, điều kiện làm việc đầy đủ trước khi làm việc theo các danh mục kiểm tra

Check machinery, working conditions before working following the checklist

 1. Điện giật (do dây điện bị hở, thiết bị rò rỉ điện, có nước ngầm/mưa trong hố hàn) gây thương tật nặng/chết người

Electric shock (cause by electric cable defect, welding machines leakage, water in welding area) cause serious injury or death

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Kiểm tra rò rỉ và điện trở các thiết bị/máy hàn, tiếp địa đầy đủ (điện trở đất tuân thủ tiêu chuẩn, vị trí đóng cọc tiếp địa phải cách đường ống hiện hữu tối thiểu 10m) cho thiết bị điện trước khi sử dụng, tuân thủ quy trình an toàn điện số NCS2-LLM-CW-2-00-10-PR-013

Check electrical leakage and resistance of electrical equipment/welding machines, adequate earthing of electric device (earth resistivity shall meet requirement, location of earthing rod shall be at least 10m from the existing pipeline) before use following the procedure No.NCS2-LLM-CW-2-00-10-PR-013

- Tất cả các tủ điện phải có bảo vệ chống giật, chống ngắn mạch và quá tải

All electrical distribution boards must be equipped with shock, short circuit and overload protection

- Dây điện phải được treo cao bằng các móc cách điện

The electric cables must be hung by the S-hook.

- Máy hàn phải được bảo quản nơi khô ráo, không sử dụng khi đã bị ẩm ướt

The welding machines must be put on the dry location, do not use when wet

- Sau mỗi lần mưa phải kiểm tra toàn bộ vật tư thiết bị điện trước khi làm việc

After rain, the electrical equipment/materials must be checked before working

- Tạo rãnh, hố thu gom và bơm nước ra ngoài

Make the ditch and water collection pit to collect water and pumping out

- Tắt tất cả cầu dao chính các tủ điện khi tạm dừng công việc và khi kết thúc ca

Switch off all of main CBs when stop working or end of shift

 1. Tai nạn khi sử dụng các thiết bị cầm tay (máy cắt, máy mài, đầu khò lửa cầm tay..) gây thương tật nặng

Accident when using powered handtools  (cutting machine, grinder, burner ...) cause serious injury

- Sử dụng dụng cụ cầm tay theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Use powered handtools according to manufacturer's instructions.

- Sử dụng các vật tư đảm bảo chất lượng

Use qualified material

- Các vật tư máy móc phải được bảo quản tốt

The powered handtools must be preserved with good condition

- Dọn dẹp và lưu kho sau mỗi ca làm việc

Housekeeping and keep the powered handtools in storge after working

- Lắp đặt các vật tư phải phù hợp với máy móc, ví dụ: đá mài phải có vận tốc vòng quay lớn hơn vận tốc máy, mua đá mài đúng chủng loại máy...

Installation of materials must be suitable with the machine, for example, the grinding wheel must have a rotation speed greater than the machine speed, buy the right grinding wheel...

- Phải sử dụng mặt nạ mài cắt và nút bịt tai trong quá trình mài

Faceshield and ear-plugs must be used during grinding

- Tất cả thợ bọc mối nối phải đeo mặt nạ phòng lửa

All FJC technicians shall wear fire protection mask/

 1. Sạt lở gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị nâng hạ ống (pa lăng), gây lộ cáp quang, cáp chống ăn mòn hiện hữu

Landslides cause serious injury or death, equipment damage (chainblock), expose FOC, anti-corrosion cables

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Thực hiện các biện pháp chống sạt lở tuân thủ theo biện pháp thi công đã được phê duyệt

Implement measures for landside according to the approved construction method statement

- Mái dốc an toàn phải luôn được duy trì theo biện pháp thi công. Cung cấp thang lên/xuống an toàn, thích hợp

Safety slopes must always be maintained according to the construction method. Provide safe and appropriate entrance.

-Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu sạt lở mái dốc, dừng việc, tìm biện pháp gia cố phù hợp

In case the talus tend to collapse, stop working and provide the suitable reinforcement method

- Kiểm tra tất cả các hố, mương rãnh trước khi bắt đầu làm việc mỗi ngày

Check all pits and trenches before starting work each day.

- Thường xuyên kiểm tra và phát hiện sụt lún để gia cố

Regularly check and detect subsidence to reinforce

- Tuân thủ kê bao cát theo BPTC

Compliance with sandbags according to Method statement

X. Lắp đặt FOC, băng cảnh báo và Lấp hào/ Installing FOC, Warning tape and Trench backfilling                                                                                                   

 1. Lắp đặt FOC, băng cảnh báo và Lấp hào

Installing FOB, Warning tape and backfilling

 1. Máy móc va đập vào người, thiết bị và công trình hiện hữu gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng thiết bị, công trình

Hit by vehicle may cause serious injury or death, damage to equipment, construction facilities

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Cử người giám sát, cảnh giới, ra tín hiệu trong quá trình máy móc di chuyển

Provide full supervision, assign a signaller during the vehicle movement

- Thiết lập rào, đặt biển cảnh báo tại khu vực làm việc

Set up safety fence and warning board at working area.

- Các máy thi công phải đầy đủ còi và đèn cảnh báo

The vehicles must be equipped with horns and warning lights and fully functional

 1. Xe, thiết bị vượt quá tải trọng cho phép tối đa lún lầy làm hư hỏng cáp quang chuyển vị đường ống

Overweight vehicles bogged down and damage to the FOC  (fiber optic cable) and may cause the pipeline movement

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Hàng rào cứng ngăn cách với tuyến ống hiện hữu phải được duy trì và các xe, máy móc, thiết bị chỉ được phép di chuyển tại những khu vực, vị trí chỉ định trong hành lang tuyến ống

Maintain the safety fence during construction and the vehicles are allowed to move along the designated path only.

- Tải trọng tối đa của cẩu bánh xích, xe chở đất đá, xe chở ống và cẩu thùng không được vượt quá 80T, 26T (tối đa 8m3 đất đá), 34T và 15T tương ứng theo tài liệu tính toán số NCS2-LLM-CW-2-00-02-CA-001

The total weight of the crawler crane, stones/soil transportation vehicles, line pipe transportation vehicles and the lorry crane shall not exceed 80T, 26T (max 8m3 stones/soils), 34T and 15T respectively according to the document No. NCS2-LLM-CW-2-00-02-CA-001.

- Bố trí thêm các biển báo quy định tải trọng xe được phép vào làm việc trong HLTO

Install the sign board for the weight limit for the vehicles entering the ROW

 1. Hào chưa được lấp đến cao độ hiện hữu khiến người và máy móc rơi xuống hố gây chấn thương và hư hỏng máy móc

The trench has not been filled to the ground level lead to people, the equipments fall into the trench caused serious injury, damage to equipment

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Giữ nguyên các hàng rào cứng, cảnh báo xung quanh hố đào như trong giai đoạn đang thi công

Keep the hard fences and warnings around the excavated trench as in construction.

- Bổ sung thêm các biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm tại các vị trí có người dân di chuyển qua

Add warning signs for dangerous deep holes at places where people move through.

- Phải có đèn cảnh báo và bảo vệ tuần tra khi đường ống hoặc cáp quang lộ thiên

Warning lights will be installed along the safety fence in both side, and security guards patrol to prevent strainger entering the site when the pipeline, FOC are exposed

 1. Vật liệu nổ lẫn trong đất, đá dăm chở từ bên ngoài vào HLTO. Vật cứng, đá hộc rơi trên đỉnh ống làm hư hỏng cáp quang, ICCP, lớp bọc ống

UXO mixed in the soil, crushed stone. Solid material, rock drop on the top of pipeline cause damage to FOC, SACP, pipe coating

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Sử dụng nguồn đất/đá sạch, có kiểm chứng

Use of clean and verified soil/stones

-Kiểm tra tổng thể bãi tập kết

Check overall the soil storage

- Đất lấp hào phải được dò để phát hiện kim loại, vật liệu nổ, khi phát hiện vật thể lạ phải dừng việc để đào kiểm tra (đào bằng tay)

Land used for backfilling must be detected to detect metal, UXO, if found, stop working and manual digging for inspection

- Kiểm tra và loại bỏ, vật cứng, đá hộc ngay trong quá trình đào

Check and remove solid material, rock during excavation

- Cử người giám sát kiểm tra nhằm phát hiện vật cứng, đá hộc trong quá trình san lấp.

Assign person to monitor solid material, rock during backfilling        

 1. Máy xúc di chuyển sát miệng hố đào dẫn đến sụt lở, lật xe gây thương tật nặng/chết người, hư hỏng máy móc

Excavator moving closed the trench lead to collapse and overturn may cause serious injury or death, damage to equipment

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro

- Kiểm tra lộ trình máy xúc di chuyển lấp hào trước khi làm việc

Checking the excavator moving path before working

- Duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu từ miệng hào đến máy xúc không nhỏ hơn 1m và 0.5m cho xe ủi

Maintain minimum distance between the edge of trench and excavator at 1m and bulldozer at 0.5m

- Trong trường hợp không đủ 0.5m thì lấp bằng tay

In case, not enough safety distance (0.5m), perform manual backfilling

- Cấm các phương tiện di chuyển ngang qua/trên hào mới lấp

Vehicles are not allowed to move on/pass through the newly filled trench

 

Xem thêm Bảng đánh giá & kiểm soát rủi ro thi công lắp đặt tuyến ống 30 inch giao cắt với tuyến ống hiện hữuMô tả các yếu tố nguy hiểm (đối với con người, thiết bị, thi công, MT …) và biện pháp

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha