Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

Ngày đăng: 07-07-2021

155 lượt xem

Biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

XI. Các hoạt động ban đêm/ Project activities at night

 1. Các công việc thực hiện ban đêm (ngoại trừ công việc nâng hạ bằng cẩu và đào cơ giới)

Project activities at night (except lifting and excavation by machine operation)

Thiếu ánh sáng gây tại nạn

Lack of lighting may cause accidents

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Đăng ký giấy phép làm ca đêm trước khi thi công khoan ngầm robot HDD

Registration of permit to work at night before working.

- Tất cả nhân sự vào công trường phải được trang bị quần áo bảo hộ có phản quang

All personnel entering the site must be equipped with reflective protective clothing

- Bố trí ánh sáng đầy đủ tại các lối đi để vào khu vực thi công và các vị trí thi công trên công trường

Provide adequate lighting at the entrance of the construction area and working area

- Trang bị các đèn cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, thiết bị có kết cấu quay, di động

Provide warning light, barriers in dangerous areas, equipment with rotating structure, mobile equipments.

- Các phương tiện và thiết bị di động làm việc phải có người cảnh giới

Vehicles and mobile equipment must have watchman while working.

- Người phụ trách công việc phải luôn có mặt tại hiện trường trong suốt quá trình làm việc

Supervisors have to present at site during working

- Cung cấp phản quang cho máy móc tuân thủ quy định pháp luật

All vehicles must be equipped with the reflective panel following the traffic law.

- Không được phép thực hiện các hoạt động đào xúc và cẩu nâng tại các vị trí băng cắt đường ống hiện hữu vào ban đêm

all kinds of excavation and lifting at crossing point is NOT allowed to do in night time

XII. Các hoạt động có thể ảnh hưởng tới môi trường/ Project activities affect the environment                                                                                                           

 1. Các hoạt động của dự án ảnh hưởng đến môi trường

Project activities affect the environment

Tác động đến môi trường trong quá trình thi công khoan ngầm robot HDD

Impact on the environment during construction

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Bố trí các khu vực tập kết rác thải, rác thải phải được phân loại theo quy định

Arrange areas for gathering garbage and garbage must be classified according to regulations.

- Định kỳ hàng ngày, hàng tuần bố trí nhân sự thu gom rác thải phát sinh trong quá trình thi công khoan ngầm robot HDD

Arrange personnel to collect waste generated during construction daily, weekly

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong ĐTM, quy trình đã được phê duyệt cà quy định pháp luật Việt Nam

Comply with environmental protection regulations in EIA, approved procedures and Vietnamese laws.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý rác thải

Sign contract with authorized waste treatment company

XIII. Công việc bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết/ Work affected by bad weath

 1. Công việc ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão

Work affected by stormy weather

 1. Chập điện, điện giật do mưa bão gây chết người, hư hỏng thiết bị

Short-circuit, electric shock due to rain cause serious injury or death, damage to equipment

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn điện số: NCS2-LLM-CW-2-00-10-PR-013

Strictly follow the electrical safety procedure No.NCS2-LLM-CW-2-00-10-PR-013

- Tắt tất cả máy cắt chính của các tủ điện trước khi trời mưa

Switch off all main CBs before raining

- Tất cả các tủ điện phải có bảo vệ chống giật, chống ngắn mạch và quá tải

All electrical distribution boards must be equipped with shock, short circuit and overload protection

- Thu gom, lưu kho, che chắn toàn bộ vật tư thiết bị điện cầm tay đảm bảo không bị ướt khi trời mưa

Collect, store, cover all electrical equipment and materials to ensure not to get wet when raining

- Thợ điện phải kiểm tra toàn bộ hệ thống điện cũng như máy móc thiết bị trước khi tiến hành làm việc sau mỗi trận mưa

Electricians must inspect the entire electrical system, machinery and equipment before working after each rain.

- Treo cao toàn bộ hệ thống dây điện không được đặt dưới đất, môi trường ẩm ướt sau khi mưa

Hang the whole electric cable system after each rain.

- Tạo rãnh, hố thu gom và bơm nước ra ngoài

Make the ditch and water collection pit to collect water and pumping out

 1. Mưa bão gây xói mòn, sạt lỡ ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ thi công khoan ngầm robot HDD

Storm, heavy rain cause erosion, landslide effect to safety issues and project progress

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Sau khi trời mưa phải kiểm tra lại hố đào, đảm bảo an toàn mới tiếp tục làm việc

After raining the trench must be checked to ensure safety before working

- Phát hiện vị trí có nguy cơ sạt lở lập tức có biện pháp gia cố phù hợp

Detect any places with risk of landslides and immediately takes appropriate reinforcement measures.

- Kiểm tra thoát nước và xử lý lún cho đường tạm sau mưa

Checking drainage and handle subsidence for the temporary road after raining

- Khi có mưa lớn Chỉ huy trưởng công trường của Chủ đầu tư sẽ thảo luận và thống nhất với giám sát của NCSP & BH (PA) để dừng công việc

PMT Site Construction Manager and NCSP & BHP Performing Authorities to discuss and agree for stopping the work if heavy raining

 1. Sét đánh gây hư hỏng cẩu, thương tật nặng/chết người

Lightning may cause Crane boom stroke, serious injury or death

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Nhân viên phụ trách HSSE khu vực thi công thực hiện theo dõi và cảnh báo khi có nguy cơ bão và sét

HSSE supervisor monitors and warns when having storms and lightning

- Khi có mưa lớn; sấm sét trong bán kính 16km (10miles theo khuyến cáo của OSHA) hạ cần đến vị trí thấp nhất đảm bảo an toàn và dừng toàn bộ công việc cẩu, người vận hành di chuyển đến vị trí an toàn

- When there is heavy rain; thunder and lightning within a radius of 16km (10miles as recommended by OSHA), it is necessary to take the lowest position to ensure safety and stop all crane work, the operator moves to a safe position.

- Sau khi hết sấm, chớp 30p mới được tiếp tục công việc

Waiting about 30 minutes after the thunderstorm, ligntning has moved on before using crane again

XIV. Các hoạt động liên quan/ All other activities

 1. Các hoạt động cơ giới

Activities of vehices, excavator, crane

Vướng vào dây điện trên cao làm đứt, chập điện, điện giật gây thương tật nặng/chết người

Stuck on overhead electric cable cause serious injury or death

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Khảo sát và đánh dấu tất cả các vị trí có đường điện trên cao trong HLTO

Survey and mark-up all overhead electric cables in ROW

- Nhắc nhở tất cả những người vận hành xe, máy về các vị trí có đường điện băng ngang HLTO

Remind all operators, drivers about the overhead electric cable

- Khi  máy xúc, Cẩu hoạt động tại những vị trí có đường dây điện băng ngang phải bố trí giám sát an toàn kiểm soát trong suốt thời gian hoạt động.

When excavators and cranes operating under electricity network, the safety supervisor must be present 24/24 during the operation.

- Dùng cây chống nâng cao đường điện đảm bảo xe, máy không bị vướng trong quá trình di chuyển, hoạt động.

Use wooden/bamboo poles to hang the electric cables.

- Trong trường hợp cần thiết phối hợp với cơ quan quản lý điện tại địa phương để tạm thời cắt điện, di dời hoặc điều chỉnh lại đường điện

If necessary, contact with EVN to temporary power cut, relocate or remove electric cable

 1. Hoạt động đi lại của người dân

Residential activities

Người dân bằng ngang khu vực thi công bị Xe, máy móc va đập vào người, ngã xuống hố đào gây thương tật nặng/chết người

Resident cross over contruction site hit by vehicle, falling into the trench may cause serious injury or death

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Lắp đặt hàng rào cô lập khu vực thi công, Cử người cảnh giới hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Install the fence to cover the contruction site, provide the guider for traffic separation

- Bố trí lối đi riêng cho người dân

Set up the separated route for local resident

- Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân khu vực thi công

Notify local authority and resident about the construction activities

- Trong trường hợp không tạo được lối đi tạm cho người dân, bố trí bãi và người trông giữ xe

In case can not set up the route for local resident, parking area with security shall be provided    

 1. An toàn vệ sinh thực phẩm

Food hygiene and safety

Thực phẩm nhiễm khuẩn gây ngộ độc

Food poisoning caused by baterial contamination

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp

Sign contract with professional food supplier

- Tự tổ chức bếp ăn tập thể gần khu vực công trường

Self-organized kitchen near the construction site

- Chọn những địa điểm ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Only certified food court should be chosen

- Kiểm tra bếp ăn và thực phẩm đầu vào trước khi ký hợp đồng, kiểm tra đột suất để đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm

The kitchen and food supply must be inspected prior signing contract and random check to ensure safe and hygiene

- Tuẩn thủ hướng dẫn y tế trong Quy trình sơ cấp cứu ban đầu "NCS2-LLM-CW-2-00-10-PR-009"

Follow medivac instruction in the First Aid procedure "NCS2-LLM-CW-2-00-10-PR-009"

 1. Kiểm soát dịch bệnh

Viral control (Sars-CoV-2)

Dịch Sars-CoV-2 gây bệnh, chết người và làm chậm tiến độ dự án

Sars-CoV-2 epidemic causes sickness, fatalities to personnel and the delay to the project schedule

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Khai tờ khai y tế

Declare medical declaration form

- Cung cấp xà bông rửa tay diệt khuẩn tại công trường

Hand-wash soap shall be available at site

 1. An ninh

Security

Trộm cắp, gây gổ với thành phần xấu gây thương tích, mất vật tư thiết bị thi công dẫn đến chậm tiến độ dự án

Theft, conflict with local citizen lead to injury to people, loss of the construction materials/equipment resulting in the delay of the project

Biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại trừ rủi ro thi công khoan ngầm robot HDD

- Cung cấp dịch vụ an ninh trong suốt quá trình thực hiện dự án

Provide security services during the project execution

- Cung cấp danh sách số điện thoại khẩn cấp và phối hợp với đội an ninh của KĐN và NCSP

Provide emergency contact list and cooperate with PV GAS SE, NCSP security team.

- Tổ chức tuyên truyền về hoạt động xây dựng dự án NCS2 cho dân địa phương dọc tuyến ống

Propagating on the construction of NCS2 project for local people along the pipeline

- Phải bố trí bảo vệ 24/24 từ khí lộ ống đến khi lấp đất

Arrange security  24/24 from  exposing  existing pipeline to backfilling area.

 

Xem thêm Mẫu giấy mời nghiệm thu công trình xây dựng đường ống cấp khí cho KCN Phú Mỹ II

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha