Chi tiết thuyết minh dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị

Bài viết này trình bày sự phát triển và các giai đoạn thực hiện dự án cho nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị ở thành phố Long An, Tỉnh Long An.

Ngày đăng: 18-11-2021

1,138 lượt xem

Chi tiết thuyết minh dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị

Xu hướng môi trường và xu hướng ngày càng tăng suy nghĩ về sinh thái đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp hiện đại.

Vai trò quan trọng trong lĩnh vực này là xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị, góp phần trung hòa tác hại của các chất thải khác nhau. Bài viết này trình bày sự phát triển và các giai đoạn thực hiện dự án cho nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị ở thành phố Long An, Tỉnh Long An. Đã tính toán được hiệu quả đầu tư của việc xây dựng cơ sở này. Mô hình tương tác giữa doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý đầu tư vào các dự án xử lý chất thải, được trình bày. Các yếu tố cấu trúc chính của việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị được trình bày. Dự án được phát triển theo mô hình hợp tác công tư.

Việc thực hiện dự án sẽ đảm bảo sản xuất các nguyên liệu thô thứ cấp để tiếp tục sử dụng như một nguồn phát nhiệt và điện thay thế, cũng như sử dụng các sản phẩm cần thiết cho thị trường trong quá trình sản xuất. Đặc điểm và lợi thế chính của dự án là khả năng sử dụng nguyên tắc «chất thải so với thu nhập», cho phép cung cấp cho sản xuất của bạn nguồn năng lượng từ chất thải có thể tái sử dụng.

Từ khóa: Chất thải rắn đô thị, hợp tác công tư, xử lý chất thải, đầu tư, thực hiện dự án xây dựng nhà máy, nhà máy xử lý rác thải lớn nhất Việt Nam.

1. Giới thiệu

Việc xây dựng các cơ sở công nghiệp là một trong những hoạt động cần nhiều khoa học và lao động nhất trên thị trường xây dựng đương đại. Xu hướng ngày càng tăng về nhận thức sinh thái và môi trường, đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại.

Vai trò quan trọng trong lĩnh vực này là xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị, góp phần trung hòa tác hại của các chất thải khác nhau. Các nghiên cứu của nhiều tác giả dành cho vấn đề sử dụng và xử lý chất thải rắn đô thị, năng suất, an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế của việc xây dựng các nhà máy đốt rác ở nước họ.

Các nghiên cứu được dành để phát triển các phương pháp tối ưu hóa quản lý lĩnh vực quản lý chất thải rắn và cải thiện cơ chế điều tiết kinh tế. Các cuộc thảo luận về các vấn đề liên quan đến quản lý chất thải đô thị, sử dụng ví dụ của Krakow (Ba Lan). Phân tích được trình bày trong các bài báo cho thấy hệ thống thu gom rác thải đô thị và các cơ sở chính để quản lý và tái chế.

Có các đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế trong công nghiệp, thông qua xử lý chất thải bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đồng thời để hỗ trợ ý tưởng về một môi trường bền vững, họ đang xem xét việc chiết xuất carbon từ rác thải hỗn hợp của thành phố để sản xuất phân bón.

Các ấn phẩm khoa học của các nhà khoa học Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, như Cucchiella F., D'Adamo I., Rosa P., Özer B., Yay ASE, dành cho việc phân tích xã hội và quản lý các nhà máy đô thị để xử lý chất thải rắn thành nguồn năng lượng.

Miranda M.L. và Hale B. đã tiến hành nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu chất thải sử dụng thực vật có thể cạnh tranh với chất thải từ nhiên liệu hóa thạch hay không. Werther J. và Ogada T. trong công trình khoa học «Đốt bùn thải» của họ đã xem xét khả năng đốt bùn thải mà không gây hại đến môi trường.

Nhà khoa học Nhật Bản Okuwaki A. tìm hiểu vấn đề chế biến nguyên liệu từ nhựa ở Nhật Bản Cần lưu ý rằng các công trình của nhiều tác giả dành cho vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, cũng như vấn đề xử lý và tái chế chúng.

Theo nhu cầu quan tâm đến sinh thái và bảo vệ môi trường ngày càng tăng, A.A. Dudolin. và Efremov A.N. trong các công trình khoa học của mình, xem xét các vấn đề, cơ hội và triển vọng cho việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải thân thiện với môi trường.

Đánh giá cho phép chúng tôi kết luận rằng khoa học hiện đại đã xác định được nhiều khả năng để xử lý chất thải rắn đô thị. Vì vậy, mục đích của bài viết này là chứng minh sự phát triển và thực hiện đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị, sử dụng ví dụ về một nhà máy ở thành phố Long An, tỉnh Long An, cũng như tạo ra một mô hình tương tác giữa doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ về quản lý đầu tư để thực hiện các dự án xử lý chất thải.

2. Phương pháp

Sự kết hợp tối ưu của các yếu tố quyết định sự thành công và kết quả đạt được dưới dạng nhà máy, cấu trúc và cơ sở hạ tầng được xây dựng dựa trên quản lý dự án. Nhà máy sẽ được đặt gần bãi rác cũ tại địa điểm của Long An, đã hoạt động từ nhiều năm nay.

1) Tổ chức đấu thầu bởi chính quyền Tỉnh Long An để có quyền ký kết một thỏa thuận về hợp tác công tư (PPP) giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào việc phát triển và thực hiện dự án xây dựng nhà máy để xử lý chất thải rắn đô thị và nhà nước. Có các đơn vị tham gia vào việc ký kết thỏa thuận đối tác công tư:

- Doanh nghiệp T.A. - một doanh nghiệp nhỏ, một người thuê đất được sử dụng cho mục đích xử lý;

-  H một doanh nghiệp trúng thầu xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị, đồng thời là nhà phát triển dự án tại thành phố Long An;

- OO- một doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị xử lý cơ khí và xử lý chất thải rắn đô thị;

- Bộ Xây dựng của Tỉnh Long An là một tổ chức cung cấp tài chính cho dự án;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tỉnh Long An - một tổ chức cung cấp tài chính thiết bị để xử lý chất thải rắn đô thị tự động;

2) Phát triển dự án xây dựng nhà máy của các chuyên gia-nhà thiết kế của ;

3) Xây dựng nhà xưởng ( đóng vai trò là nhà thầu chính):

- xưởng phân loại chất thải rắn đô thị;

- xưởng gia công cơ khí chất thải rắn đô thị;

- xưởng tận dụng chất thải rắn đô thị;

4) Lắp đặt mạng lưới điện và công trình cấp nước;

5) Mua, vận chuyển và lắp đặt thiết bị để xử lý cơ học và xử lý chất thải rắn đô thị (nhà cung cấp thiết bị;

6) Bắt đầu hoạt động của nhà máy và xử lý chất thải rắn đô thị;

7) Thành lập pháp nhân mới trên cơ sở của các tài liệu để chính thức hóa thỏa thuận đối tác công tư:

- hợp đồng thuê đất;

- hợp đồng xây dựng chìa khóa trao tay;

- tài liệu xác nhận việc mua thiết bị để xử lý chất thải rắn đô thị;

- tài liệu kèm theo.

OO, với tư cách là người thắng thầu, phát triển dự án đầu tư và xây dựng một nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị trên địa điểm do TA thuê, theo thỏa thuận đối tác công tư, cũng như các quy tắc của Mô hình BOLT. Sau khi xây dựng xong, tất cả các đồ vật được đưa vào sử dụng, sẽ là tài sản của . Sau đó, sẽ là giải pháp tuyệt vời để tạo ra một pháp nhân mới - OO để quản lý nhà máy. Đối với việc cho thuê lại của đối tượng sau đây bởi một pháp nhân mới sẽ tiếp tục hoạt động, các thành phố tự quản ký kết các thỏa thuận cho thuê với một đối tác tư nhân.

Trong quá trình vận hành nhà máy đã xây dựng, quyết định có thể được sửa đổi và một doanh nghiệp trực thuộc thành phố hoặc pháp nhân khác có thể trở thành nhà điều hành của OO. Để thực hiện các biện pháp đề xuất, một khái niệm về xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị đã được phát triển, và nên lập kế hoạch tổ chức và quản lý các hoạt động cho việc đó.

Dự án phải được thực hiện trong 3 giai đoạn:

1) Lập kế hoạch trước dự án, điều phối và phê duyệt dự án:

- chuẩn bị sơ bộ và lập kế hoạch về các chỉ tiêu cơ bản của dự án;

- phát triển và phê duyệt thiết kế và dự toán thiết kế;

- điều phối các vấn đề tổ chức với các đối tác;

- điều phối các vấn đề tài chính với đại diện có thẩm quyền của các tổ chức nhà nước (Bộ Xây dựng của Tỉnh Long An, Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tỉnh Long An).

2) Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị:

- đào và chuẩn bị đệm cát;

- đặt nền móng;

- đặt các khối bê tông đúc sẵn;

- thực hiện xây tường trạm kiểm soát;

- thực hiện phân vùng xây;

- chống thấm tường;

- lắp đặt các kết cấu kỹ thuật;

- lắp đặt đinh lăng phía trên cửa ra vào và cửa sổ;

- hoàn thiện công việc.

3) Mua, vận chuyển và lắp đặt thiết bị để xử lý cơ học và xử lý chất thải rắn đô thị:

- khu phức hợp phân loại di động;

- máy ép polyetylen, kim loại và giấy - 3 chiếc;

- máy sấy khô.

Một yếu tố quan trọng của quản lý dự án trong xây dựng là lập kế hoạch lịch trình làm việc, lựa chọn tốt nhất là sử dụng lịch trình mạng.

Lịch trình mạng là một mô hình thông tin-động của quá trình sản xuất, cho thấy trình tự thời gian và chi tiết của công việc phải được thực hiện để đảm bảo hoàn thành tất cả các loại công việc sắp tới không muộn hơn một thời gian nhất định.

Cần lưu ý rằng các quá trình thực hiện xây nhà máy, đặt vách ngăn và chống thấm tường được thực hiện đồng thời, nhưng có sự thay đổi nhỏ về thời gian, cụ thể là tường chính và tường chịu lực được xây dựng trước tiên, trong khi việc xây dựng các vách ngăn đang diễn ra song song. Tiến hành chống thấm tường sau khi lớp vữa đã khô và do đội thợ xây gạch thực hiện. Một công cụ khác để lập kế hoạch lịch trình xây dựng nhà máy là biểu đồ Gantt, là một trong những dạng của lịch trình mạng, ưu điểm của nó là hiển thị đồ họa các khoảng thời gian trên thang thời gian và việc sử dụng các khoảng thời gian và trình tự công việc trong biểu diễn đồ họa .

Thời gian bắt đầu phát triển dự án xây dựng nhà máy được lên kế hoạch vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, việc hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dự kiến ​​vào ngày 21 - 25 tháng 6 năm 2022.

Việc phân phối vật liệu nên được tổ chức sớm và vào ngày 25 tháng 3, tất cả các loại vật liệu phải được cất giữ trong khu vực đóng cửa của bãi rác Long An. Tất cả các công việc xây dựng được thực hiện bởi , là tổng thầu với sự tham gia của OO, cung cấp việc mua bán, vận chuyển, lắp đặt và sửa chữa thiết bị để xử lý chất thải rắn đô thị.

Việc thực hiện xây nhà máy và vách ngăn cũng như chống thấm tường được thực hiện đồng thời nhưng có sự thay đổi về thời gian một chút. Trước hết là xây tường chính và tường chịu lực, song song việc xây dựng các vách ngăn. Tiến hành chống thấm tường sau khi lớp vữa đã khô và do đội thợ xây gạch thực hiện.

Dự án xây dựng các tòa nhà, công trình và đường xá của nhà máy xử lý chất rắn đô thị ở Long An đang được phát triển bởi tổ chức xây dựng. Chất thải tích tụ của bãi chôn lấp cũ trong tương lai được coi là nguyên liệu thô thứ cấp có thể được sử dụng như một nguồn nhiệt và điện thay thế, cũng như có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm đáp ứng các đơn đặt hàng trong tương lai của khách hàng.

Kết quả của dự án có thể là các sản phẩm có giá trị như cao su vụn và các sản phẩm từ nó (gạch ốp lát, chất phủ), bê tông gỗ, sản phẩm bê tông cốt thép, polyme thứ cấp (vật liệu dạng hạt, vật liệu nghiền) và các sản phẩm khác.

3 Kết quả và thảo luận

Một dự án đầu tư đã được đề xuất nhằm mục đích tài trợ cho xây dựng nhà máy và mua và lắp đặt các thiết bị nhằm xử lý và tiêu hủy chất thải gần bãi rác cũ.

Các chi phí chính là:

- chi phí cho vật liệu xây dựng, nguyên liệu thô;

- công việc xây dựng và lắp đặt các tòa nhà của nhà máy;

- mua thiết bị và lắp đặt để xử lý và xử lý chất thải;

- đăng ký một pháp nhân mới và các thủ tục giấy tờ.

Tổng chi phí vật liệu sẽ là 40 tỷ đồng.

Tổng chi phí mua, vận chuyển và lắp đặt thiết bị sẽ là 28 tỷ đồng.

Như vậy, tổng chi phí xây dựng nhà máy sẽ là 68 tỷ đồng. Các nguồn thu nhập cơ bản từ xử lý và xử lý chất thải rắn đô thị là:

1) chi trả cho việc xử lý chất thải rắn đô thị;

2) bán phế liệu sắt;

3) bán khí thu được trong quá trình xử lý chất thải rắn đô thị.

Tính toán thu nhập theo kế hoạch dựa trên dữ liệu thu được tại các khu định cư cũng như kết quả của nhà máy phân loại chất thải và xử lý chất rắn đô thị.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, lợi nhuận của nhà máy từ việc xử lý chất thải rắn đô thị sẽ tăng từ 2783 nghìn tỷ đồng lên 13934 nghìn tỷ đồng, tức là mức tăng sẽ là 400,68% (hoặc gấp 5 lần). Phương án tốt nhất để thu hút các nguồn tài chính cho việc xây dựng nhà máy là đăng ký một khoản vay từ ngân hàng. Lãi suất cho vay đầu tư ban đầu là 16,7%. Mức lãi suất tối ưu 10,0% đã được sử dụng vì việc tài trợ cho dự án ngụ ý khả năng nhận được một khoản vay với các điều kiện ưu đãi.

Các khoản vay ưu đãi có thể được cung cấp do chương trình hỗ trợ của chính phủ cho , vì dự án nhằm tạo ra một nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị, cũng như sử dụng các sản phẩm đã qua xử lý để sản xuất nhiệt năng.

Có tính đến chi phí lãi khi thanh toán các khoản vay, số tiền đầu tư sẽ là:

27808 + 27808 × 10% = 30590 nghìn tỷ đồng.

Dự án đầu tư bao gồm khoản đầu tư một lần với số tiền 30.590 nghìn tỷ đồng vào đầu năm 2021 (do đó không áp dụng chiết khấu). Dự án sẽ tạo ra lợi nhuận từ cuối năm 2021, sẽ là 2783 nghìn tỷ đồng cho quý 3 và 4.

Chúng tôi sẽ đánh giá dự án đầu tư. Giá trị này xác định thu nhập ròng hoặc lỗ ròng của các nhà đầu tư. Nếu quỹ được đầu tư theo từng phần trong vài năm, công thức sau được sử dụng để tính NPV (1):

                                 

Trong đó:

n - số kỳ thu nhập;

j - số kỳ đầu tư vào ngân sách;

СF - dòng tiền;

Theo kết quả, dự án xây dựng nhà máy xử lý chất rắn thành phố, sẽ đảm bảo thu nhập ròng (sau thuế) trị giá 50021 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2026, tức là 6 năm sau khi bắt đầu cấp vốn cho dự án.

Lãi suất 10,0% đã được sử dụng. Việc tính toán chỉ tiêu khả năng sinh lời trên cơ sở chiết khấu các khoản thu tiền được thực hiện theo công thức (2):

                                    

Chỉ số sinh lời = 33723/30590 = 1.102.

Chỉ số sinh lời> 1 thì có thể kết luận dự án đó có lãi.

Tỷ suất hoàn vốn đầu tư nội bộ là giá trị của hệ số chiết khấu r, tại đó NPV của dự án bằng không.

IRR = 13,93% (Microsoft Excel)

ARR được tính là (3):

ARR=

trong đó ARR - chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của một công ty, dự án và bất kỳ đối tượng đầu tư nào;

P̅ - lợi nhuận ròng bình quân;

I - số tiền đầu tư ban đầu.

ARR = ((2530 + 4888 + 5082 + 6063 + 7295 + 7866) / 6) / 30590 = 0,1837,

Vì vậy, ARR = 18,37%.

4.Kết luận

Dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị ở Long An có lãi và hiệu quả. Giá trị hiện tại ròng sẽ là 58841 nghìn tỷ đồng; chỉ số sinh lời của dự án sẽ bằng 1,269; tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) sẽ là 13,93%; Tỷ lệ hoàn vốn kế toán (ARR) sẽ là 25,39% và thời gian hoàn vốn chiết khấu của dự án (DPB) sẽ là 6 năm 3 tháng.

Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026 (năm 2021 chưa hoàn thành), doanh thu của OO sẽ tăng từ 51044 nghìn tỷ đồng lên 281387 nghìn tỷ đồng, tức là tăng 451,26%; Lợi nhuận của nhà máy sẽ tăng từ 2783 nghìn tỷ đồng lên đến 13934 nghìn tỷ đồng, tức là tăng 400,68%, điều này cho thấy sự gia tăng hoạt động kinh doanh và cơ hội lớn để đầu tư vào xử lý và xử lý chất thải rắn đô thị.

Theo kết quả, cần kết luận rằng phương án đầu tư đề xuất là khả thi để thực hiện và phải được phê duyệt. Vì vậy, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn đô thị ở Long An, Tỉnh Long An, là có hiệu quả và sẽ góp phần giải quyết các vấn đề sinh thái ở Tỉnh Long An, và đảm bảo xử lý chất thải rắn đô thị, cả trong tương lai gần và lâu dài.

 

Tham khảo thêm XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI THEO CÔNG NGHỆ MỚI 2021

 

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com