Biên bản thương thảo hợp đồng: Gói thầu số 05

Bên A giao cho Bên B thực hiện Gói thầu số 05: Thi công khoan kích ngầm thuộc dự án Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Gia Lâm năm 2020

Ngày đăng: 12-11-2020

2,565 lượt xem

Biên bản thương thảo hợp đồng: Gói thầu số 05

 

 

   CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Gói thầu số 05: Thi công khoan kích ngầm

Dự án: Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Gia Lâm năm 2020

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
 • Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
 • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn  một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;
 • Căn cứ Kế hoạch đầu tư phát triển cấp nước giai đoạn 2018-2020 đã được UBND thành phố Hà Nội ủy quyền Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt tại Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước số 02/TTTHDVCN-SXD-NS2 ngày 26/12/2018;
 • Căn cứ Kế hoạch 133/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc Nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Văn bản số 1253/VP-UBND ngày 13/2/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc Kế hoạch đầu tư đấu nối, bổ sung, cải tạo mạng lưới cấp nước, nâng cấp các nhà máy nước đảm bảo kết nối mạng vòng, cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước giảm dần khai thác nước ngầm theo quy hoạch thuộc phạm vi Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội quản lý;
 • Căn cứ Quyết định số 140/NSHN-KHĐT ngày 18/01/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội về việc giao chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh và đầu tư năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Công ty;
 • Căn cứ Quyết định số 175/KH-NS2 ngày 29/04/2020 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội về việc giao Kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2020 cho các Chi nhánh trực thuộc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội;
 • Căn cứ Văn bản số 7125/VP-ĐT ngày 24/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thi công tuyến ống cấp nước DN300, DN600 song song với tiến độ thi công với nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;
 • Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-NS2 ngày 01/10/2020 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Gia Lâm năm 2020;
 • Căn cứ Hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương;

Hôm nay, ngày 10 tháng  11 năm 2020 tại văn phòng Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, chúng tôi đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

1. BÊN GIAO THẦU (Dưới đây gọi tắt là Bên A):

 • Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
 • Địa chỉ: Km01 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
 • Đại diện: Ông Ngô Văn Đức                Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
 • Điện thoại: *** *****394.                    Fax: **** ****396.
 • Tài khoản số:
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên
 • Mã số thuế: 0100106088

2. BÊN NHẬN THẦU (Dưới đây gọi tắt là Bên B):

 • Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương
 • Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh                    Chức vụ: Giám đốc Công ty.
 • Điện thoại: 0903 649 782  -  0907 957 895                     
 • Tài khoản số:  182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè, TPHCM
 • Mã số thuế: 0305986789.

Các bên tiến hành thương thảo và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi công việc cần thực hiện:

-      Bên A giao cho Bên B thực hiện Gói thầu số 05: Thi công khoan kích ngầm thuộc dự án Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Gia Lâm năm 2020

Điều 2. Các yêu cầu về công việc:

-      Lập biện pháp thi công (thuyết minh, bản vẽ) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Có trách nhiệm bảo vệ phương án, biện pháp thi công với các cơ quan cấp phép.

-      Bên B có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo khối lượng, chất lượng theo quy định hiện hành; đảm bảo tiến độ được duyệt.

-      Bên B bố trí cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để thực hiện gói thầu.

Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày bên A bàn giao đầy đủ tài liệu cho bên B

Điều 4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

       Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015, cụ thể:

 • Giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng: * đồng (bằng chữ:....)
 • Hình thức: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng
 • Thời gian: Bảo lãnh có hiệu lực đến khi bên B đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc sau khi bên A nhận được bảo đảm bảo hành của bên B.

Điều 5. Tạm ứng hợp đồng:

 • Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, bên A sẽ tạm ứng số tiền tương ứng 30% giá trị hợp đồng cho bên B, giá trị cụ thể: * đồng (bằng chữ:..)
 • Số tiền tạm ứng sẽ được bên A thu hồi hết trong lần thanh toán đầu tiên của bên B.

Điều 6. Hình thức hợp đồng, giá hợp đồng:

-      Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

-      Hai bên thống nhất giá trị hợp đồng là: * đồng.

(Bằng chữ:...)

-     Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT.

Điều 7. Điều kiện và phương thức thanh toán

7.1. Tạm ứng hợp đồng: theo Điều 5 của Biên bản thương thảo này.

7.2. Thanh toán:

-      Thanh toán lần 1: Sau khi bên B hoàn thành toàn bộ gói thầu được bên A nghiệm thu đảm bảo chất lượng, Bên A sẽ thanh toán 90% giá trị khối lượng nghiệm thu A-B.

-      Sau khi có kết quả của đơn vị kiểm toán độc lập, Bên A sẽ thanh toán 100% giá trị khối lượng quyết toán hoàn thành.

7.3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

7.4. Đồng tiền thanh toán: tiền Việt Nam (VNĐ).

Điều 8. Trách nhiệm của các bên:

8.1. Trách nhiệm của bên B:

-      Thực hiện hợp đồng theo đúng nội dung công việc được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ, tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

-      Bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc phục vụ thi công.

-      Phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội – Xí nghiệp Xây lắp công trình trong quá trình thi công đảm bảo tính đồng bộ, đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình.

8.2. Trách nhiệm của bên A:

-      Bàn giao mặt bằng và các tài liệu đảm bảo cho bên B đủ điều kiện triển khai thi công.

-      Cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn Bên B trong quá trình thực hiện.

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng:

-      Đối với Bên B: nếu chậm tiến độ thì phạt 5% phần giá trị Hợp đồng bị vi phạm cho 10 ngày chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị Hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định tại điều 146 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Điều 10. Dự thảo hợp đồng:

-      Hai bên đồng ý thống nhất các nội dung trong dự thảo hợp đồng đã điền đầy đủ các thông tin cụ thể của Gói thầu số 05: Thi công khoan kích ngầm thuộc dự án Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Gia Lâm năm 2020.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

-      Những nội dung trong biên bản thương thảo hợp đồng này được thống nhất giữa hai bên có hiệu lực kể từ ngày ký và làm cơ sở để hai bên tiến tới ký hợp đồng cụ thể.

-      Việc thương thảo hợp đồng kết  thúc vào ...... giờ 00 ngày ..... tháng ....... năm 2020. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành 05 bản, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 02 bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải Biên bản hợp đồng tại đây

Xem thêm Hợp đồng thi công dự án: Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Gia Lâm năm 2020 

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha